SLOVO Pána Ježíše Krista

Každý je pánem svého vlastního vesmíru!

Zenavesvetle.cz (») | 22. 5. | přečteno: 14×
mandaly/Zij-podle-sveho-poznani.jpg1. Každý je nejzazším pánem svého života a středem svého vlastního vesmíru. Je tedy výhradním, oprávněným a zákonným vlastníkem svého vlastního, jedině jemu náležejícího vesmíru z Nejvyššího. Toto uspořádání pochází z Absolutní přirozenosti Nejvyššího, která se promítá do každé sentientní entity, tedy do každé lidské bytosti. číst dál

PRINCIP LIDSKÉHO „JÁ JSEM“

Zenavesvetle.cz (») | 18. 4. | přečteno: 52×
mandaly/princip-lidskEho-jA-jsem.jpgJelikož jakákoli lidská bytost ve své celistvosti pouze nastává, probíhá a stává se z Nejvyššího, kdož je jedině Tím/Tou, Jenž/Jež vždy jest, je zřejmé, že vše v lidském životě závisí zcela, úplně, plně, naprosto a absolutně bez jakýchkoli výjimek na způsobu, jakým se projevuje uvědomění, poznání, chápání, uznání, postoj, vůle, city a chování vzhledem k tomu, co nenastává, neprobíhá a nestává se, ale vždy jest - tedy k Nejvyššímu. Pro založení přístupu, uvědomění, poznání, pochopení, přijetí, vůle, citů a chování k Nejvyššímu je třeba mít náležité pojetí, náležitou představu a ideu povahy Nejvyššího. číst dál

Tajemství Bible Svaté

Zenavesvetle.cz (») | 1. 3. | přečteno: 89×
mandaly/tajemstvi-svate-bible.jpgO struktuře, obsahu a významu Svaté Bible číst dál

„NIKDO NEPŘICHÁZÍ K OTCI NEŽ SKRZE MNE.“

Zenavesvetle.cz (») | 2. 2. | přečteno: 85×
mandaly/nikdo-nepRichAzI-k-otci-neZ-skrze-mne.jpgV tomto verši má slovo „Otec“ docela jinou konotaci, než jakou má, například, v původní Modlitbě Páně. Zde označuje Absolutní stav Absolutní niternosti Absolutního uvnitř, z něhož všechno ostatní pochází. Nic nemůže být či existovat odděleně od tohoto Absolutního stavu. číst dál

Hlavní motivační faktor jsoucna a bytí Stvoření - „HLE, ČINÍM VŠE NOVÉ ! “

Zenavesvetle.cz (») | 28. 11. 2019 | přečteno: 160×
mandaly/green-meadow.jpgKdyž Pán učinil takové prohlášení, učinil je ze Svého Absolutního stavu, protože taková je Jeho/Její Přirozenost. Prohlásit něco z Absolutního stavu znamená, že je to učiněno v Absolutním smyslu.Absolutní smysl se vnímá a prožívá všemi jeho relativními přijímači způsobem stálých změn. Když tudíž Pán říká: „Hle, činím vše nové“, neznamená to jeden omezený akt stvoření něčeho nového, jak by někteří lidé rádi věřili. Znamená to neustálou nepřestávající věčnou tvorbu všeho nového. číst dál

Schopnost svobodné volby

Zenavesvetle.cz (») | 21. 10. 2019 | přečteno: 129×
mandaly/mandala-3.jpgSCHOPNOST SVOBODNÉ VOLBY JE SAMA OSOBĚ PRINCIPEM ČISTÉ LÁSKY! číst dál

Zjevení NEJVYŠŠÍHO od Swedenborga

Zenavesvetle.cz (») | 4. 10. 2019 | přečteno: 140×
mandaly/zjeveni.jpgPrvní hlavní úder na základy tohoto negativního stavu a jeho zel a nepravd a oznam toho, že přichází nový věk, přišel ve formě Zjevení, které bylo dáno Nejvyšším skrze Emanuela Swedenborga v polovině osmnáctého staletí číst dál

Pravdivá historie vašeho vzniku jako lidské bytosti

Zenavesvetle.cz (») | 22. 9. 2019 | přečteno: 169×
h/bible-svata.jpgBůh především netvoří věci a bytosti z ničeho. To by bylo porušením Jeho vlastního řádu a principu. Stvoření věcí a bytostí slovem Svých úst, za druhé, neznamená, že Bůh vyřkne slovo a toto slovo se stává skutkem. Toto je popis doslovného smyslu Bible. Co to skutečně znamená, je to, že každé Jeho slovo je čistá pravda a moudrost, a to, že Božská ústa označují Jeho lásku a dobro. číst dál

Pravé náboženství

Zenavesvetle.cz (») | 6. 9. 2019 | přečteno: 150×
mandaly/spirala.jpgJAKÉKOLI VNĚJŠÍ OVLIVŇOVÁNÍ TOHO, ABY NĚKDO BYL DUCHOVNÍM, NEVYCHÁZÍ Z JEDINCOVY SVOBODNÉ VOLBY, ALE Z OČEKÁVÁNÍ JISTÉHO CHOVÁNÍ BEZ JAKÉHOKOLI OHLEDU NA VNITŘNÍ MOTIVACI. číst dál

Tajemství Syna

Zenavesvetle.cz (») | 17. 6. 2019 | přečteno: 236×
mandaly/mandaly-aa-jofiela-4.jpgOd toho času, kdy jsem mluvíval k lidu přísně a káravě, mnoho se změnilo v lidském životě. Ne však tím, že by se lidé sami změnili a byli mnohem lepší a dokonalejší, takže by mi již nepůsobili zármutky. číst dál

O pravé duchovnosti

Zenavesvetle.cz (») | 10. 4. 2019 | přečteno: 272×
kvety/ruze-lasky-a-moudrosti.jpgBylo tudíž nutné stvořit rozštěpem odlišnou kondici, ve které by mohlo kvůli Velkému plánu spasení a Poslání být myslitelné pojetí „něčeho vlastního“ a mohlo by se odmítnout vše ostatní. číst dál

Zákon

Zenavesvetle.cz (») | 1. 2. 2019 | přečteno: 270×
g/0d946ebedc0fe3c1cfbae66c3072f5fb.jpgJsem Zákon. Zákon je Pravda a Cesta. číst dál

BOŽSKÁ PROZŘETELNOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Zenavesvetle.cz (») | 26. 1. 2019 | přečteno: 327×
g/bozska-prozretelnost.jpgPán Ježíš Kristus vládne nad veškerým multivesmírem a zónou vymístění prostřednictvím Své Božské prozřetelnosti. Božská prozřetelnost nevládne, neudržuje a neřídí nic ani nikoho donucováním, silou, nátlakem či rozkazováním, nýbrž jen na základě svobodné volby. V obecném smyslu, ví a předvídá Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista všechno bezčasové a bezprostorové. číst dál

DUCHOVNOST A JEJÍ PRINCIPY...

Zenavesvetle.cz (») | 20. 1. 2019 | přečteno: 257×
g/modra-mandala.jpgNEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ V ŽIVOTĚ JE DUCHOVNOST A JEJÍ PRINCIPY... O VŠECHNO OSTATNÍ V ŽIVOTĚ BUDE POSTARÁNO A VŠE BUDE ZAŘÍZENO VE SPRÁVNÝ A PRAVÝ ČAS, KDYŽ A POKUD BUDE POTŘEBA, A BUDE TO KAŽDÉMU K DISPOZICI K UŽITÍ NEJVHODNĚJŠÍM A NEJPOHODLNĚJŠÍM ZPŮSOBEM. číst dál

Láska a Moudrost

Zenavesvetle.cz (») | 5. 10. 2018 | přečteno: 578×
foto/nase-cesta.jpg číst dál

Poznání

Zenavesvetle.cz (») | 11. 9. 2018 | přečteno: 431×
d/7-ways-to-trigger-the-heart-field-the-most-powerful-healing.jpgPoznání je branou Pravdy. Kdo vejde do domu, než skrze dveře? Dveře však nejsou domem. Pravda je dům, poznání jen prahem. Můj dům má mnoho prahů. číst dál

V iluzi reality

Zenavesvetle.cz (») | 6. 8. 2018 | přečteno: 430×
kvety/letni-kytice.jpgV pozitivním stavu stvoření Nejvyššího se lidem nemusí povídat, co se má a nemá dělat. Lidé v pozitivním stavu mají zakořeněny ve svých srdcích všechny duchovní zákony, které vládnou v multivesmíru. Tyto zákony jsou integrální částí jejich životů a necítí potřebu vyptávat se, proč je tomu tak. Z POSTAVENÍ pozitivního stavu je naprosto jasné, proč něco je, jak je. číst dál

Trpělivě i pokojně

Zenavesvetle.cz (») | 2. 7. 2018 | přečteno: 438×
c/cekanka.jpgTrpělivě i pokojně snášejte své obtíže zápasu s pokušením, s překážkami souladu, rovnováhy a míru v duši své, v národě i na celé Zemi. číst dál

O době, která přichází

Zenavesvetle.cz (») | 30. 3. 2018 | přečteno: 571×
c/sipe-iluminadas-l-illuminated-2013.jpgPřichází doba zákona, který je nad zákonem. Nebudete mne již hledat v knihách. Odložte staré šaty a oblečte se do bílého roucha. Přichází den sobotní. A sejdeme se u večeře. Je čas svléci roucho zaprášené z cest. Konec věků přijde brzo., ale o to se nestarejte, kdy to bude.  číst dál

Sjednocení lásky

Zenavesvetle.cz (») | 4. 12. 2017 | přečteno: 508×
c/tanec-od-srdce-k-srdci.jpgVšechno je marnost. Co není Láska. Láska a Pravda jsou v Jednosti. Myslíš-li si, že znáš pravdu, ale neumíš milovat, tvá pravda je prach. číst dál

Poslední soud

Zenavesvetle.cz (») | 5. 11. 2017 | přečteno: 472×
c/ruze-6jpg.jpgJiž jednou jsem byl vyzván, abych soudil. Ti, kdo se považovali za spravedlivé, přivedli přede mne odsouzenou k ukamenování a řekli: Rozsuď tuto ženu. I vešel jsem do jejich srdcí a nikdo ji neuhodil. číst dál

Slovo Kristovo

Zenavesvetle.cz (») | 18. 9. 2017 | přečteno: 420×
umeni/slovo.jpgVíra vždy potřebovala na Zemi ochránce, protože přemnoho překážek a úkladů jí bylo položeno do cesty. Měly často i zcela skryté a zvláštní formy, aby je bylo vnějšímu pohledu těžko odhalit a překážkám se vyhnout. číst dál

Přicházím opět

Zenavesvetle.cz (») | 20. 7. 2017 | přečteno: 462×
c/nezna.jpgPřicházím opět číst dál

Z Kumránských svitků

Zenavesvetle.cz (») | 28. 12. 2016 | přečteno: 772×
b/rose.jpgTato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský číst dál