Duchovní cesta

Pouta

Zenavesvetle.cz (») | 29. 7. 2020 | přečteno: 345×
kvety/ruze-kytice.jpgZe země vzešel strom, aby byl radostí Slunci. Buď jím. Ať kořeny pijí vodu země a větve hasí žízeň po Světle. Jsi synem Světla a Země. Světlo je tvůj Otec a vede tvé větve vzhůru. Zem je Matka. Skrze její oporu a náruč rosteš. Ona je tvým odpočinkem a živí tvé tělo. Skrze ni se učíš poznat Otce. Jsi živ její krásou, ona se raduje, když voníš ke květinám a jíš její plody. číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 6.část, závěr - Cesta ke spáse

Zenavesvetle.cz (») | 15. 10. 2019 | přečteno: 456×
mandaly/o-pravde.jpg„Syn Boží již ukázal jednu cestu, která však byla falešně vyložena. Proto Poselství ukazuje cestu do ráje," praví Abdruschin. číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 5.část - Karma

Zenavesvetle.cz (») | 19. 9. 2019 | přečteno: 470×
mandaly/o-pravde.jpgMyšlenky o karmě - zákon odplaty za dobré i zlé - a převtělování - reinkarnace, - jsou příliš lákavé, než aby je byl Abdruschin nepřejal do své nauky z hinduismu nebo spíše z theosofie a antroposofie. číst dál

Růžová Cesta

Zenavesvetle.cz (») | 18. 8. 2019 | přečteno: 518×
kvety/ruze-a-zvonky.jpgJÁ JSEM, KTERÝ JSEM i já promlouvám z tvého nitra. Ne každý je schopen získat zkušenosti kontaktu s vyšší částí sebe sama. Ale zároveň se jedná o přirozený proces, který je zcela dostupný pro většinu žijících lidských bytostí na Zemi. číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 4.část - Bůh v nás

Zenavesvetle.cz (») | 13. 8. 2019 | přečteno: 518×
mandaly/o-pravde.jpgNejhouževnatěji bojuje Abdruschin proti víře, že chováme v sobě Boha. Z dřívějších kapitol je už částečně vidět, proč se domníváme, že Bůh v nás není. Máme-li však jeho smysl nejen pochopit, ale najít oporu pro opačné mínění, musíme ještě jednu kapitolu věnovat tomuto základnímu důležitému předmětu. číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 3.část - Abdruschin - Kristus

Zenavesvetle.cz (») | 7. 7. 2019 | přečteno: 526×
mandaly/o-pravde.jpgAbdruschin se nepovažuje jen za jedině kompetentního vykladatele Krista, ale domnívá se, že je pro dnešní dobu důležitější než sám Kristus. číst dál

Letnice - Království nebeské ve vás

Zenavesvetle.cz (») | 7. 6. 2019 | přečteno: 476×
mandaly/kralovstvi-nebeske-ve-vas.jpgJsem Duch. Jsem všude. Jsem ve všem. Není místo, kde bych nebyl. Když si zcela uvědomíš tuto skutečnost a dokážeš ji přijmout, poznáš, že království nebeské je v tobě, a budeš moci zanechat hledání a obrátit se dovnitř. číst dál

O jednosti

Zenavesvetle.cz (») | 25. 5. 2019 | přečteno: 557×
kvety/bile-kalichy.jpgJako Oheň a Voda nemohou být odloučeny, ale dechem jsou spojeny, tak člověk je Dechem nerozlučně spjat se všemi bytostmi. číst dál

Kritika Abdruschinovy nauky 1.část Úvod

Zenavesvetle.cz (») | 26. 4. 2019 | přečteno: 527×
mandaly/o-pravde.jpgKarel Makoň číst dál

DUCHOVNÍ JEDNOTA

Zenavesvetle.cz (») | 7. 1. 2019 | přečteno: 636×
g/do-centra.jpgNechť nastane jednota v rozdílnosti. Pohleď na mnohé cesty, které všechny vedou do středu, ke Mně, každá je jiná, a přece všechny vedou stejným směrem. číst dál

Poznání

Zenavesvetle.cz (») | 11. 9. 2018 | přečteno: 700×
d/7-ways-to-trigger-the-heart-field-the-most-powerful-healing.jpgPoznání je branou Pravdy. Kdo vejde do domu, než skrze dveře? Dveře však nejsou domem. Pravda je dům, poznání jen prahem. Můj dům má mnoho prahů. číst dál

Svoboda Ducha

Zenavesvetle.cz (») | 28. 8. 2018 | přečteno: 721×
kvety/ruze.jpgHledej a nalézej svobodu Ducha, protože kde je skutečná svoboda, tam je mír, a kde je mír, tam je láska, a láska otevírá všechny dveře. číst dál

Duchovní život

Zenavesvetle.cz (») | 15. 6. 2018 | přečteno: 740×
kvety/nezna.jpgDuchovní život vyžaduje duše, které jsou mu zcela oddány, protože bez oddanosti je cesta vyčerpá. číst dál

Uzemnění prostřednictvím radosti a tvořivosti

Zenavesvetle.cz (») | 5. 6. 2018 | přečteno: 713×
c/treeoflight.jpgZemě skrze Pamelu Kribbe číst dál

Nové nebe a nová Země

Zenavesvetle.cz (») | 27. 3. 2018 | přečteno: 837×
kvety/nova-zeme-nove-nebe.jpgTvým úkolem je vytvořit nové nebe a novou Zemi. Proto se příliš nezabývej potížemi, strastmi, nemocemi, utrpením, válkami a spory světa. Nedovol, abys jimi byl pohlcen, neboť jestliže tomu tak bude, staneš se součástí nákazy, nikoliv lékem. číst dál

Nechť je radost vaším vodítkem

Zenavesvetle.cz (») | 26. 2. 2018 | přečteno: 803×
kvety/ruzicky-2.jpgDrazí přátelé, jsem Mary a představuji ženský aspekt Kristovského bytí. Všechny vás dnes zdravím, ráda bych, abyste sdíleli radost a mír, které jsou vám přístupné a patří k samotné podstatě toho, kým jste. Nejste zde, abyste trpěli, bojovali a pouze přežívali. Na Zemi jste proto, abyste zažívali radost, byli tím, kým jste a zažívali tento zázrak. Jste krásní takoví, jací jste. Nic není třeba měnit či zdokonalovat. Vše je správně. Dovolte, aby to vámi prošlo. číst dál

Co Češi dali Evropě

Zenavesvetle.cz (») | 17. 2. 2018 | přečteno: 882×
foto/ceska-republika.pngUž týdny je malý český národ vystaven útokům tak nelítostným, tak prohnaným, tak cynickým, jaké dějiny doposud nepoznaly. číst dál

Země – bod obratu

Zenavesvetle.cz (») | 11. 1. 2018 | přečteno: 911×
c/obr1531.jpgMnoho z vás se zabývá otázkou směřování světa a jeho vývoje. Tento svět je střetem dobra a zla. Už od dob Kaina a Ábela je rozděleným světem, ve kterém proti sobě bojují různé názory, ideologie a hodnotové systémy… číst dál

Poslední soud

Zenavesvetle.cz (») | 5. 11. 2017 | přečteno: 753×
c/ruze-6jpg.jpgJiž jednou jsem byl vyzván, abych soudil. Ti, kdo se považovali za spravedlivé, přivedli přede mne odsouzenou k ukamenování a řekli: Rozsuď tuto ženu. I vešel jsem do jejich srdcí a nikdo ji neuhodil. číst dál

Slovo Kristovo

Zenavesvetle.cz (») | 18. 9. 2017 | přečteno: 655×
umeni/slovo.jpgVíra vždy potřebovala na Zemi ochránce, protože přemnoho překážek a úkladů jí bylo položeno do cesty. Měly často i zcela skryté a zvláštní formy, aby je bylo vnějšímu pohledu těžko odhalit a překážkám se vyhnout. číst dál

Přicházím opět

Zenavesvetle.cz (») | 20. 7. 2017 | přečteno: 715×
c/nezna.jpgPřicházím opět číst dál

Cesta ze Srdce člověka.

Zenavesvetle.cz (») | 14. 11. 2016 | přečteno: 913×
foto/cesta-srdce.jpgZákon Cesty je v nitru. číst dál

Jak dávat?

Zenavesvetle.cz (») | 6. 10. 2016 | přečteno: 876×
b/bile-ruze.jpg"Když prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí. pravice." číst dál

Cesta k říši Boží

Zenavesvetle.cz (») | 31. 7. 2016 | přečteno: 1026×
b/bile-ruze-2.jpgCesta k pravdivé, živoucí říši Boží ve vás je úzká a trnitá. Její jméno je pokora a úplné sebezapření. Pro světského člověka je neschůdná. číst dál

Pouto poznání

Zenavesvetle.cz (») | 30. 6. 2016 | přečteno: 995×
b/dve-letni-kytice.pngJsi semenem ve tmě země. Sytí tě pokrm, který do tebe vložila Matka. Přijde však den, kdy vyčerpáš zásoby uvnitř. Semeno je jednou z proměn Cesty, není však Cestou a neuživí tvé bytí. Vzbudíš se ze sna a řekneš si: "Od tohoto dne nejsem živ jen zemí, ale jsem živ ze Světla." číst dál

Buďte jako děti

Zenavesvetle.cz (») | 8. 4. 2015 | přečteno: 1275×
umeni/vestba-z-kvetiny.jpgAmen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. číst dál

Jsem Cesta pravá

Zenavesvetle.cz (») | 25. 12. 2014 | přečteno: 1153×
umeni/kdo-je-jezis.jpgJsem Cesta pravá, číst dál

Duchovní pouť člověka

Zenavesvetle.cz (») | 5. 5. 2014 | přečteno: 1401×
a/sipkova-ruze.jpgProbudí-li se člověk ze spánku konzumního života, který nyní vládne, začne hledat a usilovat o poznání, kým opravdu je a proč žije. Už se nespokojuje s tím, že je prostě tvorem, jehož účelem je prožít pohodlný a spokojený život, začíná usilovat o ideály, které do té doby jakoby dřímaly nad jeho duší. V tom spatřuje smysl svého bytí, a také jej to naplňuje štěstím. Niterným štěstím, jež nemusí mít navenek odůvodnění. Probuzené nitro pociťuje vykročení na cestu k domovu, který znamená věčný život, a proto z něj tryská radost, štěstí, často až blažené tušení. číst dál