Duchovní cesta

Růžová Cesta

Zenavesvetle.cz (») | 18. 8. | přečteno: 74×
kvety/ruze-a-zvonky.jpgJÁ JSEM, KTERÝ JSEM i já promlouvám z tvého nitra. Ne každý je schopen získat zkušenosti kontaktu s vyšší částí sebe sama. Ale zároveň se jedná o přirozený proces, který je zcela dostupný pro většinu žijících lidských bytostí na Zemi. číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 4.část - Bůh v nás

Zenavesvetle.cz (») | 13. 8. | přečteno: 83×
mandaly/o-pravde.jpgNejhouževnatěji bojuje Abdruschin proti víře, že chováme v sobě Boha. Z dřívějších kapitol je už částečně vidět, proč se domníváme, že Bůh v nás není. Máme-li však jeho smysl nejen pochopit, ale najít oporu pro opačné mínění, musíme ještě jednu kapitolu věnovat tomuto základnímu důležitému předmětu. číst dál

Opravdové hledání Pravdy

Zenavesvetle.cz (») | 22. 7. | přečteno: 97×
kvety/letni-2.jpgPřijde čas, číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 3.část - Abdruschin - Kristus

Zenavesvetle.cz (») | 7. 7. | přečteno: 124×
mandaly/o-pravde.jpgAbdruschin se nepovažuje jen za jedině kompetentního vykladatele Krista, ale domnívá se, že je pro dnešní dobu důležitější než sám Kristus. číst dál

O jednosti

Zenavesvetle.cz (») | 25. 5. | přečteno: 136×
kvety/bile-kalichy.jpgJako Oheň a Voda nemohou být odloučeny, ale dechem jsou spojeny, tak člověk je Dechem nerozlučně spjat se všemi bytostmi. číst dál

Dobro od Pána

Zenavesvetle.cz (») | 10. 3. | přečteno: 191×
mandaly/dobro-od-pana.jpgNakolik se vyhýbáme zlům jako proviněním, natolik činíme dobro ne od sebe, ale od Pána. číst dál

EMOCE JSOU KLÍČEM

Zenavesvetle.cz (») | 17. 2. | přečteno: 148×
kvety/33fe627da45e9082cc9b897633359a97.jpg"EMOCE JSOU KLÍČEM K ODCHODU Z TÉTO PLANETY, JSOU KLÍČEM K ROZLUŠTĚNÍ MULTIDIMENZIONÁLNÍHO JÁ A K MOŽNOSTI STÁT SE JEDNOTOU." číst dál

BOHA NELZE STUDOVAT, MŮŽE BÝT POUZE POZNÁN !

Zenavesvetle.cz (») | 5. 2. | přečteno: 231×
kvety/90b404484540ced67e458ac18367e49b.jpgBůh nemůže být zkoumán a studován. Co lze studovat, není nikdy Bůh, nýbrž odpovídá přepólovanému principu: Chtít být jako Bůh nebo Jeho zástupce. číst dál

Shrnutí toho, co je

Zenavesvetle.cz (») | 16. 1. | přečteno: 184×
kvety/zatisi-kvetin.jpgMnoho informací se nyní ukáže ve světle. Čekáte dlouho na rozhodný okamžik, který vám ukáže pravý stav věcí. Nejste ještě všichni připraveni, přesto je potřeba odkrýt vše skryté. Příležitost přichází. číst dál

Pohyby času

Zenavesvetle.cz (») | 17. 12. 2018 | přečteno: 231×
g/the-universe-is-vibration-and-sacred-geometry-is-vibration-manifest-on-the-visual-time-space-planes.jpgMistr Djwal Khul – Pohyby času číst dál

KNIHA VYTRŽENÍ od Sergeje Miháľa s novým doplněním

Zenavesvetle.cz (») | 22. 10. 2018 | přečteno: 274×
foto/kniha-vytrzeni_2.jpgPtáte se, co je „VYTRŽENÍ“? Je to událost, při které vezme Pán Ježíš Kristus (dále PJK) všechny své oddané dítky do nebeských příbytků. Přesně tak, jak to zaslíbil ve svém slově (v Bibli i knihách Nových Zjevení - které ani mnozí neznají). Budeme otevřeně mluvit o věcech, které již přicházejí a ještě přijdou na svět. Cílem není vyděsit, ale potěšit každého, kdo věří proroctvím Bible. Bůh (PJK) zachrání své děti před největším soužením, jaké kdy svět poznal (před plnou aktivací negativního stavu – před DOBOU JÁKOBOVA SOUŽENÍ) číst dál

Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

Zenavesvetle.cz (») | 5. 6. 2018 | přečteno: 386×
c/treeoflight.jpgZemě skrze Pamelu Kribbe číst dál

Nechť je radost vaším vodítkem

Zenavesvetle.cz (») | 26. 2. 2018 | přečteno: 470×
kvety/ruzicky-2.jpgDrazí přátelé, jsem Mary a představuji ženský aspekt Kristovského bytí. Všechny vás dnes zdravím, ráda bych, abyste sdíleli radost a mír, které jsou vám přístupné a patří k samotné podstatě toho, kým jste. Nejste zde, abyste trpěli, bojovali a pouze přežívali. Na Zemi jste proto, abyste zažívali radost, byli tím, kým jste a zažívali tento zázrak. Jste krásní takoví, jací jste. Nic není třeba měnit či zdokonalovat. Vše je správně. Dovolte, aby to vámi prošlo. číst dál

Co Češi dali Evropě

Zenavesvetle.cz (») | 17. 2. 2018 | přečteno: 465×
foto/ceska-republika.pngUž týdny je malý český národ vystaven útokům tak nelítostným, tak prohnaným, tak cynickým, jaké dějiny doposud nepoznaly. číst dál

Jidášovo políbení

Zenavesvetle.cz (») | 7. 4. 2017 | přečteno: 559×
a/svetlo.jpgUplynulo již více než dva tisíce let od doby, kdy Ježíš, ztělesnění dokonalé Boží lásky, přebýval mezi lidmi na Zemi, přinášeje každému z nich možnost osvobození se od temna a vzestup do úrovní Světla. číst dál

Jak dávat?

Zenavesvetle.cz (») | 6. 10. 2016 | přečteno: 549×
b/bile-ruze.jpg"Když prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí. pravice." číst dál

Jak umírá víra bez lásky

Zenavesvetle.cz (») | 23. 9. 2016 | přečteno: 803×
b/3bea9746c5369cadee02f0d7fd7f63d9.jpgJednou mě oslovil jistý anděl: „Chceš-li pochopit, co to je víra, co láska k lidem a jak se liší víra oddělená od této lásky od víry s touto láskou spojené, názorně ti to ukážu.“ číst dál

O Světlém cíli

Zenavesvetle.cz (») | 29. 3. 2016 | přečteno: 756×
b/o-svetlem-cili.jpgLidé, považte, máte usilovat ke Světlu! Co však je Světlo? Světlem jsou pro vás nejvyšší hodnoty, k nimž máte svým původem ducha také v sobě uložen klíč, a jež máte neúnavnou prací na sobě samých přivést k rozkvětu. Denní práce v tomto naplnění stane se vám zahradou nádherných květů - ušlechtilých myšlenek a činů, z nichž dozrálé plody budou pak svědčit pro vás a po odchodu z této země vynesou vás k vytouženému Ráji. číst dál

Vrátit se domů

Zenavesvetle.cz (») | 25. 12. 2015 | přečteno: 827×
b/vratit-se-domu.jpgNejniternější podstatou každého člověka je jeho duchovní jádro, projevující se schopností citového prožívání lásky, spravedlnosti, touhy po harmonii, krásy i ušlechtilosti. číst dál

Radost

Zenavesvetle.cz (») | 8. 10. 2015 | přečteno: 1291×
a/radost.jpgTaké radost se stala na zemi vzácným hostem. Pravá radost, ne radovánky a rozkoše. Ty naplňují svým křikem ulice a náměstí. Podbízejí se lidem se slovy: číst dál

Buďte jako děti

Zenavesvetle.cz (») | 8. 4. 2015 | přečteno: 912×
umeni/vestba-z-kvetiny.jpgAmen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. číst dál

Duchovní pouť člověka

Zenavesvetle.cz (») | 5. 5. 2014 | přečteno: 1026×
a/sipkova-ruze.jpgProbudí-li se člověk ze spánku konzumního života, který nyní vládne, začne hledat a usilovat o poznání, kým opravdu je a proč žije. Už se nespokojuje s tím, že je prostě tvorem, jehož účelem je prožít pohodlný a spokojený život, začíná usilovat o ideály, které do té doby jakoby dřímaly nad jeho duší. V tom spatřuje smysl svého bytí, a také jej to naplňuje štěstím. Niterným štěstím, jež nemusí mít navenek odůvodnění. Probuzené nitro pociťuje vykročení na cestu k domovu, který znamená věčný život, a proto z něj tryská radost, štěstí, často až blažené tušení. číst dál