ZJEVENÍ NEJVYŠŠÍHO přes SWEDENBORGA

Napsal Zenavesvetle.cz (») 4. 7. v kategorii Nové zjevení Pána Ježíše Krista, přečteno: 83×

 

První hlavní úder na základy tohoto negativního stavu a jeho zel a nepravd a oznam toho, že přichází nový věk, přišel ve formě zjevení, které bylo dáno Nejvyšším skrze Emanuela Swedenborga v polovině osmnáctého staletí. 

Ačkoli ani Swedenborga, ani jeho velkolepé pojetí člověčenstvo na Zemi příliš dobře nezná, je toto pojetí obsaženo ve všeuniverzálním vědomí z Nejvyššího. Během posledních dvou set let má veškeré Stvoření k němu přístup a z něho připravují vyšší úrovně lidstvo a veškeré Stvoření na Nový věk. Není důležité, že Swedenborgovo pojetí není lidmi přijímáno šířeji. Prostřednictvím všeuniverzálního vědomí ovlivňuje stále Vnitřní mysl lidí, bez toho, že by si to vědomě uvědomovali. Neustálou přítomností ve Vnitřní mysli lidí vyvolává nutné ideje a způsoby, jakými lidé zvažují a volí být připraveni na to, co přijde.

Ve SWEDENBORGOVĚ POJETÍ je několik hlavních bodů, které připravují a směrují lidstvo k tomu, aby navždy skoncovalo se všemi svými mrtvými duchovními systémy a všemi monstrózními a hrozivými zvyky a tradicemi, které uměle udržují na živu všechny ty hory zkreslení a veškerého stagnujícího shromažďování:

 

(1)

Pojetí toho, že je jen jeden Bůh (užito Swedenborgova pojmu) a že rozdělení Boha na několik Bohů, jako je to v polyteismu, či na Bohy tři, jak je tomu v křesťanství, je ohavností navrženou a uskutečněnou v peklech, aby se zničila pravá duchovnost. Důležitost toho, aby jedinec měl pojetí Nejvyššího byla již v této knize probrána.

 

(2)

Křesťanská Bible a jiné; svaté knihy byly uspořádány tak jako celé Stvoření a univerzální stupně - od nejniternějšího k nejzevnějšímu. Proto obsahují niterný, vnitřní a doslovný smysl, které jsou přizpůsobeny chápání veškerého Stvoření. Ne všechny knihy v Bibli či jiné takzvané „svaté knihy“ obsahují tento smysl, a jsou tudíž zkreslující. Nejvyšší dovolil, aby byly zařazeny do Bible kvůli svobodné volbě lidí a kvůli závěrečnému odhalení toho, jak jsou zkreslení, zla a nepravdy schopny vzít na sebe formu úplné svatosti a tak svádět lidi.

 

(3)

Všechna u člověčenstva existující náboženství obsahují důležitá ZRNKA PRAVDY, která jsou všeobecně platná. Jimi a skrze ně může být spasen každý, kdo žije dle jejich přikázání bez ohledu na svou víru a na své náboženství.

 

(4)

Počátek všech událostí v životě lidských tvorů bez ohledu na to, jak jsou velké či malé nebo jakou mají povahu, je VŽDY v duchovním stavu dění, a tedy v duchovním světě. Každá osoba je svým duchovním stupněm, ať si je ho vědoma, či nikoliv, taktéž v duchovním a přírodním světě. Takže je každý souběžně obyvatelem obou dimenzí. (Nejsme těly s duchem, ale jsme duchové s těly).

 

(5)

Vědomě uvědomělý život není omezen na planetu Zemi, ale každá planeta ve vesmíru je obydlena čijícími entitami, bez ohledu na to, zdali jsou, či nejsou rozeznatelné lidskými fyzickými smysly a jejich fyzikálními přírodními nástroji.

 

(6)

Historie lidstva nezačíná u jedné osoby v podobě Adama a jeho ženy Evy. Ale byla zde rasa lidí nepředstavitelné míry vědění, moudrosti, láskyplnosti a duchovnosti, což je popsáno v souvztažnostech jako zahrada Eden, a oni sami jsou popsáni jako lidé zlatého věku. Z nich pocházejí lidé věku stříbrného, bronzového atd., dokud nezačal existovat současný typ lidstva.

 

(7)

Druhým příchodem Ježíše Krista se nemyslí ten doslovný na oblacích za zvuku polnic, ale postupné narůstání duchovního uvědomění u každého jedince a otevření jeho niterného duchovního stupně a otevření niterného a vnitřního smyslu Bible. Proto je poslední soud subjektivní, vnitřní a individuální záležitostí. Proto se může odehrát jen v duchovním světě, to znamená ve světě niterností.

 

(8)

Pravý význam manželství a sexuality spočívá v duchovním svazku lásky a moudrosti, dobra a pravdy, sexualita a manželské spojení nepřestává s lidskou fyzickou smrtí, ale naopak jí získají vlastní pravý význam, naplnění a úplnost v duchovním světě.

 

 

Těchto osm bodů Swedenborgova zvěstování zahájilo proces, který nakonec povede ke konečné likvidaci pseudoduchovnosti, a počátek uzavření vlivu pekel na člověčenstvo. Kvůli jeho přechodné pozici je Swedenborgova interpretace několika těchto bodů stále poplatná tradičnímu a konvenčnímu myšlení. Bylo to nutné kvůli přípravě a pro ulehčení právě přicházejícího přechodu od starého k novému.

Více:
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
ČÁST I: DUCHOVNÍ ÚPADEK
3. KAPITOLA - POČÁTEK A DŮVODY LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU

 


Komentování tohoto článku je vypnuto.