Jsem Cesta pravá

Napsal Zenavesvetle.cz (») 25. 12. 2014 v kategorii Duchovní cesta, přečteno: 1154×

 

Jsem Cesta pravá,
zvoucí poutníky ve svou náruč, do míst tichých a sličných, plná květů Lásky,
plná vonného stromoví svatých idejí.

Jsem Radost duše,
již nalezne ten, kdo hledá čistou studnici Jákobovu ve stínu palem,
mezi poli dobře zoranými, v lukách s jasnými potoky vod, v nichž se duše umývá.

Jsem Pravda,
a ve mně jsou poklady nesmírné Moudrosti a vědění, ve mně jsou věci Boží i lidské,
všechna tajemství i jejich odhalení a poznání veškerých příčin.

Jsem Život,
v němž jsou jiskry Ducha vylity do prostoru a času jako kapky vody v oceánu,
hvězdy ve vesmíru, paprsky Slunce v Zemi.

Jsem Světlo čisté,
za nímž není stínů nebo temnot noci – ono je zrcadlením Božské krásy
a svatozáří duší spočinulých v Boží náruči.

Jsem Cíl
těžké pouti člověka hledajícího klid a mír i harmonické bytí v láskyplnosti
a v činnosti tvořící, dávající blaho všem.

Jsem Přítel
pokorných a oni ve mně mají skrytého oceňovatele,
který nikdy nepřestává o ně pečovat a čítat jejich dobré skutky a čistá myšlení.

Jsem Milosrdenství
sestoupivší k Zemi pro odvrácení pohrom a snesení míru všem,
i duším obráceným a napraveným, učenlivé mysli a laskavého slova,
obětavosti nezměrné.

Jsem Utěšitel,
mluvící o brzké pomoci, blízkém utěšení trpělivých, mírných a obětavých,
kteří dávno stojí ve službách dílu Spasitele.

Jsem Mistr
zasvěcující do mysterií života světů duchovních, do všeho, co žádá i dává Bůh,
co stanoví jeho zákony, jak a čím žije Láska, co tvoří Moudrost v nejvyšší Vůli
jeho dění na Nebi i na Zemi a do věků.

Jsem Beránek
snímající viny člověka, zapsaného v knize Života, který má znak její Božské pečeti
a svou spásu hledá ve jménu Kristus.

Jsem Láska,
a kdo mě pozná a miluje, je ten, jemuž je určeno místo po mé pravici
a on v tomto čase do něj vchází v pevném postavení božího člověka
se vším vzácným, co ono dává a čím váže k novým službám.

 

B.Cibulková : Kniha Boží

Ilustrace : © Daniel B.HolemanKomentování tohoto článku je vypnuto.