Duchovní zákony

Porozumění jazyku těla

Zenavesvetle.cz (») | 24. 2. 2019 | přečteno: 262×
kvety/eb6931e75132e0979324819139dfa906.jpgJeshua prostřednictvím Pamely Kribbe číst dál

„JÁ JSEM" VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“

Zenavesvetle.cz (») | 10. 2. 2019 | přečteno: 309×
g/44621770-2225263144411968-574201363282526208-n.jpgKAŽDÁ MYŠLENKA VAŠEHO ROZUMU JE BOŽÍ SILOU, KTERÁ VÁS USCHOPŇUJE MYSLET. číst dál

TEMNOTA PROBUZENÁ DUCHOVNÍM SVĚTLEM

Zenavesvetle.cz (») | 22. 12. 2018 | přečteno: 262×
g/bytost-svetla.jpgKdyž se vpustí duchovní světlo, do temnoty, ukáže se pravá povaha negativního stavu, jako nejbídnější, nejprohnilejší a nejtrýznivější stav. Náhle členové negativního stavu pocítí všechnu tu mizérii a utrpení, jež je vlastní jejich stavu. Toto odhalení se však děje PODLE STUPNĚ BLÍZKOSTI pozitivního stavu k negativnímu stavu. číst dál

ZNAMENÍ NA NEBI

Zenavesvetle.cz (») | 12. 10. 2018 | přečteno: 398×
foto/znam-na-nebi.pngZNAMENÍ NA HVĚZDÁCH 23.9.2017 – ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM číst dál

Země – bod obratu

Zenavesvetle.cz (») | 11. 1. 2018 | přečteno: 640×
c/obr1531.jpgMnoho z vás se zabývá otázkou směřování světa a jeho vývoje. Tento svět je střetem dobra a zla. Už od dob Kaina a Ábela je rozděleným světem, ve kterém proti sobě bojují různé názory, ideologie a hodnotové systémy… číst dál

Věčné zřídlo

Zenavesvetle.cz (») | 29. 5. 2017 | přečteno: 545×
c/bila-holubice.jpgJe zřídlo ve věčné výši nahoře, tam, kde lze se jen vznésti tuše cítění na křídlech touhy. Věčně šumí a proudí to v něm vlnami, jež nikdy se nevyčerpají, nikdy nenacházejí konce. Jeho čistá voda vlévá se do průhledné koule zářící misky. Z ní tryská čistý pramen, dme se a vlní, aniž kdy přetéká. číst dál

V paprscích lásky

Zenavesvetle.cz (») | 11. 12. 2016 | přečteno: 605×
b/ruze.jpgLidské tělo je neustále oživováno koloběhem krve, která je činností srdce pravidelně vypuzována do krevního řečiště, aby doputovala k jednotlivým orgánům. Díky tomu jsou orgány okysličovány a zásobovány potřebnými látkami a slouží tak svému účelu - základu tělesné vitality a zdraví. Obrazně je možné říci, že každý úder srdce je pro tělo darem lásky, darem života. číst dál

Poslušnost

Zenavesvetle.cz (») | 22. 8. 2016 | přečteno: 744×
b/laska-2.jpgTento pojem dnes zní téměř hanlivě! Člověk přitom myslí na útlak, otroctví, slabošské podrobení se a ohýbání. S tím je také vždy spojena představa přinucení a člověk se vědomě nebo nevědomě proti tomu vnitřně vzpírá. R a d o s t n á  poslušnost již neexistuje. číst dál

P o ř á d e k – ř á d

Zenavesvetle.cz (») | 12. 4. 2016 | přečteno: 921×
b/poradek-rad.jpgČlověk pokřivil až na nejzazší mez vše, co mu Bůh poskytl jako dary a pomoci. Také pojmy nechápe správně, i když je řečí ještě správně formuje. Přikládá jim jiný, pokřivený smysl. Má-li tedy vstoupit do světa lidí jasno a pravda, musí se začít od kořenů. Je třeba objasnit a očistit ní ty nejjednodušší pojmy od znetvoření, aby zazářily jako to, čím mají být: drahokamy z pokladnice Nejvyššího. číst dál

Pravda a láska začínají nejdříve v domově!

Zenavesvetle.cz (») | 22. 3. 2016 | přečteno: 860×
b/rodina.jpgMáte nejskvělejší dárek lásky vašeho Stvořitele, přijímat svatým Slovem. číst dál

Vděčnost a dík

Zenavesvetle.cz (») | 30. 11. 2015 | přečteno: 805×
b/vdecnost-a-dik.jpgVděčnost není ctnost! Nechce a nesmí být počítána mezi ctnosti. Každá ctnost je od Boha a proto neohraničitelná. číst dál

Země ve Světle

Zenavesvetle.cz (») | 17. 11. 2015 | přečteno: 772×
umeni/zeme-ve-svetle.jpgPřes všechny pomoci, sklánějící se v posledních měsících k Zemi, dokazuje převažující část lidstva, jak velmi je vzdálena opravdové čistotě a nezištnosti ve svém myšlení a jednání. číst dál

Pokoj a mír

Zenavesvetle.cz (») | 13. 8. 2015 | přečteno: 856×
umeni/crane-walter-leto.jpgJeště víc než o štěstí, které se zdá v dnešních dnech mnohým tak nedosažitelné, touží ubitý člověk po míru.Neboť svět se stal nepokojným v takovém měřítku, jako nikdy dříve. číst dál

Byl Ježíš Kristus skutečně Mesiáš, Spasitel a Vykupitel?

Zenavesvetle.cz (») | 3. 4. 2015 | přečteno: 663×
jesus-christ.jpgNa základě obsahu tohoto textu jsem byl obviněn z fašismu, rasismu, nacionalismu a antisemitismu, a bylo mi vyhrožováno trestním oznámením. Proto hned na začátku považuji za nutné zdůraznit, že s podobnými projevy lidské netolerance se vůbec neztotožňuji. číst dál

Zákony pro život na Zemi

Zenavesvetle.cz (») | 29. 9. 2014 | přečteno: 895×
foto/zakony-pro-zivot-na-zemi.jpgPředmluva vydavatele číst dál

Nepokradeš!

Zenavesvetle.cz (») | 11. 8. 2014 | přečteno: 822×
umeni/radostna-tvoriva-cinnost-pravdivost-ve-vsem-co-koname.jpgJaké mělké je pojetí Božích přikázání! A toto sedmé přikázání je obzvláště často překračováno. číst dál

Vítězství! Vítězství! Vítězství!

Zenavesvetle.cz (») | 16. 6. 2014 | přečteno: 938×
umeni/z-daleka.jpgI stalo se, že pět králů postavilo pět armád se silou šest set tisíc bojeschopných mužů a vytáhli na Izrael, aby ho zničili. Izraelité však dokázali shromáždit pouze čtyřicet tisíc bojovníků. Když se to národ dozvěděl, vrhl se na tvář před Hospodinem a prosil o svou záchranu. číst dál

Čtvero ročních období

Zenavesvetle.cz (») | 23. 4. 2014 | přečteno: 955×
foto/4-rocnich-obdobi.jpgJaro
Jaro, nebo-li zrození. Na jaře se celá příroda probouzí k životu. Začíná se zelenat tráva, vykvétají první květiny, i stromy jsou obsypány květy a vyráží na nich světle zelené lístky. Vše působí velmi čerstvě a mladě. Celá příroda je oděna do jasných světlých a pestrých barev.
>>> číst dál

Neklid duše

Zenavesvetle.cz (») | 11. 2. 2014 | přečteno: 1164×
umeni/neklid-duse.jpgKaždý člověk v sobě cítí zvláštní, nedefinovatelný a neurčitý vnitřní neklid. Neklid, který ho stále nutí něco hledat a o něco usilovat. A když to, co hledá a o co usiluje nakonec dosáhne, neklid duše se po nějaké době ozve zas. Zdánlivě jako by nebylo zcela nic, čím by se dal uhasit. Ba časem, s přibývajícími léty jakoby se ještě více stupňoval a přerůstal až v drásající pocit nenaplněnosti bytí. číst dál

Hranice mezi svobodou a otroctvím

Zenavesvetle.cz (») | 23. 1. 2014 | přečteno: 817×
a/hledani-svobody.jpgJsem člověk hledající duchovní svobodu. Na přednáškách, které navštěvuji, jsem slyšel v různých souvislostech často hovořit o svobodě a otroctví, avšak téměř nikdo mi dostatečně neosvětlil hranici mezi duchovní svobodou a nastávajícím zotročením. V rámci prevence považuji rozlišení této hranice za velmi důležité, a proto hledám odpověď na tuto otázku. číst dál

Šíření hodnot Pravdy na Zemi

Zenavesvetle.cz (») | 12. 11. 2013 | přečteno: 868×
a/Sireni-hodnot-pravdy-na-zemi.jpg(Odpověď na otázku formou příběhu) číst dál

Porušování prvního přikázání

Zenavesvetle.cz (») | 15. 10. 2013 | přečteno: 1007×
umeni/porusovani-prvniho-prikazani.jpg„Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh! číst dál

Existuje duše člověka před narozením?

Zenavesvetle.cz (») | 16. 9. 2013 | přečteno: 1044×
existuje-lidska-duse-pred-narozenim.jpgOdpovědi na otázky číst dál

Skutečná pravda je jednoduchá!

Zenavesvetle.cz (») | 19. 8. 2013 | přečteno: 984×
a/pravda-je-jednoducha.gifHmotný svět a hmota samotná je někdy opravdu velmi složitě formovaná, ale skutečná Pravda o životě je prostá a jednoduchá. Jedině její pochopení nám však může dát reálný klíč k ovládnutí hmoty a zároveň ukázat cestu k šťastnému životu na zemi. číst dál