O předvídání budoucnosti

Napsal Zenavesvetle.cz (») 6. 10. 2021 v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 63×

 

 

Jelikož předvídání budoucnosti ničí samo lidství, jehož podstatou je jednat svobodně a podle rozumu, nikomu není dáno znát budoucnost. Každý však může o budoucnosti rozumně uvažovat. Tím uvádí rozum se všemi jeho silami v život.

Proto také neznáme svůj osud po smrti ani žádnou jinou událost, dokud ji neprožíváme. Kdybychom je totiž znali, již bychom neuvažovali ze svého vnitřního já, co bychom měli dělat a jak bychom měli žít, abychom cíle dosáhli. Ze svého vnějšího já bychom pouze mysleli na to, že k události dochází; a tento stav uzavírá vnitřní úrovně mysli, jež jsou prvotním sídlem oněch dvou životních sil, svobody a rozumnosti.

Touha znát budoucnost je vrozena většině lidí, avšak pochází z lásky ke zlu. Proto je lidem, kteří věří Božské Prozřetelnosti odebrána, a je jim dána důvěra, že jejich osud spravuje Pán. Nechtějí jej tedy znát předem, aby snad nějakým způsobem do Božské Prozřetelnosti nezasahovali. To učí Pán různými způsoby u Lukáše 12,14-48.

Mnoha příklady z duchovního světa mohu dosvědčit, že jde o zákon Božské Prozřetelnosti. Většina lidí, když v onen svět po smrti vstoupí, si přeje znát svůj další  úděl. Dostanou odpověď, že pokud žili dobře, jejich úděl je v nebi, a jestli zle, tak v pekle. Jelikož se však všichni lidé bojí pekla, dokonce i zlí, ptají se, co mají dělat a čemu mají věřit, aby přišli do nebe. Slyší odpověď, že mají dělat, co chtějí, a věřit, čemu chtějí; pouze mají vědět, že lidé v pekle nečiní dobro a nevěří pravdě a že takto žijí jen v nebi.

„ Pátrej po tom, co je dobro a pravda a pokud můžeš, čiň jedno a mysli na druhé.“

Tak je každý ponechán, aby jednal svobodně a podle svého rozumu ve světě duchovním stejně jako ve světě přírodním. Avšak, jak člověk jednal v tomto světě, tak bude jednat i v onom, neboť život s každým zůstává.  A tak každému zůstává i jeho úděl, neboť úděl člověka je dán jeho životem.

Emanuel Swedenborg - Božská Prozřetelnost 

verš 179.


Komentování tohoto článku je vypnuto.