Pravda a láska začínají nejdříve v domově!

Napsal Zenavesvetle.cz (») 22. 3. 2016 v kategorii Práce na svém vývoji, přečteno: 1183×

Rodina

Máte nejskvělejší dárek lásky vašeho Stvořitele, přijímat svatým Slovem.
Dávejte tuto lásku dále, věrně a opravdově. Kdo mezi vámi poznal lásku a slouží ji, má stále na očích duchovní blaho bližního. Bude přísný a zdrženlivý a přece chápající při svém působení. Je jako nikdy nekolísající skála v chaosu světa.
Vzešli jste z Lásky Stvořitelovy; smíte se probudit k uvědomění Já a užívat všechno, co Pán položil do svého stvoření. Štěstí, radost a pokoj vás doprovázely dokud jste neupadli do hříchu. Láska Stvořitelova je stále ta samá, avšak štěstí, radost a pokoj si dnes musíte dobýt.
Dobyjte si jej, vy lidé... a poznejte lásku a služte jí!
To je jediný dík, který dnes může přinést probuzený lidský duch Lásce Boží.

Roselis von Sass – ůryvek z textu

Poznejte lásku a služte jí


Komentování tohoto článku je vypnuto.