Kázání na hoře 6 - Dodržuj přikázání - pak teprve vyučuj

Napsal Zenavesvetle.cz (») 19. 7. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 70×

 

KÁZÁNÍ NA HOŘE

(6)

 

Dodržuj přikázání - pak teprve vyučuj

 

Dodrzuj-prikazani-pak-teprve-vyucuj

 

9. Kdokoliv nyní poruší jedno z těchto přikázání, která bude dávat On, a učí lidi konat stejně jako on, ten bude slouti nejmenším v Říši nebeské. Kdo je však dodržuje a učí, bude nazýván velkým v Říši nebeské. (Kap. 25, 9)

 

Kristus objasňuje, opravuje 
a prohlubuje Slovo:

Desatero přikázání, která dal Bůh prostřednictvím Mojžíše Svým lidským dětem, jsou výtahy z věčného zákona života a lásky. Kdo se proti těmto přikázáním proviňuje, kdo tato přikázání své bližní pouze učí, avšak sám je nedodržuje, je špatný učitel. Hřeší proti Duchu svatému. To je největší hřích. Tento padělatel užívá Boží lásky, zákona života, k vlastnímu účelu. Tím zneužívá věčného zákona.Každé zneužití je loupež; a každý lupič je hnanec a štvanec, jenž bude svými vlastními činy, svými vlastními příčinami, dříve či později dostižen a usvědčen. Neboť Bůh je spravedlivý Bůh; Jím se všechno zjevuje, jak dobro tak také menší dobro a zlo.

Kdo však zákon lásky a života dodržuje, to znamená v denním životě naplňuje, a lidi to učí, co sám uskutečnil, ten je pravým Duchovním učitelem. Podává lidem chléb nebes a nasytí jím mnohé. Kdo dává z vlastního naplnění, je naplněn Boží moudrostí a silou a bude pak, když nadejde čas, zářit na nebi jako hvězda. Neboť Bohem naplněný člověk čerpá z proudu spásy a dává nezištně těm, kdož lačnějí a žízní po spravedlnosti.

Poznejte: Skrze takové spravedlivé muže a ženy přichází věčný zákon lásky a života do tohoto světa. Kdo tedy věčný zákon dodržuje a učí, bude slouti velikým v Říši nebeské; to znamená: Sklidí v nebi bohatou odměnu.

http://uni.galactic2.net/kazani.htm


Komentování tohoto článku je vypnuto.