Modlitba K pokoji srdce

Napsal Zenavesvetle.cz (») 3. 10. 2012 v kategorii Modlitby, přečteno: 1404×


 Tvuj-pokoj-proziva-dokonaly

Modlitba meditativní :

Bože můj -

Tvůj pokoj je vidina štěstí mého srdce - dej, ať se stane skutečností, prožitkem a ne snem, z něhož se do všedního dne člověk probouzí, na jehož dojmy zapomíná.

Tvůj pokoj odešel od člověka - já již tak dlouho srdce své zkoumám, zda se již v ně navrátil a já si hlavu položím na jeho klín pro mysli ztišení.

Tvůj pokoj je plachý holoubek, jenž často z duše odlétá - kéž se již promění v bílou holubičku, aby mohl v Tvém pokoji pokojem svatým žít.

Tvůj pokoj je plachým ptáčkem, kterého každé hnutí mysli zaplaší - proto v hluboké ticho duše se nořím, aby usedl na větev nitra a na ní setrval a zpíval mi o Tobě v nejsvětějším tichu.

Tvůj pokoj duši něžně jímá - nemožno potěšit se bez něho, nemožno modlit se, slyšet v duši Tvé Slovo, přijmout od Tebe pro ni mír.

Tvůj pokoj prožívá dokonalý - svatá Dokonalosti, proto Tys cesta má, můj toužebně vyhlížený cíl, štěstí budoucnosti v Tobě prožívané.

Tvůj pokoj jsi Ty sám - není nikoho na celém světě, kdo by bez Tebe v klidu žil, kdo by prožil blaho a mír jen jediný den.

Tvůj pokoj se dobývá utrpením - vím již, vím, proč tolik trpí člověk, proč tráva zmírá pod kosou, strom ve vichřici sténá i voda teče pro své zranění propastí i ostrou skálou.

Tvůj pokoj nevstoupil dosud v srdce lidská - pošli jej k těm, kdo po něm volají, vzdychají, prosí, kterým duše již zemdlívá v námaze pro blaho bližních, ve službách lásky a oběti.

Tvůj pokoj v lásce spočívá - lidská srdce ve hněv ponořená, proto dalekou cestu máte před sebou; smiluj se, Bože, nad námi a sám přijď na Zemi se svým pokojem duším vstříc!

Tvůj pokoj je přítomnost Tvá tam, kde je člověk - proto jej čekám ve své duši jako návštěvu převzácnou i můj vlastní vstup do lidství úrovně nejvyšší.

Tvůj pokoj je lékem na bolest duše - a já o něj prosím slovem nejvroucnějším, protože celý svět je jak těžce poraněné tělo, nemocný v mysli i v srdci . . .

 

 

Božena Cibulková :  Kniha modliteb - K pokoji srdce

Ilustrace :© Daniel B.Holeman

 


 


Komentování tohoto článku je vypnuto.