Slovo Kristovo

Napsal Zenavesvetle.cz (») 18. 9. 2017 v kategorii Duchovní cesta, přečteno: 702×

 

Víra vždy potřebovala na Zemi ochránce, protože přemnoho překážek a úkladů jí bylo položeno do cesty. Měly často i zcela skryté a zvláštní formy, aby je bylo vnějšímu pohledu těžko odhalit a překážkám se vyhnout.

Obrana víry měla dost horlivých pracovníků, že až do tohoto času její světla na Zemi svítí. Tato uchráněná jasná světla mne opět přivedla blíže k cestám Země. Umožnila mi zásah do jejího zmatku a utrpení, takže ještě před ukončením hmotně projeveného života na ní mohu zmírnit a zčásti zcela odstranit velké nedostatky křesťanství, brzdící zdárné dokončení vývoje lidských věcí, který má uskutečnit prvé stupně andělských stavů u jedné třetiny lidstva.

Bez lásky však nelze vstoupit na vyšší úrovně, kde již počíná Království Boží. Má-li být dosaženo vyššího stavu, je nezbytné rychle naplnit dané úkoly, zanedbané dílo do žádané šíře rozvinout, aby nastalo uklidnění rozvířených hladin soužití rodin a národů. Jejich vyhroceným neklidem a úděsným zmatkem vzniká nebezpečí nezvládnutelných výkyvů, jimiž trpí všechno živé v širokém okruhu kosmu.

Lidstvo se musí polepšit, a to rychle. V krátkém čase musí vyřešit své spory, hledat duchovní pohledy na život, postoje míru, a plně do nich vstupovat. Především to přísně žádám na všech, kdo jsou na cestách víry projevené jakoukoli formou. Nestačí však jen znát a ctít přikázání lásky, milování Boha a člověka. Již nestačí konat jen bohoslužebné úkony a kázat na téma evangelií. Je třeba zaměřit velké úsilí k vývinu dobra v lidech. Přísně žádám lásku v jednání těch, kdo se v těchto těžkých časech zkoušek víry dokázali za víru postavit i za cenu utrpení. Tyto statečné jsem oddělil zvlášť od zástupu ostatních věřících.

Každý za svůj pevný postoj a statečnost projevenou v myšlenkových zápasech víry s nevěrou, za každý čin nesoucí dobro, je podpírající a rozšiřující na všechny strany, si zaslouží zvláštní ocenění. Bude mu dáno v různých formách pomoci jeho osobnímu osudu k dalšímu vývoji i těm, za něž se u mne přimlouvá, které má v péči a chrání je, aby neztratili z očí cestu ke mně a tak nezbloudili, nepromeškali čas návratu a otevření dveří domova míru a radosti.

Všechny statečné, pevné a věrné oddělím od ostatních věřících, dosud slabých v činech oběti, protože mi umožňují opět se přiblížit k Zemi s velkou přímou pomocí. Ti, kteří dovedli rozhořet svíci své víry do jasného světla, stálého i ve vichru názorových zmatků a rozpoutaných bouří přímých negací pravd, budou pozváni do čela odděleného zástupu k převzetí významných úloh, souvisejících s přesuny lidstva do jiných míst kosmu.

Budu však kárat každého, kdo své zápasy s nepřátelstvím jakéhokoli druhu vedl starozákonními prostředky – oko za oko, zub za zub. Kdo si nevzal pro svoje boje s protivenstvím a nepřátelstvím cestu a jednání Ježíše za vzor a příklad, a je-li napaden, křivě obžalován, ponížen a pronásledován, učiní chybu, a stejným způsobem splácí – ten ještě nevybojoval a neskončil svůj zápas, i když už jeho cesta nemá překážky. Takový se nestal Ježíšem svým životem, myšlenkami, slovy i skutky, jak je požadováno. 

 

Božena Cibulková : Slovo Kristovo 

 Ilustrace :© Daniel B.Holeman  

bozena-cibulkova.sweb.cz


 


Komentování tohoto článku je vypnuto.