Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 4.

Napsal Zenavesvetle.cz (») 25. 9. v kategorii Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přečteno: 16×

Je mýtem a iluzí myslet si a věřit, že je více, než jen jeden Bůh. Jelikož je tu jen jeden Stvořitel, jedno "já jsem", pokud jde o "já jsem", je tu také jen jeden Bůh, Jedno Absolutní "JÁ JSEM", Kdož  se ve Svém Stvoření projevuje nekonečným počtem způsobů, stránek, spojení, jmen, stavů, kondicí a postupů.

Odlišné aspekty jednoho takového projevu mohou být považovány za seskupení určitých vlastností Nejvyššího, které jsou lidmi označovány různými  jmény jako Bůh, Alláh, Manitou, Brahma, Višnu, Ráma, Krišna, Šiva, Velký Duch, Duch Svatý, Jahve, Ježíš Kristus, Adonai, Šadaj, Elohim, Nejvyšší a tak dále. Já používám jméno Nejvyšší. Takže když říkám Nejvyšší, znamená to toto vše a mnohem více. Toto je životně důležitý princip duchovní homogenity života, protože vám poskytuje pocit jednoty, celistvosti, jednosti a harmonie esence a substance toho, kým jste. Jak sami sebe vnímáte? V jakých aspektech se vnímáte? Jednou z nich je duch, že?

Tedy tento duch se ovšem potřebuje nějak projevovat. Vytváří duševnost či mentalitu, kterou lidé někdy nazývají duše. Duše. Duch má tedy duši, skrze niž vytváří duševní pochody. Duševní činnost znamená myslet, cítit, chtít, jednat, chovat se. To znamená, že je to tentýž duch. Nejsou dva. Má to ale třetí aspekt, kterým je to, že sami sebe pociťujete ve svém těle. Máte tělo, podobu, vzhled. Mějte však na mysli, že když hovořím o těle, vzhledu a podobě, nemusí nutně být jen z hmotných prvků, atomů, molekul a  látky, jak ji známe na Zemi. Toto je pouze jedna z nekonečných variací forem, které má duch a jeho duše k dispozici na promítnutí se do nějaké konkrétní reality, do nějaké jiné duchovní a duševní úrovně. Je to však opět jeho tělo, že ano? Lidé to však rozdělili, tento smysl oddělili a odpojili.

Křesťanská terminologie přišla se třemi Bohy. Mají tu záhadu, protože je to Otec, Syn a Duch svatý: kteří jsou jedním, ale je tu jeden Bůh - Otec, jiný Bůh - Syn, a ještě další Bůh - Duch svatý. Toto je ovšem nesmysl, zohavení pravé duchovnosti. Je to štěpení Stvoření do mnoha podob či mnoha projevů, odvozených od odlišných bohů, což nemůže být, protože vše musí přicházet z Jednoho Absolutního Zdroje.

Pokud by tu byli tři Bohové, nebyl by tu jeden Absolutní Bůh, nebyl by tu vůbec žádný život. Tak jako jedinec není třemi odlišnými osobami ... umíte si sami sebe představit, že jste třemi osobami se třemi obludnými hlavami na svých ramenech, které spolu neustále vzájemně rozmlouvají? Je odporné i jen na to pomyslet. Možná to někde ve vesmíru existuje, nevím, pochybuji o tom. Doposud jsem to neviděl a cestoval jsem všude a v různých úrovních. Ano, viděl jsem mnoho takzvaných ne-lidských podob, ale tato základní zásada jednoty a jednosti je vždy, bez jakékoliv výjimky či výluky zachována. Takže jak vy jste jedním, nepopiratelně jedním, jak cítíte sami sebe jako jednoho ve svém duchu, duši a těle, stejně je i Nejvyšší Jeden. Odkud tedy toto odvozujete? Z jedinosti Nejvyššího, jste prodloužením, jedinečným procesem a projevem Nejvyššího.

Petr Daniel Francuch: Realita, mýty a iluze

kapitola 1.

https://www.dropbox.com/s/nynqo18mm23kxg5/Realita%2C%20m%C3%BDty%20a%20il%C3%BAzie.pdf?dl=0


Komentování tohoto článku je vypnuto.