Milujme své bližní

Napsal Zenavesvetle.cz (») 14. 3. 2012 v kategorii Básně, přečteno: 1537×

 

 

Všichni jsme jen lidé,

každý z nás má chyby,

ale věčný zákon

nikdo neošidí.

 

Jak chcem dokázati

zbudovat své příští,

když se naše skutky

v nejednotě tříští?

 

Stavíme své domy

na hliněných nohou,

slova beze skutků

duši nepomohou.

 

Před zákonem Božím

neskryjem své dluhy,

břemeno své pýchy

nemá jen ten druhý.

 

Všechny naše skutky

zpět se k nám navrací,

pomyslná sláva

v nicotě se ztrácí.

 

Ničím jsou dítěti

všechny hmotné statky,

když ho nepohladí

vlídná ruka matky.

 

Nadevšechno v světě

čisté lásky cena,

běda duši, která

k bližním lásky nemá.

   

Všichni jsme jen květy

jediného stromu,

jen ve Světle Pravdy

najdem cestu domů.

 

Jen poctivou prací

minem temné proudy,

pak na stezce víry

duše nezabloudí.

 

Zastavme proud řečí,

vodopády smutku,

osázejme zemi

zrnem dobrých skutků.

                                                                                                                              

Až všechna zrníčka

uzrají do klasů,

zazní zvony míru

nad vlnami času.

 

Volám, tiše prosím,

buďme k sobě vlídní,

dejme pohár lásky

duším, které žízní.

 

Ctěme život předků,

jejich prostou víru,

pak se nad stvořením

sklene duha míru.

 

Kol nás tolik krásy,

tolik vzácných darů,

nenechme je klesnout

do propasti zmaru.

 

Dbejme vůle Boží,

dejme duši křídla,

by vzlétla k prameni

pravěčného zřídla.

 

Všichni do jednoho

povinni jsme Pánu,

jít cestou smíření

k nebeskému chrámu.

 

Až v tichu večera

zazní hlasy zvonů,

otevřme svá srdce

harmonii tónů.

 

Prosti pochyb, zmatků,

střezme svatý plamen.

Milujme své bližní.

Až na věky.

A m e n .

 

 

Svatava Neumannová

 

 

 

Ilustrace : © Eva Lipinová

http://duhovaposelstvi.blog.cz/

 


 


Komentování tohoto článku je vypnuto.