Slovo Kristovo

Napsal Zenavesvetle.cz (») 31. 12. 2011 v kategorii SLOVO Pána Ježíše Krista, přečteno: 1197×

 

 

 

 

 

Nad vámi stále bdím, avšak vy nebdíte se mnou nad sebou, nestrachujete se o sebe, nebojíte se, že marníte čas a nebudete hotovi se svým úkolem ve stanovenou dobu.

Neznáte dobu určenou pro dokonání svého díla, ani nevíte, že je stanovena. To ví jen váš duch, nikoli vaše tělo. Vy duchu nenasloucháte, příliš zaujati tělesným životem. Protože se příliš staráte o tělo, aby bylo zdravé, silné, mělo jídlo i věcí hojnost, nemůžete vnímat vnitřní city, vnitřní nutkání ke spěchu v práci na své vnitřní obrodě. Kdo vám má říci: Pospěšte na své cestě ke Kristu, ať se neomeškáte a dojdete včas, kdy On přijímá do domu Otcova, otvírá dveře, jde vstříc s úsměvem a milými slovy?

Nevíte, zda zítra či pozítří bude ještě dům Otcův otevřen pro příchozí, pro toho, který volá: Otče, jdu k Tobě, otevři mi svůj krásný, šťastný dům.

Nevíte, zda Bůh, dnes shovívavý a dobrotivý, se zítra neprojeví jako trestající opozdilé, lenivé poutníky, kteří promarnili čas milosti. Pospěš si, člověče, ať zastihneš dveře Otcova domu ještě otevřené! Kdo vás má nutit a vybízet ke spěchu, když si neuvědomujete, že se má spěchat?

Volám a vybízím: Lidé, šetřete časem, nepromarněte ani den. Vy, věřící, nepřete se o pravost víry a výklady Písem, ale uskutečňujte lásku mezi sebou. Začněte žít podle mne již v tuto chvíli. Začněte u sebe a nad sebou bdít a myslet na další život, kam půjdete, až přijde hodina odložení těla, kdy zmizí všechno pozemské, k čemu jste se upínali a věnovali velkou pozornost.

Největší starost mějte o to, zda dojdete včas k Otci. Vězte, hodiny jsou odměřeny a ti, kdo se opozdí, nevstoupí se mnou k Otci, nebudou se radovat, ale znovu se rmoutit, protože minuli poklad aniž by z něho vzali, minuli místo, na němž jsem stál a volal: Pojďte ke mně všichni, pojďte, a já vám dám, co potřebujete pro život.

Budou pak bědovat, rmoutit se, že minuli všechno vzácné, cenné a nejpotřebnější z lenivosti, nevědomosti a nyní stojí před uzavřeným domem Božím. I budou čekat dlouhý věk než opět zavolám tak milostivě, tak dobrotivě, jak jsem volal v Ježíši, tak naléhavě a výstražně, jak volám nyní:

Lidé, pospěšte, pokud je čas, žijte v upřímném pokání a napravujte se v době milostí, kdy s vámi mluví a jedná Kristus – Láska Boží. Napravte se než přijde velký soud.

 

Božena Cibulková : Slovo Kristovo 

 

 http://buh.webpark.cz/ 

 Ilustrace :© Daniel B.Holeman  Komentování tohoto článku je vypnuto.