TEMNOTA PROBUZENÁ DUCHOVNÍM SVĚTLEM

Napsal Zenavesvetle.cz (») 22. 12. 2018 v kategorii Duchovní zákony, přečteno: 123×

  

Když se vpustí duchovní světlo, do temnoty, ukáže se pravá povaha negativního stavu, jako nejbídnější, nejprohnilejší a nejtrýznivější stav. Náhle členové negativního stavu pocítí všechnu tu mizérii a utrpení, jež je vlastní jejich stavu. Toto odhalení se však děje PODLE STUPNĚ BLÍZKOSTI pozitivního stavu k negativnímu stavu.

Čím je světlo pozitivního stavu DÁLE od negativního stavu, tím MÉNĚ, ba TÉMĚŘ NEEXISTUJÍCÍ je vědomí výskytu té bědnosti a trýznivosti negativního stavu. A naopak: Čím BLÍŽE se dostává energie pozitivního stavu ke stavu negativnímu, tím VÍCE se obnažuje a prožívá stav ubohosti a utrpení. Negativní stav je sama bída a utrpení. Je to hustá tma. Přes toto sám sebe nepovažuje za bídný a temný. 

Soud nad negativním stavem neprobíhá jako nějaká parádní soudní procedura, jak to líčí doslovný smysl v Bibli Svaté. Děje se to PŘIBLIŽOVÁNÍM pozitivního stavu do sousedství negativního stavu. Přijde-li intenzivní pocit lásky a dobroty a čistoty stavu moudrosti a pravdy do těsného kontaktu se členy negativního stavu, stává se pro ně zcela nesnesitelným. Zakoušejí bídu a utrpení přirozenou jejich vlastní povaze. Přítomnost pozitivního stavu vynáší ven z negativního stavu jenom to, co patří k jeho pravé povaze.

Ale tím, že jsou v zevnějšnostech, věříce, že všechno přichází zvenčí, domnívají se členové negativního stavu, že toto utrpení a bída jsou zevního původu, totiž, že přicházejí od Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích andělů a duchů. Jiný druh vnímání jim není dostupný. Je přirozeností negativního stavu být takovým. Máte zde tedy klasický příklad projekce. Pozitivní stav je obviňován za všechna neštěstí a utrpení negativního stavu, neboť se domnívá, že kdyby pozitivní stav neexistoval, nebylo by žádného strádání a mizérie. A zatím opak je pravda. Pozitivní stav nepřináší nic jiného než dobro a pravdu, lásku a moudrost se všemi kladnými myšlenkami, city a záměry.

Temnota-probuzenA-duchovnIm-svEtlem

Avšak pociťovat tyto pozitivní stavy jako takové není možno, pokud se neodhalí opačná přirozenost negativního stavu. Čím VÍCE lásky, dobroty, moudrosti a pravdy je do negativního stavu vléváno, tím VÍCE utrpení a bídy negativního stavu vstupuje do vědomí a pociťuje se. Nelze velmi dobře přijmout a prožívat tyto atributy pozitivního stavu, pokud trvá život bídy a utrpení.

Zároveň však nelze se vzdát tohoto života, aniž si uvědomíte a procítíte tuto bídu a trýzeň. Proces ZBAVOVÁNÍ se strádání a mizérie je intenzívní prožití všech emocí a stavů bídy a utrpení. Jinak by nebylo třeba se jich zbavit. Nicméně TATO ZKUŠENOST PROŽITKU MŮŽE SE USKUTEČNIT JEN POROVNÁNÍM S POZITIVNÍM STAVEM. A proto přisune se pozitivní stav do blízkosti stavu negativního, pak všechna bída a všelijaké utrpení se stanou zřejmým a pozorovatelným zkušenostním zážitkem.

Avšak v této fázi odhalení zdá se členům negativního stavu, že jejich utrpení a bída jsou zapříčiněny Bohem a Jeho/Jejím pozitivním stavem. Pamatujte si, prosím, že doslovný smysl Bible Svaté používá jejich mluvu, řeč projekce. NENÍ JINÝ jazyk v negativním stavu než jazyk stavu negativního. Z toho důvodu myslí-li, že všechna bída a trápení jsou způsobeny Bohem, pak jsou při popisování toho procesu použita slova jeho jazyka. Musíme to říci znovu: Členové negativního stavu NEJSOU schopni chápat jinou řeč než negativní.
Celá záležitost pozitivního a negativního stavu je věcí vnitřního duchovního a duševního zápasu mezi silami dobra a zla. Duchovních bojů, k nimž dochází čistě na úrovni lidské mysli 

Citát a více kdo má zájem:
7. POJETÍ ANTIKRIST

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

http://www.universe-people.cz/…/cz_nove_zjeveni_pana_jezise…


Komentování tohoto článku je vypnuto.