Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 2.

Napsal Zenavesvetle.cz (») 19. 8. v kategorii Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přečteno: 38×

 

Je mýtem a iluzí myslet si  a věřit, že Stvořitel, Bůh, Nejvyšší je někdo vzdálený, někde nad námi či mimo nás, cizí, nehmatatelný, ke komu je obtížné se vztahovat, či přistupovat, nebo někdo, kdo vyžaduje,  zvláštní a neobvyklé prostředky, způsoby, nástroje, postupy, mystéria, obřady, slavnosti, či podobné záležitosti, aby se vyvolal a rozumělo se mu v průběhu spojení s Ním/Ní.

Nic není dále od pravdy, než toto. Ve skutečnosti je Nejvyšší vždy přítomen, „uvnitř“ každého. Mít vztah a spojení s Nejvyšším je nejsnadnější, nejpřirozenější, nanejvýš běžné a žádoucí, co se má dělat. Avšak negativní stav, který existuje na této Zemi v aktivovaném a panujícím způsobu, dělá vše, co je v jeho moci, aby tuto nezpochybnitelnou skutečnost před lidmi skrýval, aby se s Nejvyšším nestýkali. Stýkání s Nejvyšším z „nitra“ není nic zvláštního, složitého, obtížného, nebo neobvyklého. Je to přirozené, jako dýchání.

V tomto ohledu je čas si uvědomit, že Nejvyšší se lidem zjevuje různými způsoby: jako Bůh „uvnitř  nás“; což znamená, že dýcháme, žijeme a děláme vše z této přítomnosti v naší niterné mysli. Avšak Bůh je také s námi, jako bratr, sestra, otec, matka, přítel, milenec; jako někdo, s kým můžeme sdílet důvěrný vztah.

Je také vhodné si uvědomit, že Bůh je mezi námi, ve všech našich činnostech a účastní se všeho, co děláme; a že Bůh je nad námi, dohlížející na vše, jako Božská Prozřetelnost.

Je velmi důležité si uvědomit, že Bůh se lidem projevuje nekonečnou rozmanitostí a různorodostí cest a způsobů a že jen Bůh je tím jedním, kdož vždy "Jest" a vše ostatní je proto, že "Bůh jest". Pokud tu není žádný Bůh, nebylo by tu žádné "Jest", a nemohlo by být žádné "Já jsem". "Já jsem", kvůli Absolutnímu „JÁ JSEM“ Nejvyššího. Je taktéž vhodné si uvědomit, že Bůh přesahuje vše, co bylo právě řečeno. On je více než toto. Toto více nám není pochopitelné.  Pokud máme v těchto ohledech vztah k Bohu uvnitř nás, s námi, mezi námi, nad námi, v nekonečných rozmanitostech a různorodostech Jeho projevu, pak se tím nemůže nic pokazit. Je dostačující, aby se přítomnost Nejvyššího vnímala a pociťovala výše uvedenými způsoby a vše se činilo z Nejvyššího, Nejvyšším, s Nejvyšším a skrze Nejvyššího v nás.

 

Petr Daniel Francuch: Realita, mýty a iluze

kapitola 1.

https://www.dropbox.com/s/nynqo18mm23kxg5/Realita%2C%20m%C3%BDty%20a%20il%C3%BAzie.pdf?dl=0

 

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.