Prosba člověka

Napsal Zenavesvetle.cz (») 6. 12. 2016 v kategorii Modlitby, přečteno: 996×

Prosba-cloveka

 

Bože, můj Otče, Tebe prosím:

Pohlédni na mne jako na člověka, který tak dlouho světem bloudí, že již neví, která cesta ho přivede v rodnou vlast. Proto uchop mne pevnou rukou, veď mne, veď - vždyť nechci být bloudícím, vždy jen hledajícím; chci stanout u cíle, u Tebe, již nyní, již dnes.

Pohlédni na mne jako na pramének, který v moři má obrátit svůj směr. Proto nedovol mu vlít se znovu do podzemních proudů; nechci již zpátky, ale vždy dál a blíž k Tobě, Výško nedozírná, Dálko věčně nedohledná - k Tobě, Otče můj!

Pohlédni na mne jako na duši, kterou máš nazvat svou dcerou, a proto jí dávej z věna pro ni určeného. Vždyť nechci, aby byla hříšnou duší lidskou, chci, aby byla zvána Marií.

Můj Otče, Tebe prosím:

Pohlédni na mne jako na svého syna, který se synem přestal jmenovat. Proto z lásky nad ním se smiluj a otevři znovu dveře pravého domova. Vždyť nechci již okoušet života, z něhož odešla láska a moudrost se stala maličkou.

Pohlédni na mne jako na své pole, na němž má vzrůst plnoklasá pšenice, a proto přerývej mne pluhem své vůle; vždyť já nechci být neužitečným tvorem, úhorem vhodným jen pro pastviny nebo pro vysetí méněcenných trav.

Pohlédni na mne jako na zahradu, v níž mají kvést růže, a proto hluboko zaboř do mne rýče svých zásahů; vždyť nechci být místem, kde kopřivy se rozrůstají a květy nevoní.

Můj Otče, Tebe prosím:

Pohlédni na mne jako na vyhloubenou jamku pro vysazení ušlechtilých jabloní a vsaď do mne strom krásný a nejplodnější; vždyť nechci bez Tebe žít, prázdný a nenaplněný.

Pohlédni na mne jako na vinici, která má vydat slunce ve svých hroznech; proto vydej mne Slunci - Kristu - do náručí. Nechci, aby se ode mne odvrátila ústa ochutnávající mne jako člověka v mých slovech, v mém jednání.

Můj Otče, Tebe prosím:

Pohlédni na mne jako na záhon květů, jenž dlouho nebyl zalitý, a vnes do mne všechny skryté vláhy z prazdrojů; vždyť nechci stát v lidských cestách jako ten, kdo do nich nic nevloží, nedá, mimo svou nedokonalost.

Pohlédni na mne jako na dům, ve kterém máš přebývat, a pokyň duchovním stavitelům, aby jej rychle připravili pro Tebe; vždyť nechci být stále smutný sirotek bez Otce . . .

 

Boženka Cibulková - Kniha modliteb Komentování tohoto článku je vypnuto.