Syn člověka

Napsal Zenavesvetle.cz (») 21. 1. v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 161×

Synem člověka se rozumí Pán jako Slovo, protože i proroci byli nazýváni syny člověka.


Proroci se nazývali syny člověka, protože zobrazovali Pána jako Slovo; proto také označovali nauku církve ze Slova. V nebi se jmény proroků nerozumí nic jiného; neboť duchovním významem výrazu prorok stejně jako syn člověka je nauka církve ze Slova, a ve vztahu k Pánu Slovo samo.

Že se prorok Daniel nazývá synem člověka, viz Daniel 8:17.

Že se prorok Ezechiel nazývá synem člověka, viz Ezechiel 2:13683:13-41017254:1165:16:27:28:5-6812-1511:241512:2-3918222713:21714:31315:216:217:220:3-4274621:2691214192822:182423:23624:2162525:226:227:228:2122129:21830:22131:232:21833:271012243034:235:236:11737:39111638:21439:11740: ; 43:7101844:5.

Z toho nyní vysvítá, že Pán ve Svém Božském lidství se nazývá Synem Božím, a v souvislosti se Slovem je označován jako Syn člověka.

(Odkazy: Ezechiel 8:128:1531:1-2)

Emanuel  Swedenborg - O PÁNU A VÍŘE


Komentování tohoto článku je vypnuto.