Jedinost Boha 2

Napsal Zenavesvetle.cz (») 15. 5. v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 69×

 

Je známou skutečností, že církve v křesťanském světě učí, že Bůh je jeden. Učí tomu, protože všechna jejich učení pocházejí ze Slova, a nakolik je Bůh uznáván nejen ústy, ale i srdcem, natolik spolu tato učení vzájemně souvisejí.

V křesťanství je ale dnes běžné, že lidé uznávají jednoho Boha ústy a tři srdcem. Pro tyto lidi není Bůh ničím víc než slovním výrazem. Teologie je pro ně něco jako modla ze zlata uzavřená ve skříni, od níž mají klíč pouze církevní vůdcové. Když takoví lidé čtou Slovo, nepostřehnou žádné světlo, které by se skrývalo uvnitř nebo z něj vycházelo - a nevnímají dokonce ani to, že je jeden Bůh. Pro ně je Slovo pošpiněné skvrnami a jedinost Boha je před nimi zahalena. Pán popsal takové lidi u Matouše: „Budete poslouchat, a nepochopíte, budete hledět, a neuvidíte. Oči zavřeli, takže neuvidí očima a ušima neuslyší, srdcem nepochopí a neobrátí se - a Já je neuzdravím. “ (Mt 13:14-15)

Ti všichni jsou jako lidé prchající před světlem, kteří vcházejí do místnosti bez oken a šátrají podél zdí, aby našli jídlo a peníze. Nakonec nabydou určité schopnosti vidět podobně jako sova ve tmě. Jsou jako žena s několika manžely - není tedy skutečnou manželkou, ale spíše smyslnou prostitutkou. Jsou také podobni dívce, která přijímá prsteny od několika nápadníků a po svatbě pronajímá své noci ne jednomu, ale i všem ostatním.

Emanuel Swedenborg  -  Pravé křesťanství 


Komentování tohoto článku je vypnuto.