DUCHOVNÍ ŽIVOT 3.část

Nejvyšší, který je jediným jedním Bohem, Stvořitelem, se v jednom bodu v čase, ve formě Ježíše Krista, inkarnoval na planetu Zemi, do negativního stavu, do těla, které bylo původně sfabrikováno pseudotvůrci, za tím účelem, aby se stal Spasitelem lidstva a celého Stvoření jako i všech v peklech, z negativního stavu.

 

Takže Nejvyšší učinil Své Božství lidským. Jinými slovy, On/Ona učinil Svou Božskou Esenci lidskou tím, že se stal lidskou bytostí.

 

Prostřednictvím tohoto Jeho/Jejího lidského aspektu byl Nejvyšší schopen zažít negativní stav, přemoci jej, podmanit a dostat jej pod Svou kontrolu a dominanci. V procesu Jeho/Jejích bojů s negativním stavem Nejvyšší, Ježíš Kristus, postupně, krok za krokem, vypudil a odstranil všechno zlé ze Svého lidského těla a jeho negativního dědictví a, prostřednictvím tohoto procesu a procesu Vzkříšení, učinil Své tělo Božským. Takže Jeho/Její Lidské bylo učiněno Božským, jako Jeho/Její Božské bylo učiněno Lidským. Ježíš Kristus sjednotil tento lidský aspekt se Svým Božstvím, což On/Ona nazývá Otcem, a integroval se zpět do Nejvyššího se Svým původním fyzickým tělem.

 

V důsledku tohoto aktu se Nejvyšší stal přístupným na osobních, individuálních, soukromých, intimních a plně lidských základech.

Od této chvíle, jediný vhodný způsob přístupu k našemu Stvořiteli je prostřednictvím Jeho/Její lidské formy, která byla učiněna Božskou, a která se nazývá Ježíš Kristus. Odmítnutí Božství Ježíše Krista a Jeho/Její Lidské formy, jako také odmítnutí toho faktu, že Bůh se stal tělem a učinil Své Božství lidským, vede k překroucení a falzifikaci pravé duchovnosti a vší jeho pravdy a je zdrojem většiny duchovních, náboženských a jiných problémů.

 

Tento třetí bod tvoří další životně důležitý zdroj náležitého chápání a naplnění našeho pozemského života a jeho duchovních aspektů.

 

Petr Daniel Francuch: Chápání a naplnění našeho pozemského života

1. kapitola 


Komentování tohoto článku je vypnuto.