Duchovní zákony

Každý člověk může být přetvořen a neexistuje žádné předurčení

Zenavesvetle.cz (») | 9. 11. | přečteno: 20×
mandaly/predurceni-pro-nebe.jpgZdravý rozum nabádá, že všichni lidé jsou předurčeni pro nebe a nikdo není předurčen pro peklo. Všichni se totiž rodí jako lidé, a proto v sobě mají obraz Boží. Tímto obrazem Božím v nás je naše schopnost chápat pravdu a činit dobro. Naše schopnost chápat pravdu pochází z Božské moudrosti a schopnost činit dobro z Božské lásky. číst dál

VÍRA JE VNITŘNÍ POZNÁNÍ PRAVDY

Zenavesvetle.cz (») | 11. 5. | přečteno: 190×
mandaly/vira.jpg(1)
Lidé dnešní doby se domnívají, že věřit znamená myslet si, že něco je tak či onak, protože tomu učí církev a nelze to rozumem pochopit.
Lidem se říká: „Věř a nepochybuj;" a pokud někdo odpoví, že tomu nerozumí, uslyší odpověď: „Právě proto věř." Současná víra je proto víra neznalá a může být také nazvána vírou slepou. A protože tuto víru diktuje jedna osoba druhé, je to víra historická. V následujícím ukážeme, že taková víra není duchovní.
(2)
Skutečná víra je poznání, že něco je tak či onak, protože je to pravda. Člověk, který má skutečnou víru, si myslí a říká: „To je pravda, a proto ... číst dál

Co je Božské milosrdenství?

Zenavesvetle.cz (») | 7. 4. | přečteno: 198×
kvety/bily-tulipan.jpgBožské milosrdenství je čisté milosrdenství nad celým lidstvem, s cílem spasit je, a je u každého člověka nepřetržité a nikdy od nikoho neustupuje. Proto každý, kdo může být spasen, je spasen. Nikdo však nemůže být spasen jinak než Božskými prostředky, které Pán zjevil ve Slovu. číst dál

Porozumění jazyku těla

Zenavesvetle.cz (») | 24. 2. | přečteno: 219×
kvety/eb6931e75132e0979324819139dfa906.jpgJeshua prostřednictvím Pamely Kribbe číst dál

Pravé uctívání Pána

Zenavesvetle.cz (») | 20. 2. | přečteno: 204×
kvety/tri-bile-3.jpgPravé uctívání Pána spočívá v životě podle Jeho přikázání.  číst dál

„JÁ JSEM" VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“

Zenavesvetle.cz (») | 10. 2. | přečteno: 262×
g/44621770-2225263144411968-574201363282526208-n.jpgKAŽDÁ MYŠLENKA VAŠEHO ROZUMU JE BOŽÍ SILOU, KTERÁ VÁS USCHOPŇUJE MYSLET. číst dál

TEMNOTA PROBUZENÁ DUCHOVNÍM SVĚTLEM

Zenavesvetle.cz (») | 22. 12. 2018 | přečteno: 222×
g/bytost-svetla.jpgKdyž se vpustí duchovní světlo, do temnoty, ukáže se pravá povaha negativního stavu, jako nejbídnější, nejprohnilejší a nejtrýznivější stav. Náhle členové negativního stavu pocítí všechnu tu mizérii a utrpení, jež je vlastní jejich stavu. Toto odhalení se však děje PODLE STUPNĚ BLÍZKOSTI pozitivního stavu k negativnímu stavu. číst dál

ZNAMENÍ NA NEBI

Zenavesvetle.cz (») | 12. 10. 2018 | přečteno: 351×
foto/znam-na-nebi.pngZNAMENÍ NA HVĚZDÁCH 23.9.2017 – ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM číst dál

Země – bod obratu

Zenavesvetle.cz (») | 11. 1. 2018 | přečteno: 605×
c/obr1531.jpgMnoho z vás se zabývá otázkou směřování světa a jeho vývoje. Tento svět je střetem dobra a zla. Už od dob Kaina a Ábela je rozděleným světem, ve kterém proti sobě bojují různé názory, ideologie a hodnotové systémy… číst dál

Věčné zřídlo

Zenavesvetle.cz (») | 29. 5. 2017 | přečteno: 518×
c/bila-holubice.jpgJe zřídlo ve věčné výši nahoře, tam, kde lze se jen vznésti tuše cítění na křídlech touhy. Věčně šumí a proudí to v něm vlnami, jež nikdy se nevyčerpají, nikdy nenacházejí konce. Jeho čistá voda vlévá se do průhledné koule zářící misky. Z ní tryská čistý pramen, dme se a vlní, aniž kdy přetéká. číst dál

V paprscích lásky

Zenavesvetle.cz (») | 11. 12. 2016 | přečteno: 580×
b/ruze.jpgLidské tělo je neustále oživováno koloběhem krve, která je činností srdce pravidelně vypuzována do krevního řečiště, aby doputovala k jednotlivým orgánům. Díky tomu jsou orgány okysličovány a zásobovány potřebnými látkami a slouží tak svému účelu - základu tělesné vitality a zdraví. Obrazně je možné říci, že každý úder srdce je pro tělo darem lásky, darem života. číst dál

Poslušnost

Zenavesvetle.cz (») | 22. 8. 2016 | přečteno: 709×
b/laska-2.jpgTento pojem dnes zní téměř hanlivě! Člověk přitom myslí na útlak, otroctví, slabošské podrobení se a ohýbání. S tím je také vždy spojena představa přinucení a člověk se vědomě nebo nevědomě proti tomu vnitřně vzpírá. R a d o s t n á  poslušnost již neexistuje. číst dál

P o ř á d e k – ř á d

Zenavesvetle.cz (») | 12. 4. 2016 | přečteno: 890×
b/poradek-rad.jpgČlověk pokřivil až na nejzazší mez vše, co mu Bůh poskytl jako dary a pomoci. Také pojmy nechápe správně, i když je řečí ještě správně formuje. Přikládá jim jiný, pokřivený smysl. Má-li tedy vstoupit do světa lidí jasno a pravda, musí se začít od kořenů. Je třeba objasnit a očistit ní ty nejjednodušší pojmy od znetvoření, aby zazářily jako to, čím mají být: drahokamy z pokladnice Nejvyššího. číst dál

Pravda a láska začínají nejdříve v domově!

Zenavesvetle.cz (») | 22. 3. 2016 | přečteno: 831×
b/rodina.jpgMáte nejskvělejší dárek lásky vašeho Stvořitele, přijímat svatým Slovem. číst dál

Vděčnost a dík

Zenavesvetle.cz (») | 30. 11. 2015 | přečteno: 776×
b/vdecnost-a-dik.jpgVděčnost není ctnost! Nechce a nesmí být počítána mezi ctnosti. Každá ctnost je od Boha a proto neohraničitelná. číst dál

Země ve Světle

Zenavesvetle.cz (») | 17. 11. 2015 | přečteno: 749×
umeni/zeme-ve-svetle.jpgPřes všechny pomoci, sklánějící se v posledních měsících k Zemi, dokazuje převažující část lidstva, jak velmi je vzdálena opravdové čistotě a nezištnosti ve svém myšlení a jednání. číst dál

Pokoj a mír

Zenavesvetle.cz (») | 13. 8. 2015 | přečteno: 829×
umeni/crane-walter-leto.jpgJeště víc než o štěstí, které se zdá v dnešních dnech mnohým tak nedosažitelné, touží ubitý člověk po míru.Neboť svět se stal nepokojným v takovém měřítku, jako nikdy dříve. číst dál

Byl Ježíš Kristus skutečně Mesiáš, Spasitel a Vykupitel?

Zenavesvetle.cz (») | 3. 4. 2015 | přečteno: 643×
jesus-christ.jpgNa základě obsahu tohoto textu jsem byl obviněn z fašismu, rasismu, nacionalismu a antisemitismu, a bylo mi vyhrožováno trestním oznámením. Proto hned na začátku považuji za nutné zdůraznit, že s podobnými projevy lidské netolerance se vůbec neztotožňuji. číst dál

Zákony pro život na Zemi

Zenavesvetle.cz (») | 29. 9. 2014 | přečteno: 877×
foto/zakony-pro-zivot-na-zemi.jpgPředmluva vydavatele číst dál

Nepokradeš!

Zenavesvetle.cz (») | 11. 8. 2014 | přečteno: 802×
umeni/radostna-tvoriva-cinnost-pravdivost-ve-vsem-co-koname.jpgJaké mělké je pojetí Božích přikázání! A toto sedmé přikázání je obzvláště často překračováno. číst dál

Vítězství! Vítězství! Vítězství!

Zenavesvetle.cz (») | 16. 6. 2014 | přečteno: 917×
umeni/z-daleka.jpgI stalo se, že pět králů postavilo pět armád se silou šest set tisíc bojeschopných mužů a vytáhli na Izrael, aby ho zničili. Izraelité však dokázali shromáždit pouze čtyřicet tisíc bojovníků. Když se to národ dozvěděl, vrhl se na tvář před Hospodinem a prosil o svou záchranu. číst dál

Čtvero ročních období

Zenavesvetle.cz (») | 23. 4. 2014 | přečteno: 933×
foto/4-rocnich-obdobi.jpgJaro
Jaro, nebo-li zrození. Na jaře se celá příroda probouzí k životu. Začíná se zelenat tráva, vykvétají první květiny, i stromy jsou obsypány květy a vyráží na nich světle zelené lístky. Vše působí velmi čerstvě a mladě. Celá příroda je oděna do jasných světlých a pestrých barev.
>>> číst dál

Neklid duše

Zenavesvetle.cz (») | 11. 2. 2014 | přečteno: 1137×
umeni/neklid-duse.jpgKaždý člověk v sobě cítí zvláštní, nedefinovatelný a neurčitý vnitřní neklid. Neklid, který ho stále nutí něco hledat a o něco usilovat. A když to, co hledá a o co usiluje nakonec dosáhne, neklid duše se po nějaké době ozve zas. Zdánlivě jako by nebylo zcela nic, čím by se dal uhasit. Ba časem, s přibývajícími léty jakoby se ještě více stupňoval a přerůstal až v drásající pocit nenaplněnosti bytí. číst dál

Hranice mezi svobodou a otroctvím

Zenavesvetle.cz (») | 23. 1. 2014 | přečteno: 788×
a/hledani-svobody.jpgJsem člověk hledající duchovní svobodu. Na přednáškách, které navštěvuji, jsem slyšel v různých souvislostech často hovořit o svobodě a otroctví, avšak téměř nikdo mi dostatečně neosvětlil hranici mezi duchovní svobodou a nastávajícím zotročením. V rámci prevence považuji rozlišení této hranice za velmi důležité, a proto hledám odpověď na tuto otázku. číst dál