Duchovní cesta

O jednosti

Zenavesvetle.cz (») | 25. 5. | přečteno: 64×
kvety/bile-kalichy.jpgJako Oheň a Voda nemohou být odloučeny, ale dechem jsou spojeny, tak člověk je Dechem nerozlučně spjat se všemi bytostmi. číst dál

Dobro od Pána

Zenavesvetle.cz (») | 10. 3. | přečteno: 139×
mandaly/dobro-od-pana.jpgNakolik se vyhýbáme zlům jako proviněním, natolik činíme dobro ne od sebe, ale od Pána. číst dál

EMOCE JSOU KLÍČEM

Zenavesvetle.cz (») | 17. 2. | přečteno: 122×
kvety/33fe627da45e9082cc9b897633359a97.jpg"EMOCE JSOU KLÍČEM K ODCHODU Z TÉTO PLANETY, JSOU KLÍČEM K ROZLUŠTĚNÍ MULTIDIMENZIONÁLNÍHO JÁ A K MOŽNOSTI STÁT SE JEDNOTOU." číst dál

BOHA NELZE STUDOVAT, MŮŽE BÝT POUZE POZNÁN !

Zenavesvetle.cz (») | 5. 2. | přečteno: 194×
kvety/90b404484540ced67e458ac18367e49b.jpgBůh nemůže být zkoumán a studován. Co lze studovat, není nikdy Bůh, nýbrž odpovídá přepólovanému principu: Chtít být jako Bůh nebo Jeho zástupce. číst dál

Shrnutí toho, co je

Zenavesvetle.cz (») | 16. 1. | přečteno: 156×
kvety/zatisi-kvetin.jpgMnoho informací se nyní ukáže ve světle. Čekáte dlouho na rozhodný okamžik, který vám ukáže pravý stav věcí. Nejste ještě všichni připraveni, přesto je potřeba odkrýt vše skryté. Příležitost přichází. číst dál

Pohyby času

Zenavesvetle.cz (») | 17. 12. 2018 | přečteno: 201×
g/the-universe-is-vibration-and-sacred-geometry-is-vibration-manifest-on-the-visual-time-space-planes.jpgMistr Djwal Khul – Pohyby času číst dál

KNIHA VYTRŽENÍ od Sergeje Miháľa s novým doplněním

Zenavesvetle.cz (») | 22. 10. 2018 | přečteno: 245×
foto/kniha-vytrzeni_2.jpgPtáte se, co je „VYTRŽENÍ“? Je to událost, při které vezme Pán Ježíš Kristus (dále PJK) všechny své oddané dítky do nebeských příbytků. Přesně tak, jak to zaslíbil ve svém slově (v Bibli i knihách Nových Zjevení - které ani mnozí neznají). Budeme otevřeně mluvit o věcech, které již přicházejí a ještě přijdou na svět. Cílem není vyděsit, ale potěšit každého, kdo věří proroctvím Bible. Bůh (PJK) zachrání své děti před největším soužením, jaké kdy svět poznal (před plnou aktivací negativního stavu – před DOBOU JÁKOBOVA SOUŽENÍ) číst dál

Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

Zenavesvetle.cz (») | 5. 6. 2018 | přečteno: 361×
c/treeoflight.jpgZemě skrze Pamelu Kribbe číst dál

Nechť je radost vaším vodítkem

Zenavesvetle.cz (») | 26. 2. 2018 | přečteno: 452×
kvety/ruzicky-2.jpgDrazí přátelé, jsem Mary a představuji ženský aspekt Kristovského bytí. Všechny vás dnes zdravím, ráda bych, abyste sdíleli radost a mír, které jsou vám přístupné a patří k samotné podstatě toho, kým jste. Nejste zde, abyste trpěli, bojovali a pouze přežívali. Na Zemi jste proto, abyste zažívali radost, byli tím, kým jste a zažívali tento zázrak. Jste krásní takoví, jací jste. Nic není třeba měnit či zdokonalovat. Vše je správně. Dovolte, aby to vámi prošlo. číst dál

Co Češi dali Evropě

Zenavesvetle.cz (») | 17. 2. 2018 | přečteno: 444×
foto/ceska-republika.pngUž týdny je malý český národ vystaven útokům tak nelítostným, tak prohnaným, tak cynickým, jaké dějiny doposud nepoznaly. číst dál

Jidášovo políbení

Zenavesvetle.cz (») | 7. 4. 2017 | přečteno: 537×
a/svetlo.jpgUplynulo již více než dva tisíce let od doby, kdy Ježíš, ztělesnění dokonalé Boží lásky, přebýval mezi lidmi na Zemi, přinášeje každému z nich možnost osvobození se od temna a vzestup do úrovní Světla. číst dál

Jak dávat?

Zenavesvetle.cz (») | 6. 10. 2016 | přečteno: 528×
b/bile-ruze.jpg"Když prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí. pravice." číst dál

Jak umírá víra bez lásky

Zenavesvetle.cz (») | 23. 9. 2016 | přečteno: 772×
b/3bea9746c5369cadee02f0d7fd7f63d9.jpgJednou mě oslovil jistý anděl: „Chceš-li pochopit, co to je víra, co láska k lidem a jak se liší víra oddělená od této lásky od víry s touto láskou spojené, názorně ti to ukážu.“ číst dál

O Světlém cíli

Zenavesvetle.cz (») | 29. 3. 2016 | přečteno: 732×
b/o-svetlem-cili.jpgLidé, považte, máte usilovat ke Světlu! Co však je Světlo? Světlem jsou pro vás nejvyšší hodnoty, k nimž máte svým původem ducha také v sobě uložen klíč, a jež máte neúnavnou prací na sobě samých přivést k rozkvětu. Denní práce v tomto naplnění stane se vám zahradou nádherných květů - ušlechtilých myšlenek a činů, z nichž dozrálé plody budou pak svědčit pro vás a po odchodu z této země vynesou vás k vytouženému Ráji. číst dál

Vrátit se domů

Zenavesvetle.cz (») | 25. 12. 2015 | přečteno: 801×
b/vratit-se-domu.jpgNejniternější podstatou každého člověka je jeho duchovní jádro, projevující se schopností citového prožívání lásky, spravedlnosti, touhy po harmonii, krásy i ušlechtilosti. číst dál

Radost

Zenavesvetle.cz (») | 8. 10. 2015 | přečteno: 1263×
a/radost.jpgTaké radost se stala na zemi vzácným hostem. Pravá radost, ne radovánky a rozkoše. Ty naplňují svým křikem ulice a náměstí. Podbízejí se lidem se slovy: číst dál

Buďte jako děti

Zenavesvetle.cz (») | 8. 4. 2015 | přečteno: 888×
umeni/vestba-z-kvetiny.jpgAmen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. číst dál

Duchovní pouť člověka

Zenavesvetle.cz (») | 5. 5. 2014 | přečteno: 1009×
a/sipkova-ruze.jpgProbudí-li se člověk ze spánku konzumního života, který nyní vládne, začne hledat a usilovat o poznání, kým opravdu je a proč žije. Už se nespokojuje s tím, že je prostě tvorem, jehož účelem je prožít pohodlný a spokojený život, začíná usilovat o ideály, které do té doby jakoby dřímaly nad jeho duší. V tom spatřuje smysl svého bytí, a také jej to naplňuje štěstím. Niterným štěstím, jež nemusí mít navenek odůvodnění. Probuzené nitro pociťuje vykročení na cestu k domovu, který znamená věčný život, a proto z něj tryská radost, štěstí, často až blažené tušení. číst dál

Příprava k velikonočním dnům

Zenavesvetle.cz (») | 17. 4. 2014 | přečteno: 759×
foto/cestou-jara-1.jpgJako žena se ráno umývá a obléká, upravuje a nahlíží do zrcadla, aby byla čistá a pěkná, tak musí činit i lidská duše. I ona se musí denně zušlechťovat, aby Kristus na ni pohlížel rád. Musí denně prohlédnout vnitřní svou podobu v duchovním zrcadle. Zvlášť je toho potřebí v době svatých obětí, slavení velikonočních mysterií. číst dál

Příslib a dar svobodné vůle

Zenavesvetle.cz (») | 13. 4. 2014 | přečteno: 826×
umeni/cestou.jpgČlověk si klade různé cíle a jde různými Cestami po kulaté zemi. Cesty po povrchu světa končí tam, kde začaly, aniž by našly své naplně­ní, neboť kulatost země je zrcadlem a symbolem Života a tebe sama. číst dál

Nová Betlémská hvězda

Zenavesvetle.cz (») | 6. 1. 2014 | přečteno: 896×
a/tri-kralove.jpgKdyž zaslechneme slova o Betlémské hvězdě, vrátíme se v myšlenkách do období, jež bezprostředně souvisí s narozením Ježíše Krista. S tímto oživí se v nás také vzpomínka na „tři krále z východu“, kteří, vedeni jasnou září této hvězdy, toužili Jeho najít a přivítat, aby se stali svědky naplnění dávných zaslíbení. číst dál

Duchovní Vánoce

Zenavesvetle.cz (») | 25. 12. 2013 | přečteno: 1284×
a/dobry-pastyr.jpgČtení pro Boží hod vánoční číst dál