Tajemství Syna

Napsal Zenavesvetle.cz (») 17. 6. 2019 v kategorii SLOVO Pána Ježíše Krista, přečteno: 207×

 

Tajemstvi-syna

 

Od toho času, kdy jsem mluvíval k lidu přísně a káravě, mnoho se změnilo v lidském životě. Ne však tím, že by se lidé sami změnili a byli mnohem lepší a dokonalejší, takže by mi již nepůsobili zármutky.

Já jsem změnil své chování k člověku: za slovo přísné dal jsem slovo vlídné a stal se nositelem Boží Lásky k člověku. Dovedete pochopit mou přeměnu? Tajemství Syna je zajisté velké tajemství Boha. Kdybyste však byli čistí, jemní a láskyplní, mohl bych vám říci mnohé, co je v mém životě zvláštní a co chápou dokonalí, moudří duchové. Protože nemáte náležitý stav, jste ponecháni v nevědomosti o mně. Maličko víte o Otci, ještě méně o Synu.

A přece znát Syna je nutným předpokladem, přímou podmínkou pro vstup k Otci do života svatého, krásného, pokojného i blaženého. Chce-li se člověk vrátit k Otci, musí být synem. Stane se jím, spojí-li se plně se Synem, se mnou. Dávám však ze svého synovství tomu, kdo ke mně jde, spěchá, dosáhne a se mnou spojí svůj život. Ode mne má člověk svou svatost, Boží synovství. Kdo je ode mne odtržen, ztratil své synovství. Kdyby je šel hledat až do hlubin vesmíru a v sobě vydobývat, nenalezne je, nevydobude si je a nedočká se ho. Jen ve mně je synovství člověka, ve mně se nalezne a ve mně žije od věků do věků.

Marně se namáhají ti, kteří usilují dosáhnout Boha beze mne. Mýlí se ten, kdo sám chce vejít k Otci, a proto si ukládá různé a mnohé posty, snaží se zvláštními úkony dosáhnout rychlého vzestupu do života Otce.

Pravím všem, kdo hledají Boha, po Něm touží, chtějí vstoupit do svatého Míru: Věřící v Boha živého, Ducha živého, upřímní a pilní, hledejte Syna, milujte Syna, který přijal jméno Ježíš Kristus. Bůh se stal Synem a jako Syn pracuje a zjevuje se všemu stvoření. Jděte cestou novou, cestou Božího synovství, a já, Syn, dovedu vás bezpečně, jistě a rychle do svatého Míru i do života láskou činného ve službách stvoření.

Božena Cibulková : Slovo Kristovo 


Komentování tohoto článku je vypnuto.