Emanuel Swedenborg

TŘI CESTY K VLASTNÍMU NITRU

Zenavesvetle.cz (») | 4. 8. | přečteno: 14×
kvety/pivonky.jpgJednou jsem ve světě duchů zaslechl jakousi velkou vřavu. Bylo tam shromážděno na tisíce duchů, kteří křičeli: „Potrestejte je ! Potrestejte je !" číst dál

Záměry tvoří člověka

Zenavesvetle.cz (») | 16. 7. | přečteno: 33×
kvety/vlci-maky_2.jpgKaždý ví, že všechny skutky a veškerá činnost člověka vychází z jeho vůle a myšlenek; v opačném případě by aktivita člověka nebyla ničím jiným než mechanickým pohybem jako u loutky. číst dál

Kdo nese naše hříchy?

Zenavesvetle.cz (») | 2. 7. | přečteno: 31×
kvety/ruze_3.jpgNebýt toho, co Pán učinil, nikdo by nemohl být spasen, neboť pokud Pán neodstraní pekla, jsou stále u člověka přítomna a mají nad ním nadvládu – a On je odstraňuje do té míry, do které člověk odpírá zlu. číst dál

Asketismus není cestou do nebe

Zenavesvetle.cz (») | 13. 6. | přečteno: 60×
kvety/vlci-maky.jpgHned zpočátku bychom měli říci, že člověk může získávat bohatství a shromažďovat majetek tak dalece, jak mu to příležitost dovolí, pokud toho nedosahuje lstí a podvody; a že může užívat výtečných jídel a pití, pokud na tom nezakládá svůj život; číst dál

TRVALÁ SCHOPNOST MANŽELSKÉ LÁSKY

Zenavesvetle.cz (») | 12. 5. | přečteno: 54×
kvety/ruze-ruzove_2.jpgJednou jsem se podíval do světa duchů a na nějaké louce spatřil několik mužů oblečených podobně jako lidé ve světě. To mi prozradilo, že nedávno přišli ze světa. číst dál

Svoboda

Zenavesvetle.cz (») | 11. 4. | přečteno: 70×
kvety/svoboda.jpg„Veškerá svoboda je věcí lásky a pohnutky, protože co člověk miluje, to také činí. Protože svoboda je věcí lásky, je i zdrojem života a radosti každého jednotlivce. číst dál

Proč musí být člověk svobodný?

Zenavesvetle.cz (») | 28. 3. | přečteno: 84×
mandaly/eva-lipinova-svoboda.jpg„Člověk by nemohl být přetvořen, jestliže by nebyl svobodný, protože se narodil do všech druhů zel, jež - aby mohl být spasen -  nejprve musí být odstraně­na. Ona však nemohou být odstraněna dří­ve, než je člověk v sobě spatří a uzná, že v něm jsou, a poté je odmítne, a nakonec se od nich odvrátí. Teprve pak jsou odstraněna. číst dál

Božství Pána tvoří nebe

Zenavesvetle.cz (») | 21. 2. | přečteno: 102×
mandaly/bozstvi-pana-tvori-nebe.jpgSpolečenství andělů se nazývá nebem, neboť andělé nebe vytvářejí. Přesto nebe v celku i v jednotlivostech vytváří ve skutečnosti Božství, plynoucí od Pána, jež vplývá k andělům a je jimi přijímáno. Božstvím, z Pána vyplývající, je dobro lásky a pravda víry. Nakolik tedy andělé přijímají od Pána dobro a pravdu, natolik jsou anděly a natolik jsou v nebi. číst dál

Pán jest Bůh nebe

Zenavesvetle.cz (») | 6. 2. | přečteno: 138×
mandaly/ja-a-otec-jedno-jsme.jpgNejprve je nutno vědět, kdo jest Bůh nebe, neboť na tom závisí vše ostatní. V celém nebi nikdo jiný není za Boha nebe uznáván, nežli samotný Pán. Mluví se tam o Něm totéž, co On sám učil, že On a Otec jedno jest; že Otec jest v Něm a On v Otci; že kdo Jeho vidí, Otce vidí a že veškerá svatost od Něho pochází, Jan 10: 30, 38; kap. 14: 10, 11; kap. 16: 13,-15. číst dál

Slovu rozumí jen ti, kdo jsou osvíceni

Zenavesvetle.cz (») | 28. 1. | přečteno: 113×
mandaly/slovo.jpgLidský rozum nemohl by pochopit nic božského, ba ani duchovního, kdyby nebyl od Pána osvícen. Proto Slovu rozumí pouze ti, kteří jsou osvíceni. číst dál

Sebeláska - nejhorší nepřítel Boha a Prozřetelnosti

Zenavesvetle.cz (») | 28. 12. 2021 | přečteno: 120×
kvety/zimni-mesic.jpgNa předcházejících stránkách jsme dokázali, že pokud by se člověku jeho život nejevil tak, jako by žil sám ze sebe, a proto jako by i myslel, chtěl, mluvil a jednal jakoby sám ze sebe, ne­byl by lidskou bytostí. číst dál

Vlastní Božskou podstatou je Láska a Moudrost

Zenavesvetle.cz (») | 21. 12. 2021 | přečteno: 119×
mandaly/vlastni-bozskou-podstatou-je-laska-a-moudrost.jpgPokud si připomeneš vše, co znáš, podrobíš to svému intuitivnímu vhledu a za určitého povznesení ducha začneš zkoumat, co je obecným principem všeho existujícího, můžeš dospět k jedinému možnému závěru: že touto univerzální skutečností je Láska a Moudrost. číst dál

Různé podoby lásky

Zenavesvetle.cz (») | 12. 12. 2021 | přečteno: 154×
kvety/kralovska-kvetina.jpgCelé nebe se dělí na různá společenství podle jednotlivých podob lásky; stejně tak i peklo a svět duchů. Nebe se však dělí na společenství podle rozdílů nebeských lásek; peklo podle rozdílů pekelných lásek; a svět duchů podle rozdílů jak nebeských, tak pekelných lásek. číst dál

Zákon Božské Prozřetelnosti

Zenavesvetle.cz (») | 19. 11. 2021 | přečteno: 137×
priroda/cestou-2.jpgZákon Božské Prozřetelnosti praví, číst dál

O předvídání budoucnosti

Zenavesvetle.cz (») | 6. 10. 2021 | přečteno: 152×
mandaly/predvidani-budoucnosti.jpgJelikož předvídání budoucnosti ničí samo lidství, jehož podstatou je jednat svobodně a podle rozumu, nikomu není dáno znát budoucnost. Každý však může o budoucnosti rozumně uvažovat. Tím uvádí rozum se všemi jeho silami v život. číst dál

Zpustošení je počátek naděje

Zenavesvetle.cz (») | 5. 6. 2021 | přečteno: 195×
kvety/vaza-s-ruzemi.jpgNeboj se, neboť Bůh slyšel hlas dítěte. To označuje naději na pomoc, což je zřejmé z významu slov „neboj se“: nezoufat si, neboť když je odstraněn strach, je přítomna naděje; a z obratu „slyšet hlas dítěte“ označujícího pomoc. (...) číst dál

DOBRO A PRAVDA

Zenavesvetle.cz (») | 9. 3. 2021 | přečteno: 224×
mandaly/nova-doba.jpgVše ve vesmíru, co je podle Božského řádu, se vztahuje k dobru a pravdě. V nebi a na světě neexistuje nic, co by se nevztahovalo k těm dvěma. Příčina je ta, že jak dobro, tak pravda vycházejí z Božství, z něhož pochází všechno. číst dál

Božská moudrost

Zenavesvetle.cz (») | 18. 2. 2021 | přečteno: 285×
mandaly/svetlo-moudrosti.jpgBožská moudrost je v nebesích, před zrakem andělů, viděna jako světlo. číst dál

Syn člověka

Zenavesvetle.cz (») | 21. 1. 2021 | přečteno: 359×
mandaly/syn-cloveka.jpgSynem člověka se rozumí Pán jako Slovo, protože i proroci byli nazýváni syny člověka. číst dál

Jedinost Boha 9

Zenavesvetle.cz (») | 22. 11. 2020 | přečteno: 271×
mandaly/jedinost-boha.jpgPozději jsem se zeptal, kde bych mohl nalézt ty nejbystřejší učence vyznávající božskou Trojici ve třech osobách. Přistoupili ke mně tři muži, které jsem následně takto oslovil: „Jak můžete rozdělovat božskou Trojici do třech osob a tvrdit přitom, že každá osoba je sama o sobě čili jednotlivě Bůh a Pán? Není tím vaše ústní vyznání, že Bůh je jeden, vzdáleno od toho, co si myslíte, tak jako jih od severu?“ číst dál

Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili

Zenavesvetle.cz (») | 29. 10. 2020 | přečteno: 294×
kvety/ruze-ruzove.jpgPán řekl Tomášovi: Že jsi Mě viděl, věříš. Blahoslaveni, kteří neviděli, a uvěřili. (J 20,29)  číst dál

Jedinost Boha 8

Zenavesvetle.cz (») | 19. 10. 2020 | přečteno: 295×
mandaly/jedinost-boha.jpgU lidí, kteří uznávají mnoho bohů namísto jednoho, není žádný aspekt církve soudržný. Člověk, který svou vírou uznává a v srdci uctívá jednoho Boha, je ve společenství svatých na zemi a ve společenství andělů v nebesích. Tato uskupení nazýváme společenstvími a skutečně jimi jsou, neboť se nacházejí v jednom Bohu a jeden Bůh je v nich. Titíž lidé jsou také ve spojení s celým andělským nebem a odvažuji se říci, že i s každým tamním jednotlivcem. Všichni jsou totiž jako děti a potomci jednoho rodiče s natolik podobnými myslemi, zvyky a vzhledem, že se vzájemně poznávají. číst dál

VELIKÉ ZNAMENÍ NA NEBI

Zenavesvetle.cz (») | 8. 10. 2020 | přečteno: 397×
mandaly/znamenI-na-nebi.jpgTi, jejichž víra je oddělená od lásky k bližnímu, se v knize Zjevení míní drakem. (Zjevení Janovo) číst dál

Jedinost Boha 7

Zenavesvetle.cz (») | 21. 9. 2020 | přečteno: 289×
mandaly/jedinost-boha.jpgTi, kteří neuznávají Boha, jsou vyloučeni z církve a odsouzeni. Lidé, kteří neuznávají Boha, jsou vyloučeni z církve, protože podstatou církve je Bůh, a božské pravdy, jež nazýváme teologické, vytvářejí strukturu církve. Popírání Boha je tudíž popíráním všeho, co s církví souvisí. A právě toto popírání je tím, co člověka vylučuje - on se tedy vylučuje sám. Bůh nevylučuje nikoho. číst dál

Jedinost Boha 6

Zenavesvetle.cz (») | 4. 9. 2020 | přečteno: 312×
mandaly/jedinost-boha.jpgVe světě existuje mnoho jevů, které mohou náš rozum - je­-li tomu nakloněn - přivést k pochopení a závěru, že Bůh existuje a že je jeden. Tato pravda může být potvrzena nesčetnými jevy viditelného světa. Vesmír je totiž jako jeviště, které nám neustále přehrává důkazy, že Bůh existuje a že je jeden. číst dál

S každým zůstává po smrti jeho láska

Zenavesvetle.cz (») | 7. 8. 2020 | přečteno: 357×
mandaly/manzelska-laska.jpg34. S každým zůstává po smrti jeho láska číst dál

Jedinost Boha 5

Zenavesvetle.cz (») | 2. 8. 2020 | přečteno: 255×
mandaly/jedinost-boha.jpgKaždá složená věc musí záviset na jednom zdroji, jinak se rozpadne - což musí uznat každý se zdravým rozumem, i když není nábožensky orientovaný. číst dál

Jedinost Boha 4

Zenavesvetle.cz (») | 11. 7. 2020 | přečteno: 272×
mandaly/jedinost-boha.jpgNa celém světě proto není jediný národ, který by měl náboženství a zdravý rozum, a neuznával přitom Boha a skutečnost, že je jeden. Z božského vlivu do lidských duší, jak jsme o něm hovořili výše, vysvítá, že každý člověk má jistý vnitřní hlas, který mu říká, že Bůh je a je jeden. číst dál