Skutky dobra

Napsal Zenavesvetle.cz (») 11. 9. 2012 v kategorii Duchovní cesta, přečteno: 1454×

 


 jsou:

všechna dobrá, smírná a vlídná slova vyjadřující šlechetnost, moudrost, pokoru a skromnost, porozumění, pochopení, účast, vřelý cit, mírnost srdce a pevnou vůli žít v míru se všemi.

Služby nemocným, trpícím, opuštěným, umírajícím i rodícím se, poníženým, uvězněným, potřebným, malým dětem, starým, slabým a neschopným.

Péče o zvířata, soucit s nimi a úprava podmínek pro jejich život na Zemi, protože ony jen v blízkosti člověka nabývají možnosti budoucího vzestupného vývoje k vědomému životu.

Projevená víra a láska k Bohu.

Každá modlitba.

Každá vědomá snaha po napravení zlého, zachránění mravně bloudícího, obrácení nevěřícího, poučení nevědomého.

Každá pomoc v potřebách a nouzi, zvlášť pomoc nevolaná, nežádaná.

Práce pro klid a blaho rodiny, národa, lidstva a všech bytostí na onom světě.

Dobré a moudré vedení mládeže, usměrnění jeho cest.

Záchrana života ohroženého smrtí nebo nehodami.

Zvelebování přírody - dát možnost rozvinutí jejím úkazům, uplatnění jejich krás, zvýšení užitečnosti všem rostlinám, semenům a zrnům.

Zabezpečování hmotné potřeby - nesmí přesáhnout míru - i nezbytných věcí pro tělesný život lidí, jejich obydlí a výživu.

Úsilí o mír v rodinách, národě, ve světě, o bratrské vztahy lidí.

Štědrost a pohostinnost, srdečnost, vřelost a upřímnost v chování.

Projevy důvěry a oddanosti, zachování věrného přátelství.

Všechny stupně obětavosti i všechny formy oběti.

Práce lékařů, ošetřovatelů, pečovatelů.

Ušlechtilá umělecká činnost věnovaná osvícení lidstva.

Vědecká činnost sloužící poznání života v jeho zákonech, procesech a rozvíjení pro dobré, blahodárné cíle.

Činnost myslitelská, meditativní i aktivně zúčastněna na uvědomování a vzdělávání lidstva, jako činnost učitelská, kazatelská, kněžská.

 

Z knihy B.Cibulková - Vnitřní obroda

 Komentování tohoto článku je vypnuto.