EMOCE JSOU KLÍČEM

Napsal Zenavesvetle.cz (») 17. 2. v kategorii Duchovní cesta, přečteno: 123×

"EMOCE JSOU KLÍČEM K ODCHODU Z TÉTO PLANETY, JSOU KLÍČEM K ROZLUŠTĚNÍ MULTIDIMENZIONÁLNÍHO JÁ A K MOŽNOSTI STÁT SE JEDNOTOU."

Patriarchální společnost byla řízena mužským aspektem já, což jste byli vy všichni. Vy všichni jste experimentovali s vědomím a učili jste sami sebe o tom, co funguje nejlépe, a připravovali jste se tak na dobu, kdy ve svém těle zaženete oba plameny. V této době není cílem hledat dvojí plamen jako partnera mimo vlastní osobnost, ale je tu pochopení, že je integrací mužského a ženského já a zralosti všeho, co já vykonalo. Když jste v sobě integrovali mužský a ženský element a aktivovali jste svůj vlastní dvojí plamen, pak už budete hledat partnera, budete hledat někoho úplného, nikoli někoho, kdo bude plnit potřebu, kterou jste nevzali na vědomí nebo kterou jste nesplnili sami.

V těchto časech proměny budou ženy muset otevřít svá hrdla a dovolit samy sobě promluvit. Teď je ta chvíle. A muži, výzvou pro vás je chápat ženy i ostatní muže pomocí cítění, dovolit cítění, aby vstoupilo do vašeho vyjádření sexuality ve vašich vztazích. Mnozí muži to dnes mají se ženami těžké. Ženy je dohánějí k šílenství. Je to pravda.

Co navrhujeme mužské vibraci - a rovněž ženskému elementu, který působí v mužském aspektu sebe sama - je, abyste se přesunuli do cítění při svém sdílení sexuality. Přesuňte se do emocionality věcí spíše než jen do pouhé sexuality a stimulace těla. Existuje emoční stimulace, která vyžaduje oddanost a emocionální důvěru. Tato emoční stimulace ve vás elektromagneticky otevře frekvenci. Frekvence, kterou představuje sexualita, je připomínkou vaší dobroty.

Muž zavřel své centrum cítění, aby si mohl vyzkoušet, jaké to je, být na této planetě stevardem. Byl schopen vést válku a zabíjet a na planetě dominovat, protože zavřel své centrum cítění. Žena souhlasila s uzavřením svého centra mluvení, aby muž měl příležitost prožít, jaké to je, řídit tento systém.

To vše teď dochází k bodu stabilizace nebo vyrovnání. Žena začala otevírat své centrum mluvení asi před třiceti lety a příležitost promluvit přišla do módy. Problém je, že mnoho žen skončilo tak, že s otevřením centra mluvení uzavřely své centrum cítění. Začaly se hodně podobat mužům. Rovnováha je nutná. Žena dnes shledává potřebu probudit v sobě ženský princip. Je v ženském těle a zvládla užívání mužské vibrace v sobě. Vydala se do světa a připadá si velmi silná. Může chodit po ulici bez závoje a může se rozhodnout, jestli se chce vdát. Je svým vlastním pánem. Na Zemi zodpovídá za svá vlastní rozhodnutí. Začíná se zjemňovat a probouzí onu část svého já, která ji sytí a přináší jí život. S tím jak se sjednocuje se svou mužskou a ženskou částí a dovoluje sama sobě, aby prožívala vyvinutou DNA, vysílá svou frekvenci. Tato frekvence bude brzy na planetě převládat.

Je nevyhnutelné, aby muži otevřeli své centrum cítění. To je další krok, jímž musí projít, aby vytvořili rovnováhu se ženami. Proběhne to velmi rychle. Nebude to proces trvající třicet let, protože muži jako populace se nyní dostávají do období zmatku. Uvědomují si, že se jim daný status quo nezamlouvá, a pochybují o autoritě.

V jistou chvíli začnou frekvence převládat. Tak například jistý člověk bude v laboratoři dělat pokus na zvířeti, když v tom se jeho centrum cítění náhle a radikálně otevře. Dotyčný nepocítí bolest, kterou cítí zvíře, a co doposud dělal, mu začne připadat hrůzné. Otočí se na podpatku a vypochoduje z laboratoře a už se tam nikdy nevrátí, protože bude otřesen. Takové události se budou týkat mužské vibrace.

Řekli jsme, že mužské vibrace se transformují ve velmi krátké době. Nebudeme vám říkat proč a jak, protože některým z vás by to připadalo příliš zlověstné. Nicméně vám říkáme, že s pokračujícím působením vln nastane jednostranné povstání vědomí v populaci. V jistém bodě, až budou muži uprostřed nejtěžšího boje se zvládáním cítění, bude aktivováno centrum cítění. To nastane buď jemně nebo se zmíněné centrum prudce otevře.

Ženy budou v téže době zasaženy, proniknuty a zahaleny otevíráním srdeční čakry, aby měly soucit, až budou pozorovat své muže, jak cítí. Hovoříme zde o masových událostech, které se v lidech spustí skrze světelnou vlnu. Ženská energie, která cítí a spojuje život s životem, se začíná probouzet v každém. Ženy musí prostě redefinovat svou představu ženskosti a síly. Musí přijít na to, co to znamená být silná jako žena, stejně tak jako muži musí přijít na to, co to znamená být zranitelný jako muž. Co je na muži tak neodolatelného, když je zranitelný ? Co je na ženě tak neodolatelné, když si sama dodává síly - když je ženskou verzí síly, nikoli mužskou ?

Ženy měly kolem svých energetických center tvrdou slupku. Tím se samy chránily. Teď rozvinou skutečnou emoční sílu. On tvrdá vnější slupka se rozpustí a světelné tělo bude vyzařovat z srdce. Bohyně a bohové jsou ve shodě a s touto energií spolupracují. Je stanoveno, že právě takto se bude dané drama vyvíjet.

Byly pohřbeny a utajeny staré historky, které vyprávějí o kouzlu ženy - stvořitelky, té, která je schopna rodit život, té, která uchovává tajemství krve - životní síly - a jež byla schopna přivést tuto sílu zpět na Zem. Kde jsou příběhy o Bohyni - o té, která miluje a cítí a živí ? Mužský druh také kdysi míval energii Bohyně v sobě a potřebu Bohyně cítil.

Aby mimozemšťané mohli v posledních několika tisících letech lépe ovládat planetu, dali vám všechny vaše nynější mýty. Zaseli símě všech vašich náboženských institucí. Řekli jsme, že jste experiment. V některých dobách byl tento experiment povznášející a plný lásky, ale v poslední době nastal neuvěřitelný úpadek. Vy jako členové Světelné rodiny jste přišli, abyste provedli na tuto planetu nájezd a opět na ni přitáhli světlo, aby už nikdo nemusel věřit těm nesmyslům o separaci a válce. Muž a žena se mají vzájemně doplňovat, nikoli stát proti sobě.

Nezapomínejte, že cítění je emoce. Emoce jsou klíčem k odchodu z této planety, jsou klíčem k rozluštění multidimenzionálního já a k možnosti stát se jednotou. Jsou rovněž klíčem k láskyplné aktivaci Země jako Živoucí knihovny, čímž se zachrání velmi cenná oblast existence před zánikem. Vzhledem k tomu, že muži a patriarchální společnost v posledních několika tisících letech na této planetě vládli a ženy se uchýlily do podzemí - nejen na zadní sedadlo - byla separace hlavním tématem a emoce byly potlačovány, dostávaly ošklivá jména nebyly rády viděny. Byli jste automaty, hráli jste role, které vám kdosi přidělil, aby vás udržel v separaci.

Nemáte pantheon mocných ženských stvořitelek. Nemáte žádný pozitivní vzor silné ženy. A tak se muži snaží být muži a ženy se snaží stát silnými pomocí mužských vibrací, protože nemáte jasnou představu silné ženy. Musíte ji vytvořit. Začněte chápat bohatství energie v ženské části své osobnosti, což je intuice, receptivita, tvořivost, soucit a živitelská role. Zjišťujete, že existuje bohatství identity v podstatě, která jste dlouhou dobu diskreditovali. Pokud jste žena, pak jste samozřejmě této podstaty živoucí podobou. Muži musí svou podobu Bohyně v sobě objevit tam, kde se v nich setkává Bohyně s bohem.

Z týchž důvodů je i představa muže zdeformována. Nemáte vzor silného cítícího muže. Společnost ocejchovala cítící muže jako „změkčilé“ a postrádající mužnost. Muži začínají pozorovat na své emoce a říkat: „Jé, já cítím tohle,“ a přitom vědí, že jsou stále muži. A tak muži i ženy vytvářejí vzory silných, integrovaných verzí mužnosti a ženskosti. Tyto vzory přicházejí, a přicházejí rychle. Čas separace skončil.

Jak jsme se již zmínili, nehledáte svého partnera pro dvojí plamen mimo sebe. Hledáte integraci ženského a mužského principu v sobě. Vytvářejí jeden celek. Celiství lidé se chtějí spojovat s jinými celistvými lidmi ve vztazích, které jsou založeny na důvěře, touze a volbě. Tyto vztahy nejsou založeny na tezi: „Potřebuji tě ve svém životě, abys mě doplňoval a potvrzoval mou platnost.“ Stáváte se úplnými sami v sobě a pracujete s někým, kdo je úplný sám v sobě a nabízí vám k prozkoumání celé nové teritorium.

Až se spojíte s oním dvojím plamenem v sobě, budete chápat onu intuitivní, s Bohyní spojenou, životodárnou, senzitivní část sebe sama, stejně tak jako tu část své osobnosti, která je silná, racionální a intelektuální. Tu, která souvisí s pozemskou rovinou, i tu, která je na rovině spirituální. Až v sobě dokážete spojit tyto energie, bude nezbytně nutné, abyste našli někoho, kdo má tytéž kvality. Nebudete se hodit k někomu, kdo není integrovaný a celistvý.

B. Marciniaková: Poslové úsvitu, 1992
www.andele-nebe.cz/svetelna_…/…/cz_kniha_poslove_usvitu.htm…


Komentování tohoto článku je vypnuto.