O Světlém cíli

Napsal Zenavesvetle.cz (») 29. 3. 2016 v kategorii Duchovní cesta, přečteno: 989×


Lidé, považte, máte usilovat ke Světlu! Co však je Světlo? Světlem jsou pro vás nejvyšší hodnoty, k nimž máte svým původem ducha také v sobě uložen klíč, a jež máte neúnavnou prací na sobě samých přivést k rozkvětu. Denní práce v tomto naplnění stane se vám zahradou nádherných květů - ušlechtilých myšlenek a činů, z nichž dozrálé plody budou pak svědčit pro vás a po odchodu z této země vynesou vás k vytouženému Ráji.

 

Světlo samotné, Stvořitel, Pravěčný Bůh zůstává a zůstane pro vás navždy vzdálen v nepřeklenutelné výši, která vylučuje přímou blízkost čehokoliv, co pochází ze Stvoření, jehož dětmi jste i vy lidé. Jeho vůlí vloženými zákony smíte se Jemu však v jejich poznání přiblížit, aby naplňujíce je denně v úsilí jen po čistém a ušlechtilém, získali jste konečně poznání pravého Světla, s ním splynuli, a tak se společně zachvívali v trvalém požehnání, proudícím vesmírem ze Stvořitelem darované Lásky.

 

Proto odložte všechno nízké a svazující, aby váš duch, toužící po výšinách, mohl vzlétnout. Jediný čin proniknutý touhou opravdové, čisté pomoci, z lásky prokázaný bližnímu, prozáří vaše nitro a spálí veškeré strusky strnulého nazírání na svět. Pro každého, kdo se chce skutečně osvobodit, není jediného důvodu déle vyčkávat. Nechť nečeká, že osvobození z vnitřní prázdnoty a zmatku učiní za něho někdo jiný, tím méně pak tupě přijatá nauka nebo víra. Také vybíjení se v ryze pozemských požitcích má své omezení a nutně pak po něm přichází poznání nicotnosti a bezobsažnosti. Je to pouze pro stejně bezobsažné a prázdné lidi, kteří udusili v sobě touhu usilovat duchem odvážně a trvale kupředu. Odvrhli své lidství spolu s touhou po trvalém zušlechtění a stali se tak tvory, jež jsou na světě méně upotřebitelní než zvířata, která si na svém stupni zachovávají, sloužíce Stvořiteli, trvale oblažující krásu a přirozenost.

 

Považte však, pro každého jest poskytnuta záchrana z nejhlubšího bahna, jež hrozí jej v poslední chvíli udusit. Svým Slovem dává Stvořitel nyní lidstvu v jednotlivcích záchranu, spásu. Ono je zde na zemi! Jeho poznání dává sílu a moc zpřetrhati pouta i toho nejtěžšího prokletí. Pak může v jednom každém z vás povstati světlý zvěstovatel míru a lásky. Ne slovy, ale trvalým činem může se stát pak i ten dosud nejopovrhovanější z lidí vzorem pro ostatní, ve svém způsobu znovunalezení osvobozující cesty. Sebevětší provinění a spáchané činy nechává váš Pán ještě nyní, v poslední chvíli, na rozhodnutí člověka, zda je chce odčiniti v polepšení, anebo zda ve svém duchovním spánku a tvrdošíjném blouznění dneška půjde vstříc zničení jako výsledku prázdnoty a neupotřebitelnosti pro budoucí výstavbu.

 

Proto neváhejte! Svůj osud má nyní každý ve svých rukou.

 

Zakrátko již tomu tak nebude!

www.ao-institut.cz


 

 

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.