Práce na svém vývoji

Jste skutečně jedineční!

Zenavesvetle.cz (») | 18. 3. | přečteno: 213×
mandaly/jste-jedinecni.jpgJako jedinečná lidská bytost, nepodobná nikomu jinému v celém Vesmíru, jste nejdůležitější věcí, kterou ve svém životě máte. číst dál

Touha po Světle

Zenavesvetle.cz (») | 29. 5. 2018 | přečteno: 369×
umeni/duch-bozi.jpgJak často mluví lidé o touze, aniž by věděli, co touha opravdu jest, co jim má říci a co přinésti. číst dál

S v o b o d a

Zenavesvetle.cz (») | 1. 5. 2017 | přečteno: 493×
c/tulipan.jpg„Svobodu, dejte nám svobodu!“ – tak to dnes hlasitě zní nad naší planetou. Křičí tak jednotlivci i celé národy. Chtěli by setřást jho, které na ně uvalily kruté ruce, ale marně. Nedaří se jim to, nemají sil. Zůstává jen u přání, přestože bylo již napsáno a namluveno tolik krásných slov o svobodě vyznání, volbě povolání a vlasti. číst dál

Sloužit Světlu

Zenavesvetle.cz (») | 18. 4. 2017 | přečteno: 534×
c/sluzba-svetlu.jpgK tomu, co mělo ve stvoření vzniknout, ležel již od prapočátku základ, ze kterého se mohlo vše rozvinout, aby v koloběhu sloužilo Světlu. číst dál

Milujte své nepřátele

Zenavesvetle.cz (») | 24. 3. 2017 | přečteno: 495×
b/Zlute-ruze.jpgAle vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. číst dál

O Pravdě

Zenavesvetle.cz (») | 9. 2. 2017 | přečteno: 547×
b/3-lilie.jpgTo, co dnes cítíte ještě jako pravdu, poznáte zítra již jako omyly, abyste později v těchto omylech opět objevili zrnka Pravdy! Vždyť také zjevení mění své formy. Tak to jde s vámi dále v ustavičném hledání, avšak v těchto změnách dozráváte! číst dál

O pokoji duše

Zenavesvetle.cz (») | 23. 2. 2016 | přečteno: 990×
b/pokoj-v-dusi.jpgDbejte, abyste si udrželi srdce v pokoji, aby je žádná událost tohoto světa neznepokojila. I kdyby se všechno tady na zemi zhroutilo a všechny události stály proti vám, bylo by zbytečné se znepokojovat, protože tento nepokoj by vám přinesl více škod, než užitku. číst dál

Přání duše

Zenavesvetle.cz (») | 28. 1. 2016 | přečteno: 764×
b/prani-duse.jpgVedla mě přání trhat květy pozemskosti, ale ty rostly nad propastmi zla, na skalách tvrdosti - v zahradách lidství zanedbaného tisíce let. číst dál

Síla lidské myšlenky

Zenavesvetle.cz (») | 14. 1. 2016 | přečteno: 974×
b/ciste-myslenky.jpgMezi lidmi je dosud málo pochopena síla lidské myšlenky, a proto také, ke škodě všech, jest jí tak málo využíváno. Na druhé straně zas, právě protože lidé nechápou, co všechno síla lidské myšlenky zmůže, rozsévají po světě mnoho zla, aniž by o tom věděli. číst dál

Světlo vašeho těla

Zenavesvetle.cz (») | 6. 11. 2015 | přečteno: 912×
umeni/svetlo-vaseho-tela.jpgSvětlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. číst dál

Pokora

Zenavesvetle.cz (») | 23. 9. 2015 | přečteno: 812×
a/pokora.jpgPokora v srdci člověka jest jednou z nutných ctností, číst dál

Vidíš třísku v oku bratra svého, ale břevno ve svém nevidíš

Zenavesvetle.cz (») | 17. 5. 2015 | přečteno: 692×
a/vidis-trisku-v-oku-bratra-sveho.jpgUvažuji nyní o tom, jak často si většina z nás přeje, aby někdo druhý dokázal změnit něco ve svém chování. Důvody, které nás k tomu vedou, jsou různé. Buďto nám nějaká nedostatečnost či nepříjemnost v chování druhého je na obtíž, nebo vnímáme, že díky této nedostatečnosti se ten druhý, kterého máme rádi a leží nám na srdci jeho blaho, zbytečně trápí psychicky a následně i fyzicky. Ona totiž psychika velice ovlivňuje naši fyzickou kondici, či ještě přesněji naše zdraví. číst dál

Poslušnost

Zenavesvetle.cz (») | 26. 4. 2015 | přečteno: 744×
matka-dcera-na-louce.jpgTento pojem dnes zní téměř hanlivě! Člověk přitom myslí na útlak, otroctví, slabošské podrobení se a ohýbání. S tím je také vždy spojena představa přinucení a člověk se vědomě nebo nevědomě proti tomu vnitřně vzpírá. R a d o s t n á  poslušnost již neexistuje. číst dál

Zodpovědnost

Zenavesvetle.cz (») | 26. 11. 2014 | přečteno: 725×
mandaly/paprsek5svetla.jpgTato otázka je vždy jednou z prvních, protože největší počet lidí by až příliš rád svrhl se sebe každou zodpovědnost a uvalil ji na cokoliv jiného, jen ne na sebe. Že je to znehodnocování sebe, nehraje u nich žádnou roli. V tom jsou opravdu velmi skromní a pokorní, ale jen proto, aby mohli za to žíti tím veseleji a bez rozpaků. číst dál

Na cestě vzestupu

Zenavesvetle.cz (») | 5. 11. 2014 | přečteno: 979×
foto/na-ceste-vzestupu.jpgVážené čtenářky, číst dál

Sen

Zenavesvetle.cz (») | 20. 10. 2014 | přečteno: 862×
a/sen.jpgVýznamová a nadčasová hodnota lidského snu nás někdy překvapuje. Jak by nám i skrze sen mohla být naznačena cesta, po níž máme v životě kráčet, nebo dáno varování před určitým nebezpečím, kterého se máme vystříhat. Pravdivost této úvahy potvrzují i následující skutečné sny jednoho muže. S jeho souhlasem Vám je přiblížíme v původním znění, protože jak sami budete moci poznat, má co říci každému z nás: číst dál

Vjem krásy

Zenavesvetle.cz (») | 13. 10. 2014 | přečteno: 853×
umeni/vjem-krasy.jpgJako vyšší projev tělesného smyslu chuti je duševní vychutnávání neboli vjem krásy. číst dál

O ušlechtilosti

Zenavesvetle.cz (») | 15. 9. 2014 | přečteno: 1217×
umeni/o-uslechtilosti.jpgJestliže chybí člověku v okamžiku přítomnosti v jeho jednání a myšlení všeobsáhlá ušlechtilost, pak právě tato chybějící ušlechtilost svědčí o jeho nedostačující zralosti v duchu. číst dál

Probuďte se!

Zenavesvetle.cz (») | 12. 7. 2014 | přečteno: 890×
mandaly/paprsek5svetla.jpgLidé, probuďte se z olověného spánku! Poznejte   to nedůstojné břímě, které nesete. Ono tíží miliony lidí nevýslovně tvrdým tlakem.   Odhoďte je! Což stojí za nesení? Ani na jedinou vteřinu!  číst dál

Tolerance a odolnost

Zenavesvetle.cz (») | 26. 5. 2014 | přečteno: 911×
a/tolerance.jpgZákladním povahovým rysem dnešního moderního člověka je sklon hledat chybu vždy v někom jiném. Kdo si to neuvědomuje, ať se více zaměří na náš vztah k přírodě, a potom jistě mnohé sám pochopí. Zamysleme se nad následujícím příkladem: číst dál

Mravnost

Zenavesvetle.cz (») | 25. 5. 2014 | přečteno: 788×
mandaly/paprsek5svetla.jpgJako temné bouřlivé mračno leží to nad lidstvem.   Dusné jest ovzduší. Pod tísnivým tlakem líně pracuje citová schopnost jednotlivce.   Vysoce napjaty jsou jen nervy, které působí na pocitový a pudový život těl.   Jsou uměle vydražďovány bludem falešné výchovy, falešného stanoviska a sebeklamu.   Dnešní člověk není v tom ohledu normální, ale nese s sebou chorobný desateronásobně    vystupňovaný pohlavní pud. Ve stonásobných formách a způsobech snaží se vybudovati   mu kult uctívání, který nutně musí vésti ke zkáze celého lidstva. číst dál

Antikrist

Zenavesvetle.cz (») | 3. 4. 2014 | přečteno: 779×
mandaly/paprsek5svetla.jpgLidé! Až přijde hodina, kdy podle Božské vůle   nastane na zemi nutná očista a roztřídění, dbejte na vám zaslíbená, z části   nadpozemská znamení na nebi! číst dál

Volání po vůdci

Zenavesvetle.cz (») | 5. 2. 2014 | přečteno: 801×
mandaly/paprsek5svetla.jpgProhlédněme si jednou blíže všechny lidi,   kteří dnes zvlášť horlivě hledají duchovního vůdce a očekávají ho s vnitřním   povznesením. Podle svého mínění jsou sami již duchovně důkladně připraveni,   aby ho poznali a uslyšeli jeho slovo! číst dál

O sebeovládání

Zenavesvetle.cz (») | 17. 1. 2014 | přečteno: 907×
umeni/vzestup-uslechtilost.jpgSebeovládání směřuje u člověka  ke spojení s éternými  výšinami a přijímáním osvěžujících, pomocných darů života a jejich předávání celku v rámci lidského uschopnění. číst dál