Kázání na hoře 7 - Žij podle svého poznání

Napsal Zenavesvetle.cz (») 25. 8. v kategorii KÁZÁNÍ NA HOŘE, přečteno: 42×

 

KÁZÁNÍ NA HOŘE

(7)

Žij podle svého poznání

 

 

10. Vskutku, kteří věří a poslechnou, zachrání své duše, a kteří neposlechnou, ztratí je. Neboť pravím vám: Není-li vaše spravedlnost větší než ta těch učenců a farizejů, nepřijdete do Říše nebeské.(Kap. 25, 10)

 

Kristus objasňuje, opravuje

a prohlubuje Slovo:

 

Výpověď: „... kteří věří a poslechnou, zachrání své duše, a kteří neposlechnou, ztratí je“ znamená: Kdo věří a následuje zákony Boží, ten zachrání svou duši z kola znovuzrození, které ho táhne až dotud do těla, až vše odpyká, co ho stále znovu táhne do vtělování.

 

Poznejte: Pouze víra v zákon života nestačí. Jen víra v život a uskutečňování zákonů života vedou člověka a duši ven z kola znovuzrození.

 

Kdo Boží zákony nedodržuje, zrazuje Boha a prodává svoji duši temnotě. Tím zastírá světlo své duše, svůj skutečný život. Tento člověk žije tedy potom v hříchu a duše ve spánku tohoto světa. Zákon vtělování, kolo znovuzrození, jež táhne duši k vtělení, bude působit ještě značný čas, aby vtělená duše poznala, že není z tohoto světa, nýbrž v pozem­ském šatě, aby odložila, co je lidské - a odkryla, co je božské: Její skutečný, věčný život.

 

Ne všichni, kteří znají znaky písma, je vykládají jen podle písmem - nýbrž podle smyslu. Má to tedy znamenat: Není-li vaše spravedlnost větší než mnohých učenců - kteří předstírají, že jsou spravedliví, a vyučují Mému zákonu, avšak sami jej nedodržují -, nevejdete do Říše nebeské.

 

Proto se nepoutejte na mínění a názory lidí. Usku­tečňujte, co jste poznali ze zákona života; potom poznáte další kroky k vyšším zákonitostem.

 

Poznejte: Spravedlnost Boží je Boží láska a moudrost. Kdo ji v sobě nerozvíjí, ten ji také nevyzařuje, nehledí také do hlubin věčného bytí a nevyzkoumá také svůj pravý život. Jeho pozemský život je pouze živořením. Živoří mimo skutečný život. Jak na tomto tak i na onom světě je duchovně mrtvý. Nemá ani v tomto pozemském bytí ani v životě na onom světě správnou orientaci, protože nežil podle zákonů života. Není moudrý, nýbrž předává jen dále své uložené vědění. Tím se stává přívržencem hříchu a nakonec hříšníkem. Jedná proti věčnému zákonu a propadá se tak stále hlouběji do Zákona setby a sklizně.

 

 

http://uni.galactic2.net/kazani.htm

Ilustrace: Nathan Greene

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.