Jedinost Boha 4

Napsal Zenavesvetle.cz (») 11. 7. v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 42×

Na celém světě proto není jediný národ, který by měl náboženství a zdravý rozum, a neuznával přitom Boha a skutečnost, že je jeden. Z božského vlivu do lidských duší, jak jsme o něm hovořili výše, vysvítá, že každý člověk má jistý vnitřní hlas, který mu říká, že Bůh je a je jeden.

Přesto jsou lidé, kteří popírají Boha, vyznávají za Boha přírodu, uctívají více bohů nebo za bohy uctívají modly. Příčinou je, že nechali světské a tělesné věci, aby zatarasily vnitřní úrovně jejich rozumu a intelektu a vyhladily jejich první dětskou představu o Bohu; vyvrhli tak náboženství ze svého srdce a opustili je.

Křesťanské vyznání víry ukazuje, že křesťané uznávají jednoho Boha, a ukazuje také, jakým způsobem tak činí:

Katolická víra je taková, že uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě. Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý, a přesto nejsou tři bohové; je jeden Bůh. Jiná je osoba Otce, jiná osoba Syna a jiná osoba Ducha Svatého. Avšak mají jedno božství, stejnou slávu a souvěčnou vznešenost. Tak je Otec Bůh, Syn je Bůh a Duch Svatý je Bůh; avšak jako jsme nuceni v křesťanské pravdě vyznávat jednotlivě každou osobu jako Boha a Pána, stejně tak je nám zakázáno v katolickém náboženství říkat, že existují tři bohové nebo páni.

Taková je křesťanská víra o jedinosti Boha. V kapitole o božské Trojici [odst. 163-184] však uvidíme, že trojnost Boha a jedinost Boha jsou v tomto vyznání v rozporu.

Ostatní národy ve světě, které mají náboženství a zdravý rozum, se shodují na tom, že Bůh je jeden: všichni muslimové ve svých zemích, Afričané v mnoha zemích svého kontinentu, Asiaté v několika svých zemích a kromě toho i dnešní Židé. Nejstarší lidé zlatého věku, ti, již měli náboženství, uctívali jednoho Boha, kterého nazývali Jehova. Obdobně činili staří lidé v následující éře před vznikem monarchií. V době vzniku monarchií jim však světské a později tělesné lásky začaly uzavírat horní úrovně intelektu, jež byly dříve otevřeny jako svatostánek a chrám k uctívání jediného Boha. Aby Pán Bůh opět tyto horní části intelektu otevřel a obnovil uctívání jediného Boha, založil církev u potomků Jákoba a mezi všemi náboženskými přikázáními ustanovil toto nejvyšší: „Nebudeš mít jiného boha před Mou tváří. “ (Exodus 20:3)

„Jehova“, jak se sám před nimi znovu pojmenoval, znamená nejvyšší a jediné Bytí a původce všeho, co existuje a trvá ve vesmíru. Staří pohané považovali za nejvyššího boha Jupitera, snad pojmenovaného po Jehovovi, a božství přisuzovali i mnoha dalším příslušníkům jeho dvora. V následujícím věku však moudří lidé jako Platón a Aristoteles připustili, že to nebyli bohové, ale různé vlastnosti, kvality a atributy jednoho Boha, jež byly nazvány „bohové“ pro přítomnost božství v každém z nich.

Emanuel Swedenborg  -  Pravé křesťanství 


Komentování tohoto článku je vypnuto.