Kázání na hoře 4 - VY JSTE SVĚTLO SVĚTA

Napsal Zenavesvetle.cz (») 3. 5. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 147×

KÁZÁNÍ NA HOŘE

(4)

VY JSTE SVĚTLO SVĚTA

 

 

7. Vy jste světlo světa. Město, které je vystavěno na kopci, nemůže být skryto. Člověk nerozsvěcuje světlo a nestaví jej pod nádobu, ale na svícen, a ono svítí všem, kdož jsou v domě. Nechť svítí vaše světlo před lidmi, aby mohli vidět vaše dobré skutky a chválit vašeho Otce na nebesích. (Kap. 25, 7) 

Kristus objasňuje, opravuje 
a prohlubuje Slovo:

Já Jsem světlo světa.

Na Mém světle se vzněcovalo v mohutném časovém obratu stále více srdcí. Lidé poznali věčnou pravdu v Mém slově. Stále více lidí šlo Vnitřní cestou a přijímalo dar života, nauky a lekce z věčné pravdy, aby se přiblížili Bohu, věčnému bytí.

Mnoho mužů a žen se stalo Mými věrnými, neboť naplňovali Boží vůli. Sbratřili se v Mém duchu a stali se průkopníky pro Novou dobu, kteří položili na Zemi základ Říše Boží a na ní začali stavět.

 

(Výtah z knihy „Kázání na hoře“, přijala Gabriela.)  1989.

Místo: Wurzburg, Německo.

 

http://uni.galactic2.net/kazani.htm

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.