Kázání na hoře 3 - VY JSTE SŮL ZEMĚ

Napsal Zenavesvetle.cz (») 22. 4. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 195×

KÁZÁNÍ NA HOŘE

3

VY JSTE SŮL ZEMĚ

 

6. Vy jste sůl země, neboť každá oběť musí být posolena solí, avšak když sůl ztratila svoji chuť, čím pak solit ? Potom už není nijak k užitku, leda že by byla vyvržena a pod nohy pošlapána. (Kap. 25, 6)

Kristus objasňuje, opravuje 
a prohlubuje Slovo:

Spravedliví jsou solí země.

Budou vždy upozorňovat na nešvary v tomto světě a pokládat prst na ránu hříchu. Neboť mnoho neštěstí se přihodilo a děje se v tomto ještě hříšném světě - a mnoho lidí se stalo obětmi kvůli evangeliu.

Spravedliví, kteří se stali obětí, mají být rehabilitováni spravedlivými muži a ženami, neboť vše má být zjevné skrze sůl země. Nyní, v době přelomu od starého, hříšného světa k Nové době, době světla, vynesou spravedliví neprávo na světlo a nechají je zjevit, aby oni, kteří činili neprávo, se sami poznali a konali pokání.

Chraňte se však, vy spravedliví, kteří jste solí země, aby neztratila na chuti, abyste tedy zůstali ve spravedlnosti a nenechali se svést. Neboť kdo by měl přinášet do světa spravedlnost, a kdo by měl poukazovat na nešvary a hříchy, které lidé způsobili ? Přece jen ti, kteří znají Mé jméno a kteří stojí v Knize beránka.

Kdo již není solí země, ten upadne mezi ty, kteří Mé jméno zneužili a zneužívají pro své účely a pronásledovali, pomlouvali a zabíjeli spravedlivé.

Když sůl země ztratí na chuti a člověk opovrhuje svými bližními, pak podlehne svým vlastním příčinám; obrazně řečeno: Rozdupe sám sebe. Jeho neodpykané příčiny vyvolají pak nemoc, neduhy a utrpení. Duše chudá světlem bude strádat a pocítí na svém vlastním duševním těle to, co způsobila na svém bližním.

 Vy-jste-sul-zeme

 

http://uni.galactic2.net/kazani.htm


Komentování tohoto článku je vypnuto.