Duchovní cesta

Kritika Abdruschinovy nauky 6.část, závěr - Cesta ke spáse

Zenavesvetle.cz (») | 15. 10. 2019 | přečteno: 106×
mandaly/o-pravde.jpg„Syn Boží již ukázal jednu cestu, která však byla falešně vyložena. Proto Poselství ukazuje cestu do ráje," praví Abdruschin. číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 5.část - Karma

Zenavesvetle.cz (») | 19. 9. 2019 | přečteno: 151×
mandaly/o-pravde.jpgMyšlenky o karmě - zákon odplaty za dobré i zlé - a převtělování - reinkarnace, - jsou příliš lákavé, než aby je byl Abdruschin nepřejal do své nauky z hinduismu nebo spíše z theosofie a antroposofie. číst dál

Růžová Cesta

Zenavesvetle.cz (») | 18. 8. 2019 | přečteno: 162×
kvety/ruze-a-zvonky.jpgJÁ JSEM, KTERÝ JSEM i já promlouvám z tvého nitra. Ne každý je schopen získat zkušenosti kontaktu s vyšší částí sebe sama. Ale zároveň se jedná o přirozený proces, který je zcela dostupný pro většinu žijících lidských bytostí na Zemi. číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 4.část - Bůh v nás

Zenavesvetle.cz (») | 13. 8. 2019 | přečteno: 179×
mandaly/o-pravde.jpgNejhouževnatěji bojuje Abdruschin proti víře, že chováme v sobě Boha. Z dřívějších kapitol je už částečně vidět, proč se domníváme, že Bůh v nás není. Máme-li však jeho smysl nejen pochopit, ale najít oporu pro opačné mínění, musíme ještě jednu kapitolu věnovat tomuto základnímu důležitému předmětu. číst dál

Opravdové hledání Pravdy

Zenavesvetle.cz (») | 22. 7. 2019 | přečteno: 160×
kvety/letni-2.jpgPřijde čas, číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 3.část - Abdruschin - Kristus

Zenavesvetle.cz (») | 7. 7. 2019 | přečteno: 205×
mandaly/o-pravde.jpgAbdruschin se nepovažuje jen za jedině kompetentního vykladatele Krista, ale domnívá se, že je pro dnešní dobu důležitější než sám Kristus. číst dál

O jednosti

Zenavesvetle.cz (») | 25. 5. 2019 | přečteno: 207×
kvety/bile-kalichy.jpgJako Oheň a Voda nemohou být odloučeny, ale dechem jsou spojeny, tak člověk je Dechem nerozlučně spjat se všemi bytostmi. číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 1.část Úvod

Zenavesvetle.cz (») | 26. 4. 2019 | přečteno: 194×
mandaly/o-pravde.jpgKarel Makoň číst dál

EMOCE JSOU KLÍČEM

Zenavesvetle.cz (») | 17. 2. 2019 | přečteno: 191×
kvety/33fe627da45e9082cc9b897633359a97.jpg"EMOCE JSOU KLÍČEM K ODCHODU Z TÉTO PLANETY, JSOU KLÍČEM K ROZLUŠTĚNÍ MULTIDIMENZIONÁLNÍHO JÁ A K MOŽNOSTI STÁT SE JEDNOTOU." číst dál

BOHA NELZE STUDOVAT, MŮŽE BÝT POUZE POZNÁN !

Zenavesvetle.cz (») | 5. 2. 2019 | přečteno: 285×
kvety/90b404484540ced67e458ac18367e49b.jpgBůh nemůže být zkoumán a studován. Co lze studovat, není nikdy Bůh, nýbrž odpovídá přepólovanému principu: Chtít být jako Bůh nebo Jeho zástupce. číst dál

Shrnutí toho, co je

Zenavesvetle.cz (») | 16. 1. 2019 | přečteno: 226×
kvety/zatisi-kvetin.jpgMnoho informací se nyní ukáže ve světle. Čekáte dlouho na rozhodný okamžik, který vám ukáže pravý stav věcí. Nejste ještě všichni připraveni, přesto je potřeba odkrýt vše skryté. Příležitost přichází. číst dál

Pohyby času

Zenavesvetle.cz (») | 17. 12. 2018 | přečteno: 276×
g/the-universe-is-vibration-and-sacred-geometry-is-vibration-manifest-on-the-visual-time-space-planes.jpgMistr Djwal Khul – Pohyby času číst dál

KNIHA VYTRŽENÍ od Sergeje Miháľa s novým doplněním

Zenavesvetle.cz (») | 22. 10. 2018 | přečteno: 327×
foto/kniha-vytrzeni_2.jpgPtáte se, co je „VYTRŽENÍ“? Je to událost, při které vezme Pán Ježíš Kristus (dále PJK) všechny své oddané dítky do nebeských příbytků. Přesně tak, jak to zaslíbil ve svém slově (v Bibli i knihách Nových Zjevení - které ani mnozí neznají). Budeme otevřeně mluvit o věcech, které již přicházejí a ještě přijdou na svět. Cílem není vyděsit, ale potěšit každého, kdo věří proroctvím Bible. Bůh (PJK) zachrání své děti před největším soužením, jaké kdy svět poznal (před plnou aktivací negativního stavu – před DOBOU JÁKOBOVA SOUŽENÍ) číst dál

Svoboda Ducha

Zenavesvetle.cz (») | 28. 8. 2018 | přečteno: 374×
kvety/ruze.jpgHledej a nalézej svobodu Ducha, protože kde je skutečná svoboda, tam je mír, a kde je mír, tam je láska, a láska otevírá všechny dveře. číst dál

Duchovní život

Zenavesvetle.cz (») | 15. 6. 2018 | přečteno: 379×
kvety/nezna.jpgDuchovní život vyžaduje duše, které jsou mu zcela oddány, protože bez oddanosti je cesta vyčerpá. číst dál

Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

Zenavesvetle.cz (») | 5. 6. 2018 | přečteno: 434×
c/treeoflight.jpgZemě skrze Pamelu Kribbe číst dál

Nové nebe a nová Země

Zenavesvetle.cz (») | 27. 3. 2018 | přečteno: 478×
kvety/nova-zeme-nove-nebe.jpgTvým úkolem je vytvořit nové nebe a novou Zemi. Proto se příliš nezabývej potížemi, strastmi, nemocemi, utrpením, válkami a spory světa. Nedovol, abys jimi byl pohlcen, neboť jestliže tomu tak bude, staneš se součástí nákazy, nikoliv lékem. číst dál

Nechť je radost vaším vodítkem

Zenavesvetle.cz (») | 26. 2. 2018 | přečteno: 510×
kvety/ruzicky-2.jpgDrazí přátelé, jsem Mary a představuji ženský aspekt Kristovského bytí. Všechny vás dnes zdravím, ráda bych, abyste sdíleli radost a mír, které jsou vám přístupné a patří k samotné podstatě toho, kým jste. Nejste zde, abyste trpěli, bojovali a pouze přežívali. Na Zemi jste proto, abyste zažívali radost, byli tím, kým jste a zažívali tento zázrak. Jste krásní takoví, jací jste. Nic není třeba měnit či zdokonalovat. Vše je správně. Dovolte, aby to vámi prošlo. číst dál

Co Češi dali Evropě

Zenavesvetle.cz (») | 17. 2. 2018 | přečteno: 510×
foto/ceska-republika.pngUž týdny je malý český národ vystaven útokům tak nelítostným, tak prohnaným, tak cynickým, jaké dějiny doposud nepoznaly. číst dál

Naslouchej intuici a inspiraci

Zenavesvetle.cz (») | 28. 8. 2017 | přečteno: 472×
c/kytice.jpgNikdy v žádném případě neuzavírej svou mysl. Nikdy neměj obavy z nového, cizího, neobvyklého. Buď připraven naslouchat intuici a inspiraci, které ti mohou zjevit něco pro tebe tak naprosto nového, že to možná ani nebude mít tvar nebo substanci a ty pro to budeš muset hledat slova. číst dál

MODLITBA ZLÉHO DĚSÍ

Zenavesvetle.cz (») | 25. 8. 2017 | přečteno: 461×
c/bila-roza.jpgMá vroucně milovaná dcero, číst dál

Jidášovo políbení

Zenavesvetle.cz (») | 7. 4. 2017 | přečteno: 602×
a/svetlo.jpgUplynulo již více než dva tisíce let od doby, kdy Ježíš, ztělesnění dokonalé Boží lásky, přebýval mezi lidmi na Zemi, přinášeje každému z nich možnost osvobození se od temna a vzestup do úrovní Světla. číst dál

Jak dávat?

Zenavesvetle.cz (») | 6. 10. 2016 | přečteno: 595×
b/bile-ruze.jpg"Když prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí. pravice." číst dál