Žalmy

Napsal Zenavesvetle.cz (») 15. 11. 2012 v kategorii Modlitby, přečteno: 1278×

 


 

 

 

 

Pane,
      buď nám Bohem –
Jehož hlas je slyšen i proroky tohoto času, a oni pak mohou zjevit Tvou cestu od Nebes k Zemi,
jak jsi ji v Kristu prokonal a na ní již zůstal, abys byl blízký člověku i přímo v něm
pro Svůj božský obraz uprostřed kosmu.

Pane,
      buď nám Pánem
dobrotivým – který i rozkazy dává jemným slovem a soud vkládá do dění až za všechny cesty
dané k napravení, až za vrchovatě naplněné nádoby obětí za ty, kdo neumějí sami
nic obětovat ani dát.

Pane,
      buď nám Soudcem
mírným – Jehož rozsudky více promíjejí než trestají, dávají mnoho možností obrátit zlé v dobré,
vychovat člověka i poznáním, že bloudí – kde a jakou cestou vyjít k jasným rovinám.

Pane,
      buď nám Učitelem
pro celý život ve věčnosti – vždyť jen nejvyšší Moudrost nás může vést a ukazovat cíle,
uvádět do poznání, jak se chápat díla, kdy a jak zbudovat bezpečné cesty od Země do kosmu v tomto i příštím čase.

Pane,
      buď nám Zákonodárcem,
který i zemi vloží do řádu míru a lásky, jaký si nelze představit uprostřed zmatků
a utrpení světa – o jakém jen básník píše nebo kazatel o něm mluvívá.

Pane,
      buď nám Karatelem
všeho nedobrého, co vede lidstvo na předpotopní cesty neznající řád a zákony,
dobro jako korunu života – víš přece, jaké zmatky zaplavují Zemi, jak nepřátelsky stojí
národ proti národu i k sobě bratři, jak je rozvrácen život rodin.

Pane,
      buď nám Slovem,
které je Láskou a také nejvyšším Učitelem a Rádcem – vždyť jen Tvé přímé oslovení
člověka může jej zachránit před osudným krokem zpět do zkázy.

Pane,
      buď nám Vysvoboditelem
ze zajetí hmoty – dlouhotrvající uvěznění v malém prostoru poznání oslabí myšlení,
zúží vědomí, vezme sílu duši, že nelze jí pak chápat velké, kdy je zjevuješ, dáváš o něm psát
ve Svých Písmech.

Pane,
      buď nám Otcem –
věř, nemůžeme déle žít oddáleni od Tebe, nelze nést dále těžký osud osiřelých dětí,
stojících uprostřed nešlechetného světa.

Pane,
       buď nám Dárcem
pokojných odpočinků po strastiplné cestě – toužíme po nich jako po vodě horkem zemdlený
člověk,zvíře, květina, pole – po nesmrtelnosti každé zmírající tělo.

 

♣♣♣

 

Úryvek z  Knihy žalmů (Nové žalmy o Boží slitování, o Boží usmíření, o Boží pomoc)

Podle duchovní inspirace přijaté od Krista napsala a upravila
© Božena Cibulková, 1951 – 1972.

 

 http://buh.webpark.cz/ 

 Ilustrace : © Daniel B.Holeman 

 Komentování tohoto článku je vypnuto.