Kázání na hoře 11 - Žehnejte těm, kdož vás proklínají

Napsal Zenavesvetle.cz (») 13. 12. 2019 v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 76×

KÁZÁNÍ NA HOŘE 

(11) 

Žehnejte těm, kdož vás proklínají

 

14. Žehnejte těm, kdož vás proklínají, a proste za ty, kdož vás ze zloby zneužívají. Abyste byli dětmi vašeho Otce, jenž je v nebi a jenž nechává vycházet Slunce nad zlým i nad dobrým a sesílá déšť na spravedlivého i nespravedlivého.(Kap. 25, 14)

 

 Slunce-vychazi-nad-zlym-i-dobrym

 

Kristus objasňuje, opravuje

a prohlubuje Slovo:

 

Kdo dodržuje tato přikázání, ten je vůči svým bližním spravedlivý a povede svým životem v Bohu mnoho lidí k životu v Bohu. Bůh své děti netrestá a nekárá. To říkají už slova: „... jenž nechává vycházet Slunce nad zlým i nad dobrým a sesílá déšť na spra­vedlivého i nespravedlivého.“

 

Bůh je dárce života, neboť On sám je život. Z věčného zákona života dal Bůh lidem svobodnou vůli k svobodnému rozhodování pro Něj nebo proti Němu. Kdo je pro Něj, ten dodržuje věčné zákony lásky a života a bude také z věčného zákona přijímat dary lásky a života. Kdo pociťuje, myslí a jedná proti věčnému zákonu, ten přijímá to, co zasel, tedy pocítil, myslel, mluvil a konal.

 

Každý tedy přijímá, co sám zasel. Kdo seje dobrou setbu, tedy naplňuje Boží zákony, bude také sklízet dobré plody. Kdo seje lidskou setbu, kterou do pole své duše přináší jako lidské pocity, myšlenky, slova a činy, ten také sklidí odpovídající plody.

 

Z toho poznáte, že Bůh nezasahuje do vůle člo­věka. On je dárce, pomocník, nabádající, vůdce a ochránce těch, kteří se snaží konat Jeho vůli, protože se k Němu obracejí. Kdo se od Něj odvrátí tím, že vytvoří svůj vlastní, lidský zákon, ten bude také svým vlastním, lidským „Zákonem jáství“ řízen.

 

Bůh tedy nezasahuje do Zákona setby a sklizně. Bůh vychází Svým dětem různými způsoby vstříc a ti, kdo Jej ze srdce prosí a naplňují, co jsem jim Já, Ježíš Kristus v Bohu, Mém Otci, přikázal - vzájemně se nezištně milovat -, ti jsou v Bohu a Bůh skrze ně působí.

 

http://uni.galactic2.net/kazani.htm

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.