Zpustošení je počátek naděje

Napsal Zenavesvetle.cz (») 5. 6. 2021 v kategorii Emanuel Swedenborg, přečteno: 261×

Neboj se, neboť Bůh slyšel hlas dítěte. To označuje naději na pomoc, což je zřejmé z významu slov „neboj se“: nezoufat si, neboť když je odstraněn strach, je přítomna naděje; a z obratu „slyšet hlas dítěte“ označujícího pomoc. (...)

V předcházejících verších je popisován stav zpustošení těch, kteří jsou přetvořováni a stávají se duchovními lidmi. Nyní pojednáme o jejich obnovení, útěše a naději na pomoc.

V dnešní době se neví, že ti, kteří jsou přetvořováni, jsou uváděni do stavu neznalosti pravdy neboli zpustošení, a to až k bodu žalu a zoufalství, a že až pak poprvé přijímají útěchu a pomoc od Pána. Důvodem je, že dnes je přetvořován jen málokdo. Do tohoto stavu jsou přiváděni lidé, kteří mohou být přetvořeni – pokud ne v tomto životě těla, tak v životě příštím, kde je tento stav dobře znám a nazýván vypleněním nebo zpustošením. (…)

Lidé v tomto stavu bývají přivedeni až k bodu zoufalství – a tehdy přijímají útěchu a pomoc od Pána. Nakonec jsou pozvednuti do nebe, kde jsou u andělů vyučováni jakoby od znova v dobru a v pravdách víry. K těmto stavům vyplenění a zpustošení dochází především proto, aby mohla být rozbita přesvědčení, která vznikla z jejich já, a tito lidé mohli začít vnímat dobra a pravdy. A k tomu nemůže dojít dřív, než jsou tato přesvědčení z lidského já jakoby zjemněna. Této změny dosahují právě stavy úzkosti, žalu až zoufalství.

Nikdo nemůže vytříbeně vnímat, co je dobré, požehnané a šťastné, dokud nezakusí stavy bez dobra, požehnání a štěstí. Z této zkušenosti získáváme „sféru vnímání“, a to v tom stupni, v jakém jsme zakusili opačný stav. Tímto zakoušením kontrastů se v člověku rozvíjí sféra vnímání a posunují se její hranice. To je mezi mnohým jiným příčinou stavů vyplenění a zpustošení.

E. Swedenborg:  Nebeská tajemství 


Komentování tohoto článku je vypnuto.