Milujte své nepřátele

Napsal Zenavesvetle.cz (») 24. 3. 2017 v kategorii Práce na svém vývoji, přečteno: 876×


Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele.

Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Lukáš 6:27 

                                                   

 

Když jste zamilovaní, díváte se na všechny novýma očima, stáváte se velkorysými, shovívavými, laskavými, i tam, kde jste dřív byli přísní a sobečtí. A nevyhnutelně se k vám lidé začnou chovat stejně a brzy se ocitnete v milujícím světě, který jste sami vytvořili. Nebo si vzpomeňte na chvíle, kdy jste měli špatnou náladu a byli jste podráždění, protivní, podezřívaví, dokonce i paranoidní. A najednou se k vám nikdo nechoval hezky, ocitli jste se v nepřátelském světě, který vytvořilo vaše myšlení a emoce.

Jak byste mohli vytvořit šťastný a láskyplný svět plný klidu a míru? Tak, že si osvojíte prostou, krásnou, ale bolestivou dovednost zvanou umění se dívat. Udělejte to takto: Pokaždé, když jste rozčilení nebo se na někoho zlobíte, nezabývejte se tím člověkem, ale sami sebou. Nepokládejte si otázku: „Co ten člověk udělal špatně?" ale „Co se ze svého rozčilení můžu o sobě dozvědět?" Udělejte to teď hned. Vzpomeňte si na nějakého člověka, který vás rozčiluje, a sami před sebou proneste tuto bolestivou, ale osvobozující větu: „Příčina mého rozčilení není v tomto člověku, ale ve mně." A pak se hned snažte zjistit, jak to rozčilení způsobujete.

Ze všeho nejdřív prozkoumejte velmi reálnou možnost, že důvodem toho, že vás jeho vady, i údajné vady, rozčilují, je to, že je sami máte. Ale protože jste je potlačili, nevědomě je teď projektujete do druhých. Tak je to téměř vždycky, ale málokdo to pozná. A tak hledejte tyto vady ve svém nitru a ve své nevědomé mysli, a vaše rozčilení se změní ve vděčnost za to, že chování toho člověka vás dovedlo k poznání o vás samých. Další věc, na kterou je třeba se podívat: Nemohlo by to být také tak, že vás rozčililo to, co ten člověk říká nebo dělá, protože ta slova, nebo to chování, poukazují na něco ve vašem životě a ve vás, co odmítáte vidět?

Pomyslete jen na to, jak podráždění bývají lidé při setkání s mystikem i prorokem, který mysticky ani prorocky vůbec nevypadá, když začne promlouvat a oni poznávají jeho život. I tento následující jev bývá zcela nesporný: Ten člověk vás rozčilil proto, že se nechoval podle očekávání, která do vás naprogramovali. Možná máte právo požadovat, aby se podle vašeho naprogramování choval, jako například když je ten dotyčný krutý nebo nespravedlivý, ale raději od toho upusťte. Chcete-li toho člověka změnit nebo změnit nějak jeho chování, nebyl byste mnohem úspěšnější jako nerozčilený?

Rozčilení vám pouze zatemní vnímavost a vaše jednání je o to méně účinné. Každý ví, že když se sportovec nebo boxer přestane ovládat, kvalita jeho hry se sníží, neboť už kvůli zanícení a vzteku není tak koordinovaná. Ve většině případů však nemáte žádné právo od toho člověka vyžadovat, aby se choval podle vašeho očekávání; někdo jiný na vašem místě by se třeba vůbec nerozčílil.

Zamyslete se nad touto pravdou a vaše podráždění brzy zmizí. Jak je to od vás pošetilé, chtít po někom, aby žil podle měřítek a norem, které do vás naprogramovali rodiče. A zvažte ještě tuto poslední pravdu: Na základě své minulosti, životních zkušeností a nevědomosti se tento člověk ani nemůže chovat jinak. Však již bylo moudře řečeno, že vše pochopit znamená vše odpustit. Kdybyste tomu člověku opravdu rozuměli, viděli byste ho jako handicapovaného, ne jako opovrženíhodného, a vaše rozčilení by se rázem vytratilo. A od té chvíle byste k němu přistupovali s láskou, ten člověk by vám oplácel stejnou mincí a najednou byste se ocitli v láskyplném světě, který jste sami vytvořili.

Anthony de Mello - Cesta k Lásce

Ilustrace: W.L.TaylorKomentování tohoto článku je vypnuto.