„Pouze přírodní?”

Napsal Zenavesvetle.cz (») 9. 1. v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 173×

Dobre-rano-matko-zeme

 

 

„Znovuzrození” je pěkně zobrazeno růstem stromu – nejprve se objeví listy (inteligence), pak květy (moudrost) a nakonec ovoce (dobrá práce). Tato posloupnost událostí je výsledkem božského vlivu, ale pokuste se to říci někomu, kdo věří pouze v přírodní výběr.

Ti, kdo rozpoznávají Boží ruku, si však uvědomují, že vše, co roste, vděčí za svou existenci Všemocnému. Vidí, že vše na zemi představuje některý aspekt nebe. Přírodní svět se vztahuje k duchovnímu světu - k věčnosti, protože reprodukce je nekonečným cyklem, a k nekonečnu, protože je zde více semen, než by bylo možné spočíst.

Tato hnací síla k rozmnožování by těžko mohla trvat sama od sebe bez nějakého božského vlivu. Ti, kteří to vše popírají, vůbec nepochopili, že nepřetržitá existence vyžaduje nepřetržité stvořování – že reprodukce je opravdu neustále opakovaná re-produkce.

Nevidí ani to, že každý účinek má nějakou příčinu, bez které se nic nestane. Také nechápou, že cokoli je odtrženo od své původní příčiny, jednoduše přestane existovat.

To, co předchází, je vždy nějak „obsaženo“ v tom, co následuje. Kdyby přírodně orientovaní lidé mohli jen sledovat tento řetězec úvah, mohlo by je osvítit, že vše, co v přírodním světě roste, má původ v duchovním světě, kde vše odvozuje svou životní sílu bezprostředněji od Boha. Tyto pozemské typy tomu nemohou přijít na kloub proto, že jsou zahleděny do svých vlastních světských zájmů. Jejich životní pohled je proto převrácený neboli stojí vzhůru nohama.

Emanuel  Swedenborg  -  Nebeská tajemství

(odst. 5116 1–4)


Komentování tohoto článku je vypnuto.