Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 3.

Napsal Zenavesvetle.cz (») 12. 9. v kategorii Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přečteno: 19×

 

  

Je mýtem a iluzí myslet si a věřit, že Bůh je příčinou či sestává z čehokoliv negativního, škodlivého, záporného, ​​špatného, zlého, protivného ​​nebo věřit, že Bůh trestá či odsuzuje lidi do pekla, způsobuje nehody, bědy, strádání, utrpení nebo to, co blázniví lidé s jejich pošetilými zákony nazývají "vyšší mocí".

Bůh, Nejvyšší, je čistá Absolutní Láska a Absolutní Moudrost, a takové negativní vlastnosti a představy jsou neslučitelné s Jeho/Její pravou Přirozeností. Jsou připisovány Bohu lidmi a nejsou ničím jiným než promítnutím způsobu myšlení, vůle, jednání, chování a vzájemnému zacházení lidí se sebou samými a navzájem a způsobu vykonávání jejich vlastního bláhového života.

Když Bible ve svém doslovném smyslu hovoří o Bohu žárlivém, zuřivém, kárajícím, rozzlobeném, trestajícím apod., hovoří jazykem lidských projekcí a zdání pravdy, nikoli jazykem duchovní skutečnosti a její pravdy. Tato skutečnost je skryta v niterném smyslu Bible, smyslu, který je zahalen smyslem   doslovným.

Je třeba si uvědomit, že lidem na Zemi není dostupný žádný jiný jazyk, než jazyk zevnějšností a promítání. Důvodem toho je, že na Zemi je činný a panující negativní stav, a protože toto je stav nevědomosti, odvozuje vše  ze zevnějšností, jež jsou určovány "lidskými" projekcemi a očekáváními, a ne obsahem a smyslem pravé reality. Proto používá Bible jediný jazyk, který mají lidé k dispozici, aby se u nich udrželo nějaké uvědomění si duchovních principů. A i když tyto zásady lidé zkreslují, není zde v tomto čase k dispozici nic jiného. 

Petr Daniel Francuch: Realita, mýty a iluze

kapitola 1.

https://www.dropbox.com/s/nynqo18mm23kxg5/Realita%2C%20m%C3%BDty%20a%20il%C3%BAzie.pdf?dl=0

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.