Kázání na hoře 12 - Přijímej ze srdce své bližní

Napsal Zenavesvetle.cz (») 14. 1. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 48×

 

KÁZÁNÍ NA HOŘE 

(12)

Přijímej ze srdce své bližní

 

15. Neboť jestliže milujete ty, kdož milují vás, jakou odměnu budete mít?  Neboť i hříšnici milují ty, kdož milují je. A když činíte dobro těm, kdož činí dobro vám, jakou odměnu budete mít?  Neboť i hříšníci činí totéž. A jestliže pozdravujete jen své bratry, co činíte více než ostatní?  Nečiní tak i celníci? (Kap. 25, 12

Waterhouse-mariamne   

 

Kristus objasňuje, opravuje

a prohlubuje Slovo:

 

Přijmi tedy a pojmi svého bližního do svého srdce i tehdy, když tě on nemiluje, i tehdy, když při tobě nestojí a opovrhuje tebou tím, že ti odpírá pozdrav. Ty jej miluj !  Stůj při něm nezištně a pozdrav ty jej ­byť i v mysli, kdyby nechtěl být pozdraven slovy. I tvůj srdečný pozdrav, který je dán v myšlenkách, vstoupí do jeho duše a přinese v pravý čas dobré ovoce.

 

Dbejte tedy na to, abyste se chovali jako Slunce, jež dává – ať je člověk chce nebo nechce vidět, ať si přeje déšť nebo bouři, ať si žádá chlad či teplo.

 

Dávejte nezištnou lásku, jako dává Slunce Zemi a važte si všech lidí, všeho bytí. Pak obdržíte odměnu v nebi.

 

Nemluvte, abyste se chtěli lidem zalichotit. Nečiňte rozdílů jako lidé, kteří se přidružují jen k těm a jsou jen s těmi, kteří sdílejí jejich myšlení a činy, a kteří jinak myslící a jinak jednající odsuzují.

 

 

http://uni.galactic2.net/kazani.htm

Ilustrace: Waterhouse


Komentování tohoto článku je vypnuto.