Přípravné knihy k Novému zjevení Pána Ježíše Krista

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 8

Zenavesvetle.cz (») | 12. 8. | přečteno: 8×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgKdyž Nejvyšší tvořil Své Stvoření, učinil věčný slib každému, kdo byl stvořen, že v jednom bodě času a prostoru se inkarnuje v zevní formě Stvoření, aby vešel ve známost ve všech aspektech Svého Stvoření od nejniternějšího po nejzevnější včetně zóny vymístění. Tento slib byl nutnou podmínkou pro to, aby lidé byli dobrovolně stvořeni. Vždyť pozice, stav, rozpoložení, proces a duchovní pokrok u každého závisí na správném a smysluplném vztahu s Nejvyšším. Jinými slovy život jedince závisí na jeho vztahu s Nejvyšším. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 11

Zenavesvetle.cz (») | 29. 7. | přečteno: 16×
kvety/svetlana-kykyeva.jpgJe ohromnou smyšlenkou a mylnou představou věřit a myslet si, že pravý duchovní život a zdravé každodenní žití sestává z dodržování určitých vnějších obřadů, slavností, činností a událostí, které lze shrnout například jako chození do kostela, slovní modlitby, setrvávání mnohých hodin v lotosové či jakékoli jiné pozici, zevní předčítání svatých knih, dobročinné dávání peněz a majetků, vyhýbání se určitým pokrmům a nápojům, dodržování diety, zdrženlivost, půst a podobně  (s výjimkou kouření tabáku, marihuany a braní drog, což je vždy negativní a zlé, protože to pochází z pekla), bez jakéhokoli ohledu na niterný stav vaší mysli, vaše sklony a jakost vašeho niterného života. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 4.část

Zenavesvetle.cz (») | 6. 7. | přečteno: 35×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgExperiment s životem bez duchovnosti nebo s falešnou a zkreslenou duchov-ností, který byl původně uskutečněn pseudotvůrci, způsobil obrovské pustošení a deformaci ve struktuře Stvoření, a v čase a v prostoru. To rezultovalo ve zvláštním stavu. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 7

Zenavesvetle.cz (») | 24. 6. | přečteno: 45×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV době inkarnace Ježíše Krista na této planetě měl převládající negativní stav úspěch při vkládání nesprávných idejí a chápání pravé Přirozenosti Nejvyššího čili Boha do myslí lidí. Je jen logické dojít k závěru, že je-li negativní stav jedinou existující alternativou - tedy je pozitivní, pak Bůh, Nejvyšší, je v zásadě této negativní povahy. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 10

Zenavesvetle.cz (») | 19. 6. | přečteno: 45×
kvety/serik.jpgJe smyšlenkou a mylnou představou věřit a myslet si, že duchovní a zprostředkující světy, nebo to, co lidé nazývají nebesa, pekla, astrální světy, atd., jsou místa někde v odlehlých koutech Stvoření, k nimž je krajně obtížné a nemožné, se dostat či komunikovat s nimi. Toto je další mylná představa, o které se vás negativní stav snaží přesvědčit, abyste jí věřili. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 3.část

Zenavesvetle.cz (») | 18. 5. | přečteno: 86×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgNejvyšší, který je jediným jedním Bohem, Stvořitelem, se v jednom bodu v čase, ve formě Ježíše Krista, inkarnoval na planetu Zemi, do negativního stavu, do těla, které bylo původně sfabrikováno pseudotvůrci, za tím účelem, aby se stal Spasitelem lidstva a celého Stvoření jako i všech v peklech, z negativního stavu. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 6

Zenavesvetle.cz (») | 2. 5. | přečteno: 96×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV době inkarnace Ježíše Krista na planetu Zemi byla převaha a moc negativního stavu takového rozsahu, že většina lidí ve stvoření Nejvyššího včetně pozitivního stavu byla přesvědčena, že negativní stav je navždy a že každý je navždy uvězněn v jeho rozpoložení či stavu. Protože každý v té době věřil, že tomu má tak být, umožňovalo to každému uvěřit, že ať by učinil cokoli, ať by to sebevíce chtěl, ať by okolnosti byly jakékoli, nemohl by na věčnost změnit svůj stav a rozpoložení. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 9

Zenavesvetle.cz (») | 27. 4. | přečteno: 95×
kvety/pomnenky.jpgJe smyšlenkou a mylnou představou věřit a myslet si, že působení, postavení a umístění života každé lidské bytosti je v každý daný okamžik omezeno na jeden stupeň, úroveň či rozlohu, vnímanou vnější vědomou myslí. Opravdovou skutečností tedy je, že všechny mysli se nacházejí a působí současně a souběžně v duchovní, zprostředkující a fyzické rozloze. Kromě toho, v našem případě je to také i v zóně vymístění. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 2.část

Zenavesvetle.cz (») | 7. 4. | přečteno: 97×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgAle co je duchovní život a jak dojdeme k jeho pochopení a naplnění, abychom my i náš Stvořitel byli úplně spokojeni? číst dál

O tradicích, zvyklostech a obřadech

Zenavesvetle.cz (») | 20. 3. | přečteno: 108×
mandaly/zyklosti-a-obrady.jpgTedy všechny obřady a vnější postupy, které musely dodržovat děti Izraele, nejsou nic jiného, než reprezentacemi a souvztažnostmi skutečných pravd o duchovnosti a o správném duchovním životě, aniž by samy o sobě byly skutečnou pravdou. číst dál

DUCHOVNÍ ŽIVOT 1.část

Zenavesvetle.cz (») | 8. 3. | přečteno: 119×
mandaly/duchovnI-Zivot.jpgCo je duchovní život a jak by se měl naplnit. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 5

Zenavesvetle.cz (») | 27. 2. | přečteno: 110×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV době inkarnace Ježíše Krista na této planetě bylo převládání negativního stavu takového rozsahu, že většina lidí ztratila svou perspektivu v tom, že existuje něco jiného než negativní stav. Za těchto podmínek se vyvinul a ustanovil sklon vnímat status quo této situace jako jedinou alternativu, která je k dispozici. Jestliže je negativní stav jedinou alternativou k mání, pak je jediným možným způsobem života. Negativní stav je tudíž fakticky pozitivní a dobrý a vše ostatní je iluzí a neexistuje. Takový závěr vede nevyhnutelně k falešnému pocitu, že nikdo nemá svobodu volby. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 8.

Zenavesvetle.cz (») | 14. 2. | přečteno: 137×
kvety/ramil-gappasov-2.jpgJe smyšlenkou a mylnou představou věřit a myslet si, že to, co lidé vnímají ve svém vnějším prostředí, to, co jeden vnímá právě teď, je jediná pravá skutečnost, jediné pravé jsoucno a bytí, a že v realitě Stvoření není nic více. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 4

Zenavesvetle.cz (») | 18. 1. | přečteno: 132×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV Absolutním stavu absolutního rozpoložení Nejvyššího existuje Absolutní znalost všeho včetně povahy negativního stavu. Avšak v tomto rozpoložení není přítomna žádná přímá soukromá, osobní zkušenost negativního stavu, protože je nemožné zakusit negativní stav někým, kdo je Absolutně pozitivní. To by vedlo ke ztrátě Absolutního stavu a Přirozenosti. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 7.

Zenavesvetle.cz (») | 5. 1. | přečteno: 126×
kvety/nejbeznejsi-myty-a-iluze-jichz-se-lide-pridrzuji.jpg7.  Je mýtem a iluzí věřit a myslet si, že lidský život a lidské činnosti, ať jsou jakékoli, jsou omezeny na vnější vědomé uvědomění a že v bytí a existenci není nic mimo to, co lidé vnímají nebo si uvědomují svou vědomou myslí. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 3

Zenavesvetle.cz (») | 3. 12. 2021 | přečteno: 154×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgV době inkarnace Ježíše Krista na planetu Zemi nikdo v negativním stavu neměl žádnou vhodnou znalost způsobů a prostředků, jak se z něj dostat ven. Ale nejenom to, nikdo, nebo jen velmi málo, neprokázal touhu dostat se ven z negativního stavu. Lidé převážně věřili jen v pozemský, materiální, tělesný typ života, a proto vložili veškeré své snahy do prodlužování svého pozemského života přímo nebo nepřímo skrze své potomstvo. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 6

Zenavesvetle.cz (») | 26. 11. 2021 | přečteno: 160×
kvety/svoboda-volby.jpgJe smyšlenkou a iluzí představovat si, myslet a věřit, že lidský osud a život je předurčený, pevný, či uzavřený do jednoho postavení či stavu. Lidský život není ani předurčený, ani na věky utkvělý v jednom postavení či stavu. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi - 2.

Zenavesvetle.cz (») | 8. 11. 2021 | přečteno: 163×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgPůvodní aktivátoři negativního stavu, kteří byli nazváni pseudotvůrci, se aktem této aktivace stali neoddiskutovatelnými a nepochybnými mistry, pány a vládci negativního stavu. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 5.

Zenavesvetle.cz (») | 31. 10. 2021 | přečteno: 183×
kvety/kytice.jpgJe mýtem a iluzí myslet si a věřit, že lidský život začíná fyzickým početím v mateřském lůně na Zemi a končí fyzickou smrtí tohoto „těla“. Mějte na mysli, že lidský život ani nezačíná, ani nekončí projevováním života v přírodní úrovni na Zemi. číst dál

INKARNACE NEJVYŠŠÍHO na planetě Zemi- 1.

Zenavesvetle.cz (») | 23. 10. 2021 | přečteno: 197×
mandaly/o-dUvodech-inkarnace-nejvySSIho.jpgO DŮVODECH INKARNACE NEJVYŠŠÍHO NA PLANETĚ ZEMI číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 4.

Zenavesvetle.cz (») | 25. 9. 2021 | přečteno: 155×
kvety/tri-bile-ruze-3.jpgJe mýtem a iluzí myslet si a věřit, že je více, než jen jeden Bůh. Jelikož je tu jen jeden Stvořitel, jedno "já jsem", pokud jde o "já jsem", je tu také jen jeden Bůh, Jedno Absolutní "JÁ JSEM", Kdož  se ve Svém Stvoření projevuje nekonečným počtem způsobů, stránek, spojení, jmen, stavů, kondicí a postupů. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 3.

Zenavesvetle.cz (») | 12. 9. 2021 | přečteno: 165×
kvety/zvonky-2.jpgJe mýtem a iluzí myslet si a věřit, že Bůh je příčinou či sestává z čehokoliv negativního, škodlivého, záporného, ​​špatného, zlého, protivného ​​nebo věřit, že Bůh trestá či odsuzuje lidi do pekla, způsobuje nehody, bědy, strádání, utrpení nebo to, co blázniví lidé s jejich pošetilými zákony nazývají "vyšší mocí". číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 2.

Zenavesvetle.cz (») | 19. 8. 2021 | přečteno: 195×
kvety/holubice.jpgJe mýtem a iluzí myslet si  a věřit, že Stvořitel, Bůh, Nejvyšší je někdo vzdálený, někde nad námi či mimo nás, cizí, nehmatatelný, ke komu je obtížné se vztahovat, či přistupovat, nebo někdo, kdo vyžaduje,  zvláštní a neobvyklé prostředky, způsoby, nástroje, postupy, mystéria, obřady, slavnosti, či podobné záležitosti, aby se vyvolal a rozumělo se mu v průběhu spojení s Ním/Ní. číst dál

Nejběžnější mýty a iluze, jichž se lidé přidržují - 1.

Zenavesvetle.cz (») | 31. 7. 2021 | přečteno: 197×
kvety/bile.jpg(Z přednášky-semináře "Zásady a aplikace duchovní hypnózy", 14. január1983) číst dál

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS ?

Zenavesvetle.cz (») | 18. 7. 2021 | přečteno: 199×
mandaly/kdo-je-to.gifPROČ JEŽÍŠ KRISTUS HOVOŘIL A MĚL KE SVÉMU BOHU – OTCI VZTAH, JAKO BY ON A OTEC BYLI DVĚMA ODLIŠNÝMI OSOBAMI ČI ENTITAMI, A NE JEDNÍM A TÝMŽ BOHEM - NEDĚLITELNÝM?   číst dál

Absolutní aspekty Nejvyššího

Zenavesvetle.cz (») | 13. 6. 2021 | přečteno: 192×
mandaly/absolutni-aspekty-nejvyssiho.jpgČtyři základní a podstatné Absolutní aspekty Nejvyššího: číst dál

Nespácháš cizoložství

Zenavesvetle.cz (») | 3. 5. 2021 | přečteno: 233×
mandaly/hle-CinIm-vSe-novE.jpgZ tohoto výroku každý usoudil, že spáchat cizoložství znamená mít pohlavní styk s někým jiným, než se svým manželským partnerem. V této konotaci je zahrnuto to, že sexuální styk musí být omezen pouze na jednu osobu – vlastního manžela/manželku. Málo lidí si však uvědomuje ten fakt, že toto přikázání nemluví natolik o fyzickém sexuálním styku, ale o životně důležitých duchovních záležitostech. Kvůli tomuto omezenému vnímání je pojetí cizoložství většinou lidí nesprávně pochopeno a vykádáno. číst dál

O duchovních požadavcích každodenního života a o souboru pravidel pro takový život

Zenavesvetle.cz (») | 27. 11. 2020 | přečteno: 289×
kvety/o-duchovnich-pozadavcich-kazdodenniho-zivota.jpgV tomto datu byla obdržena od Pána následující poselství: číst dál

O principech duchovní homogennosti

Zenavesvetle.cz (») | 13. 11. 2020 | přečteno: 293×
kvety/principy-duchovni-homogenity.jpgV tomto datu byla obdržena následující poselství od Nejvyššího. číst dál