Nové zjevení Pána Ježíše Krista

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS ?

Zenavesvetle.cz (») | 18. 7. | přečteno: 9×
mandaly/kdo-je-to.gifPRO? JEŽÍŠ KRISTUS HOVO?IL A M?L KE SVÉMU BOHU – OTCI VZTAH, JAKO BY ON A OTEC BYLI DV?MA ODLIŠNÝMI OSOBAMI ?I ENTITAMI, A NE JEDNÍM A TÝMŽ BOHEM - NED?LITELNÝM ?  číst dál

Absolutní aspekty Nejvyššího

Zenavesvetle.cz (») | 13. 6. | přečteno: 23×
mandaly/absolutni-aspekty-nejvyssiho.jpgPro zvetšení textu rozkliknete. číst dál

Nespácháš cizoložství

Zenavesvetle.cz (») | 3. 5. | přečteno: 42×
mandaly/hle-CinIm-vSe-novE.jpgZ tohoto výroku každý usoudil, že spáchat cizoložství znamená mít pohlavní styk s někým jiným, než se svým manželským partnerem. V této konotaci je zahrnuto to, že sexuální styk musí být omezen pouze na jednu osobu – vlastního manžela/manželku. Málo lidí si však uvědomuje ten fakt, že toto přikázání nemluví natolik o fyzickém sexuálním styku, ale o životně důležitých duchovních záležitostech. Kvůli tomuto omezenému vnímání je pojetí cizoložství většinou lidí nesprávně pochopeno a vykádáno. číst dál

Princip Petra

Zenavesvetle.cz (») | 18. 12. 2020 | přečteno: 118×
mandaly/princip-petra.jpg„Nyní nastal čas, abychom se zabývali zradou křesťanství. Do tohoto zjevení nebylo známo, že tuto zradu předpověděl Pán Ježíš Kristus v průběhu jednání s apoštolem Petrem. Petr té doby souvztaží s veškerým křesťanským hnutím a zpříkladňuje jej v procesu dějin. číst dál

O duchovních požadavcích každodenního života a o souboru pravidel pro takový život

Zenavesvetle.cz (») | 27. 11. 2020 | přečteno: 139×
kvety/o-duchovnich-pozadavcich-kazdodenniho-zivota.jpgV tomto datu byla obdržena od Pána následující poselství: číst dál

O principech duchovní homogennosti

Zenavesvetle.cz (») | 13. 11. 2020 | přečteno: 124×
kvety/principy-duchovni-homogenity.jpgV tomto datu byla obdržena následující poselství od Nejvyššího. číst dál

VIII. TO, CO POVAŽUJETE ZA LIDSKÉ, NENÍ DOKONCE ANI VZDÁLENĚ LIDSKÉ

Zenavesvetle.cz (») | 9. 11. 2020 | přečteno: 115×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgTO, CO POVAŽUJETE ZA LIDSKÉ, NENÍ DOKONCE ANI VZDÁLENĚ LIDSKÉ číst dál

VII. VŠE SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU A VÁM SE DOSTÁVÁ VELMI DŮLEŽITÉHO DUCHOVNÍHO POUČENÍ

Zenavesvetle.cz (») | 3. 11. 2020 | přečteno: 114×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgPlný rozsah užitečnosti tohoto experimentování v negativním stavu a jeho padělaného života, čili ne-života, může být znám jen Nejvyššímu. číst dál

VI. TO, CO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NENÍ PRAVÝ ŽIVOT, ALE NEŽIVOT

Zenavesvetle.cz (») | 1. 11. 2020 | přečteno: 113×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgTO, CO POVAŽUJETE ZA PRAVÝ ŽIVOT, NENÍ PRAVÝ ŽIVOT, ALE NEŽIVOT číst dál

V. VŠE VE VÁS A V TOMTO SVĚTĚ JE VZHŮRU NOHAMA

Zenavesvetle.cz (») | 26. 10. 2020 | přečteno: 116×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgVýsledkem tohoto experimentování v negativním stavu bylo nastolení nevědomosti a nevědomých procesů. Toto vedlo lidi k závislosti na druhých a na fyzikálních zákonech. Takto ztratili počáteční a původní schopnost, kterou dříve měli, ovládat myslí všechny přírodní a fyzické zákony. To lidi odvracelo od obrácení se k sobě do nitra ke své Niterné mysli, kde je uloženo veškeré pravé a ryzí poznání těchto výše popsaných skutečností, jakož i všeho týkajícího se života a Stvoření. Toto poznání je k dispozici KAŽDÉMU, kdo NALEZNE SPRÁVNÝ KLÍČ, aby otevřel vchod ke své Niterné mysli. číst dál

IV. PRAVÝ PŮVOD NEGATIVNÍHO STAVU

Zenavesvetle.cz (») | 24. 10. 2020 | přečteno: 111×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgPři procesu tohoto experimentování vstoupil do jsoucna a bytí negativní stav a vše zlé, špatné, nesprávné, zdeformované a zkažené. Negativní stav tedy nepochází z Nejvyššího. číst dál

III. JSTE ZDE DOBROVOLNĚ KVŮLI POKUSU, ABY SE ZODPOVĚDĚLY DŮLEŽITÉ DUCHOVNÍ OTÁZKY

Zenavesvetle.cz (») | 21. 10. 2020 | přečteno: 150×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgAby se toto vše stalo, bylo dovoleno Nejvyšším za účelem odpovědi na otázku, která vyvstala u vědců. Tito byli druhým původním lidstvem, které se objevilo na planetě Zemi přibližně před méně něž 100 miliony roků. Otázka byla následující: číst dál

II. NEJSTE TÍM, KÝM SI VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ MYSLÍ, ŽE JSTE

Zenavesvetle.cz (») | 13. 10. 2020 | přečteno: 138×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgPři pohledu na tato fakta je zřejmé, že nejste tím, co vám jak věda, tak i náboženství říkají, že jste. číst dál

I. DĚJINY LIDSTVA A VAŠEHO PŮVODU NEJSOU TAKOVÉ, JAKÉ SI MYSLÍTE, ŽE JSOU

Zenavesvetle.cz (») | 3. 10. 2020 | přečteno: 168×
mandaly/dEjiny-lidstva.jpgOdpověď na otázku položenou na začátku této kapitoly tvrdí, že dějiny člověčenstva, a tedy vašeho vlastního původu, jak je popisují různé vědecké, historické a náboženské knihy, jsou NESPRÁVNÉ. Věda a historie nemají žádné ponětí o tom, že cokoli, co se zde před tím popsalo, se kdy stalo. Jak můžete vidět, bylo pseudotvůrci pečlivě zajištěno, že nebude nikdy možno nalézt žádný vědecký důkaz toho, co se zde popisuje. číst dál

JÁ JSEM TA CESTA, PRAVDA A ŽIVOT

Zenavesvetle.cz (») | 25. 9. 2020 | přečteno: 194×
mandaly/ja-jsem-ta-cesta-pravda-i-zivot.jpg„V Evangeliu dle Jana v kapitole 14 ve verších 6 - 7 je psáno: číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI V.

Zenavesvetle.cz (») | 13. 9. 2020 | přečteno: 165×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg5.  FÁZE LIDÍ – PLNÁ AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI IV.

Zenavesvetle.cz (») | 9. 9. 2020 | přečteno: 166×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg4.  FÁZE LIDÍ – AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI III.

Zenavesvetle.cz (») | 2. 9. 2020 | přečteno: 185×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg3.  FÁZE LIDÍ – PRVNÍ KROK AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI II.

Zenavesvetle.cz (») | 30. 8. 2020 | přečteno: 192×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg2.  FÁZE LIDÍ – ADAM A EVA číst dál

HISTORIE LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI I.

Zenavesvetle.cz (») | 26. 8. 2020 | přečteno: 178×
mandaly/historie-lidI-na-planetE-zemi.jpg1.  ANDROGYNNÍ FÁZE - ADAM číst dál

Je historie vašeho vzniku pravdivá?

Zenavesvetle.cz (») | 21. 8. 2020 | přečteno: 199×
priroda/historie-vzniku.jpgJe historie člověčenstva, a tudíž historie vašeho vzniku, popisovaná v různých vědeckých a náboženských knihách, pravdivá?  Jste skutečně tím, co říkají, že jste?  Jaká je pravá skutečnost ohledně tohoto všeho? číst dál

O zdroji lidských problémů, běd a strádání a o tom, jak je překonat

Zenavesvetle.cz (») | 14. 8. 2020 | přečteno: 193×
mandaly/poselstvi-z-nitra.jpg„Problémem u mnoha lidí na Zemi je, že velmi často považují sebezkoumání, sebehodnocení a vcházení „dovnitř“ do své Niterné mysli za zaneprázdnění, které je nemorální, nezdravé a nebezpečné. Proto věnují malou pozornost či zřetel tomu, co se v nich děje. číst dál

Překroucená duchovnost

Zenavesvetle.cz (») | 16. 7. 2020 | přečteno: 136×
mandaly/duchovnost.jpgCokoli slouží k podpoře, udržování, zachovávání a ochraně existující struktury, přirozenosti a stylu života lidské éry, NELZE v nejzazším smyslu považovat za pokrokové a užitečné, bez ohledu na dobré úmysly, které při tom mohou existovat. Takové dobré úmysly se odvozují z nesprávných předpokladů a jsou počaty a přijímány tradičními, navyklými a kulturou determinovanými způsoby myšlení, cítění a postojů. číst dál

ZJEVENÍ NEJVYŠŠÍHO přes SWEDENBORGA

Zenavesvetle.cz (») | 4. 7. 2020 | přečteno: 138×
mandaly/knihy-zjevenI.jpgPrvní hlavní úder na základy tohoto negativního stavu a jeho zel a nepravd a oznam toho, že přichází nový věk, přišel ve formě zjevení, které bylo dáno Nejvyšším skrze Emanuela Swedenborga v polovině osmnáctého staletí.  číst dál

Niterná mysl

Zenavesvetle.cz (») | 27. 6. 2020 | přečteno: 128×
mandaly/duchovnI-srdce.jpgNejvětší nebezpečí pro jsoucno a bytí negativního stavu a všech jeho pekel je lidská schopnost vejít do nitra, do své Niterné mysli a objevit zde reálnou pravdu o těchto a jiných záležitostech. Negativní stav dobře ví, kde lze najít pravdu. Proto, aby se udrželo a úspěšně pokračovalo jsoucno a bytí negativního stavu, bylo nutné nějak zablokovat cestu do nitra lidí, do jejich Niterné mysli a učinit je závislými na vnějších vstupech a faktorech. číst dál

Princip duchovního sdílení pro vzájemný prospěch

Zenavesvetle.cz (») | 21. 6. 2020 | přečteno: 128×
mandaly/princip-sdIlenI.jpgPravá Přirozenost Nejvyššího je absolutní. Znát Boha v absolutním smyslu tudíž vyžaduje být absolutním. Ale nikdo není absolutní, jen Nejvyšší. Nikdo tedy nemůže znát Nejvyššího v absolutním smyslu. Lidé jsou tedy relativními k Absolutnímu stavu Nejvyššího. Proto mohou vnímat, znát, chápat a přijímat Boha pouze ze své relativní pozice. Každá relativní pozice k Absolutnímu stavu zaujímá odlišný úhel pohledu. Žádné dvě osoby nemohou zaujímat přesně tentýž stav a rozpoložení, tudíž žádné dvě osoby nemohou mít přesně stejný úhel pohledu ve vztahu k Nejvyššímu. číst dál

O duchovním významu sedmé kapitoly proroka Daniela ve svaté Bibli

Zenavesvetle.cz (») | 14. 6. 2020 | přečteno: 180×
mandaly/nove-zjeveni-pana-jezise-krista.jpg„Nyní bude částečně zjevena jedna úroveň vnitřního smyslu této kapitoly, jak je relevantní a vztahuje se k této době a tomuto kroku. číst dál

Zjevení o zjevovateli „Kurzu zázraků“

Zenavesvetle.cz (») | 27. 5. 2020 | přečteno: 168×
mandaly/nove-zjevenii-pana-jezise-krista.jpg„Ačkoli byl tento článek napsán v r. 1984, jeho relevantnost a nadčasovost v nyní-a-zde se stane zřejmou v procesu jeho čtení. číst dál

Každý je pánem svého vlastního vesmíru!

Zenavesvetle.cz (») | 22. 5. 2020 | přečteno: 170×
mandaly/Zij-podle-sveho-poznani.jpg1. Každý je nejzazším pánem svého života a středem svého vlastního vesmíru. Je tedy výhradním, oprávněným a zákonným vlastníkem svého vlastního, jedině jemu náležejícího vesmíru z Nejvyššího. Toto uspořádání pochází z Absolutní přirozenosti Nejvyššího, která se promítá do každé sentientní entity, tedy do každé lidské bytosti. číst dál