PÁN JE SLOVO - 1.část

Napsal Zenavesvetle.cz (») 14. 11. 2022 v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 64×

Celé Písmo svaté pojednává o Pánu a Pán ztělesňuje Slovo


U Jana čteme:

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze Ně a bez Něho  nepovstalo nic, co jest. V Něm byl život a život byl světlem lidí. A světlo ve tmě svítilo a tma je nepohltila... A Slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi, a my jsme spatřili Jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. (Jan 1: 1–5,14)


...Světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. (Jan 3: 19)

Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla... Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo ve Mne věří, nezůstal ve tmě. (Jan 12: 36,46)

Z toho je zřejmé, že Pán je od věčnosti Bůh a že Bůh sám je Pán, který se narodil ve světě. Neboť je nám řečeno, že Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh, dále, že vše povstalo skrze Ně a bez Něho nepovstalo nic, co je; a dále, že Slovo se stalo tělem a že lidé je spatřili.

V církvi lidé běžně nevědí, proč se Pán nazývá Slovem. Nazývá se jím proto, že „Slovo“ symbolizuje samotnou Božskou Pravdu neboli samotnou Božskou Moudrost, a Pán je Božská Pravda sama neboli Božská Moudrost sama. I proto je nazýván Světlem, o kterém se píše, že přišlo na svět.

Protože Božská moudrost a Božská láska jsou sjednoceny a byly sjednoceny v Pánu od věčnosti, je nám také řečeno, že „V Něm byl život a život byl světlem lidí“. Život znamená Božskou lásku a světlo Božskou moudrost.

Jde o jednotu, která se rozumí slovy: Na počátku bylo Slovo u Boha a to Slovo byl Bůh. S Bohem znamená v Bohu, neboť moudrost spočívá v lásce a láska v moudrosti.

Podobně  se praví u Jana i jinde:

Oslav Mne Otče u Sebe, slávou, kterou jsem měl u Tebe, dříve než byl svět. (Jan 17: 5)

„U Sebe samého“ je totéž jako v Sobě samém. Proto se také praví, že Bůh byl Slovo." A jinde, že Pán je v Otci a Otec v Něm; že Otec a On jsou jedno.

Jelikož tedy Slovo je Božská Moudrost Božské Lásky, plyne z toho, že On je Jehovah Sám, tedy Pán, skrze Něhož povstaly všechny věci, neboť vše je stvořeno z Božské Lásky skrze Božskou Moudrost.

Emanuel Swedenborg: Nauka Páně

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.