BOŽÍ SLOVO - MOHOU EXISTOVAT JEHO POKRAČOVÁNÍ? ANEB MAJÍ KNIHY NOVÝCH ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA I BIBLICKÉ OPODSTATNĚNÍ?

Napsal Zenavesvetle.cz (») 11. 1. v kategorii SLOVO Pána Ježíše Krista, přečteno: 206×

"NEZAPEČEŤUJ KNIHU SE SLOVY TOHOTO PROROCTVÍ: ČAS JE BLÍZKO." KDYBY BYLA TOTIŽ ZAPEČETĚNA, ZNAMENALO BY TO SOUČASNĚ I UZAVŘENÍ BOŽÍHO SLOVA JAKO CELKU (TAK, JAK TO VĚTŠINA KŘESŤANŮ MYLNĚ CHÁPE - NIKDY DO SKONÁNÍ VĚKŮ ANI TEČKA NAVÍC)."

Křesťané nejčastěji argumentují ve prospěch toho, že nikdy již nic více nemůže být přidáno k textu Bible coby Boží Slovo, na základě biblického verše z konce knihy Zjevení sv. Jana. Jelikož se stal téměř dogmatem, pojďme si nyní tento verš blíže rozvést. Zjevení Jana 22:18-20 „Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: "Kdo k nim něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize."

Tvrdí se, že kdo by kdy přidal či ubral cokoli k textu proroctví této knihy (tzn. toho proroctví - a to je důležitý detail), tomu Bůh přidá ran popsaných v této knize (tedy rovněž v knize toho proroctví). Všichni křesťané pak přijali dogma, že tento verš pojednává o Bibli či Božím Slově jako celku. (protože je tento text napsán mmj. v jejím úplném závěru).

To je ovšem zcela fatální omyl. Ve skutečnosti se totiž toto varování týká pouze knihy Zjevení sv. Jana - vztahuje se tedy k textu proroctví její knihy. K němu tedy nemá nikdo nic přidávat ani z něj nic ubírat, jinak ponese následky. Neznamená to tedy, že od r.90 n.l., kdy bylo Zjevení Pána Ježíše Krista napsáno Janem, nebude již nikdy do budoucna nic dodáno ani zjeveno k Božímu Slovu jako celku. Toto je také zcela evidentní z verše o kousek výše na konci knihy Zjevení Janova, kdy je ve Zjevení Jana 22:10 napsáno: "Nezapečeťuj knihu se slovy tohoto proroctví: čas je blízko."

Kdyby byla totiž zapečetěna, znamenalo by to současně i uzavření Božího Slova jako celku (tak, jak to většina křesťanů mylně chápe - nikdy do skonání věků ani tečka navíc). Ale Jan je naopak varován, aby tak nečinil a je mu skrytě naznačen i důvod, proč tak nečinit: čas je blízko. Takže si zcela logicky položíme další otázku. Jaký čas je blízko? V širším kontextu Zjevení Janova, které celé hovoří o časech konce, je zde míněn čas konce. Čili co se nám tady v podstatě Bible snaží říci? „Nezapečeťuj Boží Slovo, protože v něm bude pokračováno v dobách, kdy se přiblíží čas konce“. Boží Slovo tedy i po dopsání knihy Zjevení Janova zůstalo nezapečetěno a to fakticky znamená OTEVŘENO PRO BUDOUCÍ DALŠÍ KNIHY A DOPLNĚNÍ - A TO V DOBÁCH, KDY SE PŘIBLÍŽÍ ČAS KONCE.

Rovněž je psáno, že v posledních časech Pán Ježíš Kristus sešle svého ducha, synové a dcery budou mluvit v prorockém vytržení, mládenci budou mít vidění a starci prorocké sny (Skutky 2:17). A co se sděluje v rámci takových zjevení, vidění, snů a proroctví? Nejedná se snad především a hlavně o zjevování nového a aktuálního Božího Slova? To by pak byli všichni novodobí proroci a pisatelé spisů (např. Marie Irská apod.) po roce 90 n.l. automaticky falešnými proroky?

Podle křesťanů chápajících text z konce Zjevení sv. Jana doslovně patrně ano. Jenže samo písmo říká, že mládenci budou mít vidění, starci prorocké sny a také, že máme usilovat o prorocký dar, abychom rozuměli věcem skrytým a mohli mluvit k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení (1. Korintským 14:1-5). Toto vše tedy potvrzuje fakt, že verš, na kterém se staví dogma o tom, že již nikdy nemá být nic dále zjevováno a přidáváno nad rámec Bible, se vztahuje ve skutečnosti pouze na samotný přenos knihy Zjevení sv. Jana nikoli však Božího Slova jako celku, které se má ve své době, kdy se přiblíží čas konce, doplňovat, proto není zapečetěno. Více o rozdílech mezi Starým Zjevením Pána Ježíše Krista (Zjevením sv. Jana) a Novým Zjevením Pána Ježíše Krista v 1. kapitole Nového Zjevení PJK.
Jeho celý text je k dispozici třeba zde: 

www.andele-nebe.cz/s…/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

FB Lukáš Tyron Toman


Komentování tohoto článku je vypnuto.