O vnitřní kráse

Napsal Zenavesvetle.cz (») 24. 11. 2011 v kategorii Práce na svém vývoji, přečteno: 1318×

Náš opravdový osud spočívá v našem pojetí života, ve vyrovnanosti. Všude, kam půjdeme, plyne pod oblohou marnotratně bohatý proud života. Proudí v paláci i mezi stěnami vězení, i když jeho tok není vždy prozářen sluncem.

Co je pro nás důležité, to není hloubka, šířka nebo mohutnost řeky, která patří všem a proudí všude, nýbrž čistota a uchopení misky, kterou do ní ponoříme. Všechno, co čerpáme z toku života, přijímá nutně tvar této misky, a ta byla zformována z našich pocitů a myšlenek. Zkrátka člověk má takovou misku, jakou si udělal, a má téměř vždy takovou, o kterou usiloval.

Na osud bychom si mohli stěžovat jen z toho hlediska, že jsme v myšlenkách neusilovali o dokonalejší misku.

Šťastná nebo nešťastná podstata události spočívá v představě, kterou z ní čerpáme. Událost sama je čistá voda, kterou nám štěstí daruje. Nemá obličeje, chuti, barvy ani zápachu.Stává se krásnou nebo zakalenou, sladkou nebo hořkou, smrtící nebo oživující, podle vlastností duše, která ji přijímá.

Láska zlomí v srdci jen to, co je zlomitelné, a když v něm všechno zlomí, tak v něm bylo všechno zlomitelné. Člověk musí být šťastný, aby dělal lidi šťastnými, a musí druhé obšťastňovat, aby zůstal šťastným.

Je vinou každého člověka, když je nešťasten, neboť všechno skutečné utrpení je vnitřní a způsobeno námi samými. Myslíme, že neštěstí pochází z venku, ale my si ho sami tvoříme v sobě, ze své vlastní podstaty. Neštěstí k nám přichází, ale dělá v nás jen to, co mu dovolíme. Zasívá, ničí nebo sklízí podle pokynu, který našlo napsaný uvnitř nás.

Hodina je váhající a úzkostlivý poutník, který se těší nebo rmoutí podle smějícího se nebo zarmouceného pohledu hostitele. Je naší věcí udělat šťastnou hodinu, která hledá útočiště v naší duši. Moudrý je ten, kdo jí pokaždé řekne něco přívětivého na jednoduchém prahu. Být šťastným znamená naučit se vidět skrytý úsměv a tajemný klenot bezejmenných hodin, a tento klenot se dá nalézt jen v nás samých.

Maurice Maeterlinck

Komentování tohoto článku je vypnuto.