Nejběžnější mýty a iluze, kterých se lidé přidržují - 1. část

Napsal Zenavesvetle.cz (») 3. 12. 2022 v kategorii Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přečteno: 47×

(Z přednášky-semináře "Zásady a aplikace duchovní hypnózy", 14. január1983)

Většina lidí na planetě Zemi si neuvědomuje fakt, že ve všech aspektech své pozemské existence podléhají různým mýtům a iluzím. Jelikož je považují za normální stav věcí, lidé mají dojem, že tyto mýty a iluze jsou pravá realita a jediná pravda. A přece, nejsou ani skutečné ani pravdivé, ale místo toho jsou zkreslením reality a v mnoha případech jsou úplně a naprosto nepravdivé.

Je čas rozptýlit tyto mýty a iluze o životě, Bohu, Stvoření a o vlastní přirozenosti. Pokud někdo strnule lpí na těchto iluzích a mýtech a stagnuje, jediný způsob, jak lze na sebe působit a mít vztah sám se sebou a ostatními, je z pozice stagnace, potíží, problémů, mylných představ a iluzí. Jaký druh jednání a vztahu to je? Je to působení vztahů z problémů do problémů, z podvodů do podvodů, z trápení do trápení, z utrpení do utrpení, z mýtů a iluzí do mýtů a iluzí, a pomocí nich a skrz ně. Z takového postavení nelze žádným způsobem ustanovit nějaký opravdový smysluplný, trvalý, naplňující a uspokojivý vztah.

Pokud tedy jeden chce mít zdárný vztah k lidem, Bohu, sobě samému, životu, stvoření či čemukoliv jinému, naléhavě se mu radí, aby odstranil tyto smyšlenky a mylné představy, jichž se lidé ohledně všech otázek života zatím obvykle přidržují.

Nyní se budeme zabývat 34-mi takovými smyšlenkami a mylnými představami. Před tím, než je uvážíme, je nutné zdůraznit, že to, co se v této knize předkládá, je jen pro vlastní uvážení. Požaduje se, aby se vlastní  mysl a srdce udržovaly přístupné a otevřené. V žádném případě nikdo nemusí souhlasit s tím, co následuje. Tato poselství a zjevení se předkládají pod vedením Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, Jednoho Boha Nedělitelného, jako potrava pro přemýšlení, cítění a vůli. Je radno, aby každý, kdo toto čte, zvážil obsah a uvážil ho a rozjímal , meditoval, uvedl se do duchovního autohypnotického vytržení a zeptal se sám sebe z postavení své niterné mysli, zda všechny záležitosti, prezentované v této knize, jsou či nejsou pravdivé, a jak se vztahují k jeho vlastnímu životu a potřebám. Také na to, jak mohou být využity co nejúčelněji, nejčinoroději, nejproduktivnějším a nejkreativnější způsobem.

Po tomto úvodu následuje náčrt a uvážení těchto všech smyšlenek a mylných představ:

1.

 Je smyšlenkou a mylnou představou si myslet a věřit, že život obecně, a lidský život zvlášť, může pocházet z nějakého jiného zdroje, než ze zvláštního seskupení a spojení duchovních principů, jež se neustále vynořují a vyzařují z Absolutního Nestvořeného Zdroje života, jehož lidé nazývají Bůh, Nejvyšší, Ježíš Kristus, Višnu, či Ho/Ji nazývají jakkoliv jinak, Kdož je Absolutní Nejvyšší Vědomě Vnímající Jsoucností a Bytostí. Žádná jiná podoba života od věčnosti do věčnosti nikdy neexistovala, neexistuje a nebude existovat bez ohledu na to, jak by tento život mohl být zneužit, zvrácen či ukraden, a bez ohledu na to,  co bláhoví lidé a jejich bláznivá věda myslí, prohlašují a snaží se dokázat. V tomto smyslu je úplnou smyšlenkou a mylnou představou věřit, že se život mohl vyvinout evolučním procesem, jak si myslel Darwin, a obzvláště to, že by se mohla vyvinout vyšší podoba vědomě vnímajícího života z něčeho jiného, než ze spojení duchovních podstat, vycházejících z Nejvyššího.

Petr Daniel Francuch: Realita, mýty a iluze

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují 


Komentování tohoto článku je vypnuto.