Slovo Kristovo

Napsal Zenavesvetle.cz (») 27. 3. 2012 v kategorii Duchovní cesta, přečteno: 1366×

 


 

 

 

 

Věřící mluví o Novém zákonu. Ale kdo z nich jej plně chápe, kdo ví, co životu dává a co od něj žádá? Zná Nový zákon onen starý, hříšný člověk, žijící v trestu za své pobloudění? K takovému mluvil jeho Soudce, jenž se řídí spravedlností a přísně si žádá cest zákona a pevných stanov pro každý pohyb života.

Ke starému člověku jsem přísně mluvíval a přísně mluvím. Jen k novému člověku mluvím laskavě, protože je člověkem čistým, který respektuje a plní zákony dané jeho cestám hmotou i Zemí. Novému člověku není třeba hrozit trestem. Nemá zač být trestán. neubližuje, nečiní násilí, ale pomáhá, je v neustálých službách, pracuje pro blaho všech,  Boha svého miluje. Potřebuje však povzbuzení, aby v dobru vytrval , dále je rozvíjel a šířil vlastním životem.

Jen nový člověk vstupuje pod Nový zákon, kterým je láska Boha a člověka, jejich spojení, jaké dává vztah Otce a syna i přímá spolupráce na všech úkolech pozemského i duchovního díla.

 

 

 

Božena Cibulková : Slovo Kristovo 

 

 

  Ilustrace :© Daniel B.Holeman  

 

bozena-cibulkova.sweb.cz

 


 

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.