Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 5.

Napsal Zenavesvetle.cz (») 31. 10. 2021 v kategorii Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přečteno: 67×

Je mýtem a iluzí myslet si a věřit, že lidský život začíná fyzickým početím v mateřském lůně na Zemi a končí fyzickou smrtí tohoto „těla“. Mějte na mysli, že lidský život ani nezačíná, ani nekončí projevováním života v přírodní úrovni na Zemi.

Ve skutečnosti začíná před fyzickým početím, ve zvláštní duchovní dimenzi, z níž se jedinec inkarnuje do fyzické úrovně a pokračuje do věčnosti, i po fyzické smrti těla jako jedinečný sebeuvědomělý jedinec. Délka vašeho života na Zemi je jen nepatrný zlomek vteřiny, velmi krátká fáze jednoho aspektu života, zvolená lidmi kvůli určitému poučení a účelu.

Avšak proto, že inkarnování se na Zemi, (samozřejmě, na základě vaší svobodné volby), je inkarnováním se do negativního stavu, jenž je ovládán principem nevědomosti, jsou veškeré vzpomínky na vlastní předešlou existenci jedince před početím v mateřském lůně, a na to, co se s ním dle volby událo, vymazány a nejsou vůbec přístupné. Lidé si nemohou vzpomenout na to, co se s nimi dělo před jejich početím.

Takto je to nastaveno negativním stavem, aby se lidé chytli do pasti chybné představy a iluze, že tu není žádný jiný život mimo a výše života z matky, z početí v mateřském lůně, až do konce fyzického života. Z tohoto hlediska je zjevné, že všechna ta bláznivá tvrzení ohledně práva na život, potrat, odpojení umírajícího klienta/nemocného od životního podpůrného systému, za účelem ochrany života, jsou jalová a zavádějící. Co je život? Snaží se zachovat něco, co není život, ale smrt. V přírodním stupni není nic na živu.  Do tohoto stupně je život uveden pouze duchovními základy.

Příroda je neustále oživována těmito duchovními podstatami, takže je nadbytečné probírat takovéto záležitosti. Ty mají být pouze předmětem osobního svědomí čili věcí mezi jedincem a jeho Stvořitelem, nikoli předmětem bláznivých zákonů a kodexů, jimiž se lidé snaží zasahovat do toho procesu a pokouší se vymývat mozky lidí tak, aby strnule a zoufale lpěli na tomto fyzickém životě a aby věřili, že mimo něj nic není. Naneštěstí i lidé, kteří říkají, že věří v život po smrti, nebo že věří, že tu už byli předtím, na tomto životě lpí stejně zoufale a jako ti, kdož nevěří.

Co je v tomto ohledu moudré a uvědomělé? „Budu tady, dokud tu budu potřebný. Jsem hrdý, potěšený a nadšený, že jsem zde, protože jsem zde na základě Božské Prozřetelnosti Nejvyššího a to, že jsem tady, má účel. Ani vteřinu dříve, ani vteřinu později, až nastane čas,  půjdu domů. Bude to potěšení, rozkoš a nadšení odejít. Nebude žádný strach ze smrti, protože žádná smrt není.“

Petr Daniel Francuch: Realita, mýty a iluze

kapitola 1.

https://www.dropbox.com/s/nynqo18mm23kxg5/Realita%2C%20m%C3%BDty%20a%20il%C3%BAzie.pdf?dl=0

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.