Práce na svém vývoji

Jste skutečně jedineční!

Zenavesvetle.cz (») | 18. 3. | přečteno: 151×
mandaly/jste-jedinecni.jpgJako jedinečná lidská bytost, nepodobná nikomu jinému v celém Vesmíru, jste nejdůležitější věcí, kterou ve svém životě máte. číst dál

S v o b o d a

Zenavesvetle.cz (») | 1. 5. 2017 | přečteno: 471×
c/tulipan.jpg„Svobodu, dejte nám svobodu!“ – tak to dnes hlasitě zní nad naší planetou. Křičí tak jednotlivci i celé národy. Chtěli by setřást jho, které na ně uvalily kruté ruce, ale marně. Nedaří se jim to, nemají sil. Zůstává jen u přání, přestože bylo již napsáno a namluveno tolik krásných slov o svobodě vyznání, volbě povolání a vlasti. číst dál

Milujte své nepřátele

Zenavesvetle.cz (») | 24. 3. 2017 | přečteno: 472×
b/Zlute-ruze.jpgAle vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. číst dál

O pokoji duše

Zenavesvetle.cz (») | 23. 2. 2016 | přečteno: 941×
b/pokoj-v-dusi.jpgDbejte, abyste si udrželi srdce v pokoji, aby je žádná událost tohoto světa neznepokojila. I kdyby se všechno tady na zemi zhroutilo a všechny události stály proti vám, bylo by zbytečné se znepokojovat, protože tento nepokoj by vám přinesl více škod, než užitku. číst dál

Přání duše

Zenavesvetle.cz (») | 28. 1. 2016 | přečteno: 741×
b/prani-duse.jpgVedla mě přání trhat květy pozemskosti, ale ty rostly nad propastmi zla, na skalách tvrdosti - v zahradách lidství zanedbaného tisíce let. číst dál

Síla lidské myšlenky

Zenavesvetle.cz (») | 14. 1. 2016 | přečteno: 934×
b/ciste-myslenky.jpgMezi lidmi je dosud málo pochopena síla lidské myšlenky, a proto také, ke škodě všech, jest jí tak málo využíváno. Na druhé straně zas, právě protože lidé nechápou, co všechno síla lidské myšlenky zmůže, rozsévají po světě mnoho zla, aniž by o tom věděli. číst dál

Světlo vašeho těla

Zenavesvetle.cz (») | 6. 11. 2015 | přečteno: 875×
umeni/svetlo-vaseho-tela.jpgSvětlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. číst dál

Pokora

Zenavesvetle.cz (») | 23. 9. 2015 | přečteno: 781×
a/pokora.jpgPokora v srdci člověka jest jednou z nutných ctností, číst dál

Vidíš třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém nevidíš

Zenavesvetle.cz (») | 17. 5. 2015 | přečteno: 673×
a/vidis-trisku-v-oku-bratra-sveho.jpgUvažuji nyní o tom, jak často si většina z nás přeje, aby někdo druhý dokázal změnit něco ve svém chování. Důvody, které nás k tomu vedou, jsou různé. Buďto nám nějaká nedostatečnost či nepříjemnost v chování druhého je na obtíž, nebo vnímáme, že díky této nedostatečnosti se ten druhý, kterého máme rádi a leží nám na srdci jeho blaho, zbytečně trápí psychicky a následně i fyzicky. Ona totiž psychika velice ovlivňuje naši fyzickou kondici, či ještě přesněji naše zdraví. číst dál

Poslušnost

Zenavesvetle.cz (») | 26. 4. 2015 | přečteno: 718×
matka-dcera-na-louce.jpgTento pojem dnes zní téměř hanlivě! Člověk přitom myslí na útlak, otroctví, slabošské podrobení se a ohýbání. S tím je také vždy spojena představa přinucení a člověk se vědomě nebo nevědomě proti tomu vnitřně vzpírá. R a d o s t n á  poslušnost již neexistuje. číst dál

Na cestě vzestupu

Zenavesvetle.cz (») | 5. 11. 2014 | přečteno: 944×
foto/na-ceste-vzestupu.jpgVážené čtenářky, číst dál

Sen

Zenavesvetle.cz (») | 20. 10. 2014 | přečteno: 848×
a/sen.jpgVýznamová a nadčasová hodnota lidského snu nás někdy překvapuje. Jak by nám i skrze sen mohla být naznačena cesta, po níž máme v životě kráčet, nebo dáno varování před určitým nebezpečím, kterého se máme vystříhat. Pravdivost této úvahy potvrzují i následující skutečné sny jednoho muže. S jeho souhlasem Vám je přiblížíme v původním znění, protože jak sami budete moci poznat, má co říci každému z nás: číst dál

Vjem krásy

Zenavesvetle.cz (») | 13. 10. 2014 | přečteno: 830×
umeni/vjem-krasy.jpgJako vyšší projev tělesného smyslu chuti je duševní vychutnávání neboli vjem krásy. číst dál

O ušlechtilosti

Zenavesvetle.cz (») | 15. 9. 2014 | přečteno: 1197×
umeni/o-uslechtilosti.jpgJestliže chybí člověku v okamžiku přítomnosti v jeho jednání a myšlení všeobsáhlá ušlechtilost, pak právě tato chybějící ušlechtilost svědčí o jeho nedostačující zralosti v duchu. číst dál

Tolerance a odolnost

Zenavesvetle.cz (») | 26. 5. 2014 | přečteno: 887×
a/tolerance.jpgZákladním povahovým rysem dnešního moderního člověka je sklon hledat chybu vždy v někom jiném. Kdo si to neuvědomuje, ať se více zaměří na náš vztah k přírodě, a potom jistě mnohé sám pochopí. Zamysleme se nad následujícím příkladem: číst dál

O sebeovládání

Zenavesvetle.cz (») | 17. 1. 2014 | přečteno: 881×
umeni/vzestup-uslechtilost.jpgSebeovládání směřuje u člověka  ke spojení s éternými  výšinami a přijímáním osvěžujících, pomocných darů života a jejich předávání celku v rámci lidského uschopnění. číst dál

Naše myšlenky a budoucnost Země

Zenavesvetle.cz (») | 30. 1. 2013 | přečteno: 1026×
umeni/pronikani-ll.jpgAno! Je opravdu stále větší množství lidí, kteří se zaobírají myšlenkami na potřebnou změnu života na Zemi. číst dál

Svátky lásky

Zenavesvetle.cz (») | 20. 12. 2012 | přečteno: 1270×
umeni/svatky-lasky.jpgMilé ženy, je před námi nejkrásnější čas z celého roku, Vánoce. Jak mnozí také často říkají, svátky klidu a míru, svátky lásky. Zkusme se tento rok na tyto svátky připravit opravdu tak, abychom je mohly doopravdy prožít v míru, klidu, harmonii a lásce. Abychom o to více - do hloubky svých srdcí všichni prožili, jaký dar nám lidem byl před více jak 2000 lety dán. číst dál

Poslední období přeměny lidstva k lepšímu

Zenavesvetle.cz (») | 25. 11. 2012 | přečteno: 1013×
foto/odpovednost-jednotlivce.jpgNa poli společenského dění pozorujeme vzrůstající snahy nevládních i vládních organizací o prosazení takových zákonných změn, které by co nejdříve globálně ozdravily hospodaření v zemích světa. Cílem těchto snah je snížit pravděpodobnost dalších živelných a pak i hospodářských katastrof, které nás denně ohrožují. Vždyť jak můžeme neustále pozorovat, následky našeho svévolného zacházení s dary přírody se nám doslova hroutí na hlavu. číst dál

Tři brány

Zenavesvetle.cz (») | 11. 11. 2012 | přečteno: 1189×
umeni/tri-brany.jpgDuše člověka se nejednou podobá opevněné hradbě se třemi branami. Když do ní chceme vstoupit a vytvořit přijatelný vztah, musíme každou otevřít odpovídajícím zlatým klíčem. Kde však je možné najít tyto klíče, a co vyjadřují? Nacházejí se v hloubi našich duší a jsou jimi duchovní schopnosti, propůjčené nám na životní cestu. číst dál

Čerpání z Pramene

Zenavesvetle.cz (») | 16. 8. 2012 | přečteno: 1063×
Cerpani-z-pramene.jpgŽijeme ve zvláštní době, která je štědrá na informace nejrozmanitějšího druhu, avšak přece až nápadně chudá na moudrost. Stále nové informace přicházejí ze všech stran a valí se na lidi z médií a knih jako všestrhující mořská vlna; vlna, po níž zůstává prázdno, a to i navzdory pocitu naplnění z „dobré orientace“ ve společenském dění. Vždyť člověku by nestačil den, aby se dozvěděl o všem, co se událo za poslední hodiny ve světě. Ba co více, nestačil by vůbec reálně žít svůj život v přítomnosti, protože by ho prožil v pozorování života. A to je neštěstí, jemuž podlehli mnozí. číst dál

Duchovní spojení

Zenavesvetle.cz (») | 10. 8. 2012 | přečteno: 1166×
duchovni-spojeni.jpgČlověk, jehož nitky osudu provázely různými životními radostmi, ale i útrapami, aby ho pokořily a připravily v něm půdu pro přijetí Pravdy, dojde dříve či později k velmi důležité otázce: „V čem vlastně spočívá skutečná kvalita mého života? Spočívá především v podávání nejvyšších možných výkonů v zaměstnání, které jsem si zvolil? Nebo snad v úspěšném získávání obdivu okolí? Anebo v důsledném  zabezpečování pozemských záležitostí se vším, co k tomu patří?“ číst dál

Co to znamená usilovat o pravé lidství?

Zenavesvetle.cz (») | 27. 7. 2012 | přečteno: 1211×
usilovat-o-prave-lidstvi.jpgOtázka zdánlivě jednoduchá a jasná každému člověku, který chce být čistým a dobrým. Avšak podívejme se více do hloubky. Neznamená to jen být milým a radostným, pokud jsme v dobrém rozpoložení. Neznamená to jen chtít si zařídit život dle svých představ o štěstí. Neznamená to myslet především sám na sebe, na své potřeby, radosti a starosti. číst dál

Egoistické "já"

Zenavesvetle.cz (») | 26. 4. 2012 | přečteno: 1115×
sila-vesmiru.jpgVzpomínky, představy, názory, zvyky, zlozvyky... to vše tvoří naše ego - Falešná představa o sobě samém. Ego odděluje vědomi člověka od ostatního bytí, jehož je součástí. Existuje jako představa v mysli, na jejíž tvorbu člověk zneužívá svůj rozum a tvoří si tak svůj vlastní svět sám pro sebe. Tato představa egoistického "já", jediný zdroj lidského utrpení, je však falešná! číst dál