Kázání na hoře 13 - Nepoutej se na lidi či věci

Napsal Zenavesvetle.cz (») 10. 2. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 29×

KÁZÁNÍ NA HOŘE

(13)

Nepoutej se na lidi či věci

 

16. A když toužíš po něčem jako po svém životě, ale odvádělo by tě to od pravdy, zanechej toho, neboť je lépe vejít do života a mít pravdu, než jej ztratit a být uvržen do vnější temnoty. (Kap. 25, 16)

Pripoutat-se-na-lidi-a-veci

 

Kristus objasňuje, opravuje

a prohlubuje Slovo:

 

Co člověk žádá pro sebe osobně, je vztaženo na člověka, na jeho nízké já. Všechno toto je vazba. Vazba znamená být vázán na lidi a věci. Kdo se váže na lidi a věci, kdo je tedy k něčemu připoután, ten snižuje tok kosmických energií.

 

Když na sebe vážeš nějakého člověka jen kvůli svým výhodám, pak sleduješ svou svévolí zájmy, které tě odvracejí od života ve Mně, v Kristu. Tím opouštíš neosobní, nezištný život, zaplétáš se do touhy po majetku, bytí a vlastnictví a chudneš ve svém nitru na duchovním životě. Když včas nezanecháš touhy po vlastnictví, bytí a majetku, jednou ztratíš všechno.

 

Když se v účincích - třeba skrze ztrátu svého majetku a statku nebo v nemoci nebo v bídě a utrpení - sám nepoznáš a pak také nelituješ a nenapravíš, budeš jako duše a jako člověk putovat temnotou, protože jsi dbal jen na sebe, na své osobní blaho.

 

Proto se poznávej každý den znovu a uskutečňuj denně Boží zákony a upusť od toho, abys toužil po něčem pro své osobní já. Zůstaň tedy upřímný ­a tím věrný zákonu Božímu. Potom vejdeš do života, jenž je tvým pravým bytím - a budeš bohatý v sobě, protože jsi v sobě odkryl nebe.

 

Kdo není nádobou pravdy, do toho také nemůže pravda, která je neosobní, vtékat. Takový člověk je vztahovačný jen k sobě samému a sbírá jen sám pro sebe. Toto chování vede k tomu, že se odvrátí od síly Boží věčně plynoucí a povede „život v louži“. Do té louže přitéká jen záporné a málo ho odtéká. To znamená, že pocítí na vlastním těle, co nasbíral ve své louži.

 

Věčná pravda protéká naproti tomu v člověku a skrze člověka, který je nádobou pravdy. On přijímá od Boha a dává z Boha a stává se tak pramenem života pro mnohé. Kosmická životní energie, pramen všeho bytí, protéká všemi formami bytí a těmi lidmi a dušemi., kteří se obrátili k Bohu, tedy se stali Božími nádobami.

 

Poznejte: Věčně proudící síla protéká jen těmi lidmi a dušemi, kteří nesbírají pro sobecké účely, nýbrž NEZIŠTNĚ DÁVAJÍ. Jen skrze NEZIŠTNÉHO DÁRCE protéká nepřetržitě Boží proud !  Může-li Bůh proudit člověkem bez překážek, pak žije člověk v pravdě, v Bohu, v tom životě, který trvá navěky. Jen takoví lidé dávají ze Mne, ze života, protože stojí ve Mně, v životě a v pravdě.

http://uni.galactic2.net/kazani.htm

Ilustrace: Daniel Gerhartz


Komentování tohoto článku je vypnuto.