7 KRÁLOVSKÝCH PEČETÍ – ROZLOMENÍ 1. PEČETI

Napsal Zenavesvetle.cz (») 21. 11. 2018 v kategorii Duchovní zákony, přečteno: 151×

7 KRÁLOVSKÝCH PEČETÍ – ROZLOMENÍ 1. PEČETI (JÁ JSEM CHLÉB ŽIVOTA)

ROK 1988

Zjevení Janovo 6:2 „Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: Pojď! A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.“

Věnec (koruna) na jezdcově hlavě ukazuje na právo a vládu. Na bílém koni sedí někdo, kdo bude vládnout. Kdo je to? Demaskuje ho, čím bojuje. Luk je tichá ovšem zákeřná zbraň. Přicházejí vlády, které budou (pod rouškou tzv. politické korektnosti) vypadat velmi spravedlivě (proto ten bílý kůň – white house – bílý dům, white horse – bílý kůň – slovní hříčka pozn.), ale ve skutečnosti budou s božího pohledu směrovat k uvolnění hříchu (a podporovat rozvoj neg.stavu). Nikdy předtím nedostal hřích (neg.stav) takovou ochranu pod zástěrkou legitimního práva a politické korektnosti. Kázání o hříchu a jeho důsledcích bude nelegální, aby nebyla potlačována lidská práva. Ve školách se zakážou Bible a modlitby (a nejen to), aby to neurazilo jisté náboženské menšiny (v případě Evropy vesměs ty muslimské). Pod maskou tolerance a politické korektnosti degradují Boha nebes na jednu úroveň s modlami. Skutečná svoboda a Boží právo přijedou taktéž na bílém koni. Ale ten, kdo na něm bude sedět, nebude mít luk, ale ostrý meč ve svých ústech – Boží slovo. Jeho jméno je: „Věrný a Pravý, Král Králů a Pán Pánů“. Je to Pán Ježíš Kristus.

Zjevení Janovo 19:11 A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč (slovo Boží), aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

PUČÍ FÍKOVNÍK A OSTATNÍ STROMY

Hned první znamení na nebi je v souladu se znamením na zemi a Písmem. V jeho ústředním eschatologickém proroctví se píše o pučícím fíkovníku. Lukáš 21:29-30 "Podívejte se na fíkovník i ostatní stromy. Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je blízko.“. Fíkovníkem je v tomto kontextu míněn Izrael a ostatní stromy jsou ostatní národy země. 29. listopadu 1947 rozhodlo Valné shromáždění OSN o založení státu Izrael v Palestině. O pět měsíců později, 14. Května 1948, přečetl David Ben Gurion v Tel Avivu deklaraci nezávislosti (pro zopakování). Založením státu Izrael byl zasazen fíkovník, ale pučet začal až o 40 let později. Rozlomením první pečetě v nebi se začíná odpočítávat čas posledního pokolení světa. Fíkovník začal pučet.

NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI VE SVĚTĚ

V roce 1988 se rozpadla říše Sovětského svazu. Trvala přesně 70 let (ach ty 70ky a 7ky :0). Pokud vidíme pučet fíkovník i ostatní stromy, víme, že je blízko léto. Po roce 1988 nastává největší přesun Židů od doby izraelského exodu z Egypta. Více než 1,5 miliónů Hebrejů získává povolení Kremlu opustit Sovětský svaz a přestěhovat se do Izraele. Plní se tak do písmene slovo z Jeremjáše 3:18 „V oněch dnech se dům judský s domem izraelským vydají společně na cestu ze země na severu do země, kterou jsem dal do dědictví jejich otcům." Kolmice z Jeruzaléma na sever protíná Moskvu. Zemí severu je Rusko (bývalý SSSR). Zasazený Izrael už začíná pučet a spolu s ním i mnohé národy. Získávají nezávislost na SSSR. Ve východní Evropě probíhá mocenský přechod od komunismu k demokracii (bez ohledu na to, co si o ní, její kvalitě a efektivitě kdokoli myslí). Datum rozlomení první pečeti byl 18. března 1988 (toto datum má rovněž co dočinění se změnou přirozenosti Nejvyššího, který se stal PJK, o kterém autor knihy nemohl vědět. Změna přirozenosti Nejvyššího, rozlomení 1. Královské pečeti a následný Pád Východního Bloku a komunismu se sebou souvztaží. Je to fakt, který, pokud pochopíte tyto souvislosti, je zcela evidentní.). Pokud si tedy uvědomíme, co všechno proběhlo začátkem léta 1988 (v tom roce se navíc mmj. píše hlavní dávka Nového Zjevení PJK), musíme uznat, že NIC z toho nebylo v lidské moci (a pokud přeci jen něco ano, pak ne takhle synchronně). Začalo to revolucí v gdaňských loděnicích v Polsku. Během několika měsíců byla zlomena moc komunismu v celém regionu východní Evropy. Mocenské struktury, které ovládaly chod tzv. Východního bloku v okamžiku ztratily všechnu svou sílu.

Slovo z Jeremjáše 3:18 svědčí o tom, že přicházejí poslední dny světa. To kvůli tomu, co je řečeno předtím ve verši Jeremjáš 3:17 „V onen čas nazvou Jeruzalém trůnem Páně a shromáždí se v něm ke jménu Páně v Jeruzalémě všechny pronárody a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce.“ Je zde řeč o Novém Jeruzalému a Nové Zemi, o novém věku lidstva pod vládou PJK. Ale ve verši 18 je řečeno: „V oněch dnech se dům judský s domem izraelským vydají společně na cestu ze země na severu do země, kterou jsem dal do dědictví jejich otcům." „V oněch dnech“. Do jednoho období je zde spojen návrat Židů ze země severu (SSSR, nyní Ruska) – s příchodem království Pána Ježíše Krista.

9. 11. 1989 padla Berlínská zeď a s ní komunistická éra ve východní Evropě. Zároveň jsme po tomto roce byli svědky rozmachu evangelizace.

20. 1. 1989 se stal George Bush 41. Prezidentem U.S.A. O rok později se s Gorbačovem dohodl na uvolnění ruského obchodu s podmínkou, že vláda SSSR umožní návrat Židů do Izraele. Začal druhý největší exodus v dějinách Izraele. Až tehdy začal fíkovník skutečně pučet.

15.3.1990 byl Michail Gorbačov zvolen prezidentem SSSR. Po pádu Berlínské zdi oba státníci společně vyhlásili: „ Začíná nová éra lidstva“. My však z pohledu znamení víme: „Začínají poslední dny našeho světa“.

Pamatujte, že PJK je absolutní a může si použít kohokoli a cokoli ke splnění svých vyšších plánů.

Text z knihy Sergej Mihál – Vytržení 

 

OBJEDNÁVKA Originál knihy VYTRŽENÍ, Sergeje Mihála, můžete zakoupit zde:                 

VYTRŽENÍ - ZDE:  http://vytrzeni.eu/                   

 

 

 

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.