Namáhavá práce mnicha

Napsal Zenavesvetle.cz (») 7. 6. v kategorii Povídky, přečteno: 62×

 2687646990101075419oggendfs

 

V jistém klášteře žil mnich, který si jednou přišel postěžovat svému opatovi: "Nejdůstojnější otče, každý den mám tolik práce! Musím zastavit tekoucí proud vody, krotit dva sokoly, brzdit dva zajíce, cvičit dva krahujce, přemoci draka, zkrotit lva a ošetřovat nemocného."

"Ale, ale, milý bratře, žádnému mnichovi v našem klášteře se taková práce neukládá. To jsou jen tvé výmysly," odpověděl opat.

"A přece, ctihodný otče, hovořím čistou pravdu:

  • Proud tekoucí vody, to jsou mé myšlenky, které musím zastavovat, aby se nedostaly do bludných potůčků.
  • Dva sokoli, to jsou mé oči, které musím hlídat, aby se jim nezalíbilo něco, co by mohlo škodit mé duši.
  • Dva zajíci, to jsou mé nohy, které musím brzdit, aby se nedaly na cestu hříchu.
  • Dva krahujci, to jsou mé ruce. Musím je neustále cvičit, aby konaly dobro mně i mým bratřím.
  • Drak, to je můj jazyk. Musím ho neustále držet na uzdě, abych neřekl nic nepřístojného a nehovořil zbytečně.
  • Lev, to je mé srdce. Musím s ním ustavičně bojovat, aby se nenaplnilo pýchou a sobectvím, ale aby v něm neustále přebýval a působil Boží Duch.
  • Nemocný, to je mé tělo, které si neustále žádá jednou to, podruhé ono a neptá se, jestli to, co chce, je dobré pro opravdové zdraví."

Opat udiveně poslouchal mnicha a nakonec řekl: "Milý bratře, velmi tvrdě pracuješ na vinici Páně a tvou únavu jednou odmění Pán na věčnosti pokojem."

Převzato z Immaculaty kostelik.unas.cz


Komentování tohoto článku je vypnuto.