Modlitba ku Slavnosti Růže

Napsal Zenavesvetle.cz (») 31. 12. 2013 v kategorii Modlitby, přečteno: 1440×

Modlitba-ku-slavnosti-ruze

  

 

Pane,

 

můj duch touží rozletět se vzhůru,

 

až k nohám Tvého nebeského trůnu;

 

v řadách čistých panen v síni Světlého hradu směti stát,

 

v proudech Tvého zářivého Světla se zachvívat,

 

Tvých nesmírných milostí požívat

 

a ze všech darů se radovat.

 

 

 

Já toužím věrně sloužit Tobě jen,

 

v každý okamžik svého bytí, každou chvíli, každý den;

 

Tvou Svatou vůli poznávat

 

a naplňovat svými činy,

 

světlo, lásku a naději v liská srdce rozsévat

 

a odpouštět veškeré viny.

 

Kéž rudá růže navždy zdobí duchovní můj šat,

 

bych mohla správně v žití stát

 

a Pravou lásku umět dát.

 

V době, kdy nastává veliká Země očista,

 

kéž obstojím v každé zkoušce, již mi život nachystá.

 

 

 

Pane, životem svým toužím Tebe ctít,

 

Tvé Svaté jméno velebit.

 

Kéž v krbu mého srdce provždy hoří Světla jasný plamen,

 

-   toť nejvroucnější touha má

 

Amen.

 

 

Martina B.

 

29.12.2013

 Ilustrace: ©Aneta MišovieKomentování tohoto článku je vypnuto.