SLOVO Pána Ježíše Krista

O pravé duchovnosti

Zenavesvetle.cz (») | 10. 4. | přečteno: 23×
kvety/ruze-lasky-a-moudrosti.jpgBylo tudíž nutné stvořit rozštěpem odlišnou kondici, ve které by mohlo kvůli Velkému plánu spasení a Poslání být myslitelné pojetí „něčeho vlastního“ a mohlo by se odmítnout vše ostatní. číst dál

Zákon

Zenavesvetle.cz (») | 1. 2. | přečteno: 84×
g/0d946ebedc0fe3c1cfbae66c3072f5fb.jpgJsem Zákon. Zákon je Pravda a Cesta. číst dál

BOŽSKÁ PROZŘETELNOST PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

Zenavesvetle.cz (») | 26. 1. | přečteno: 90×
g/bozska-prozretelnost.jpgPán Ježíš Kristus vládne nad veškerým multivesmírem a zónou vymístění prostřednictvím Své Božské prozřetelnosti. Božská prozřetelnost nevládne, neudržuje a neřídí nic ani nikoho donucováním, silou, nátlakem či rozkazováním, nýbrž jen na základě svobodné volby. V obecném smyslu, ví a předvídá Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista všechno bezčasové a bezprostorové. číst dál

DUCHOVNOST A JEJÍ PRINCIPY...

Zenavesvetle.cz (») | 20. 1. | přečteno: 107×
g/modra-mandala.jpgNEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ V ŽIVOTĚ JE DUCHOVNOST A JEJÍ PRINCIPY... O VŠECHNO OSTATNÍ V ŽIVOTĚ BUDE POSTARÁNO A VŠE BUDE ZAŘÍZENO VE SPRÁVNÝ A PRAVÝ ČAS, KDYŽ A POKUD BUDE POTŘEBA, A BUDE TO KAŽDÉMU K DISPOZICI K UŽITÍ NEJVHODNĚJŠÍM A NEJPOHODLNĚJŠÍM ZPŮSOBEM. číst dál

BOŽÍ SLOVO - MOHOU EXISTOVAT JEHO POKRAČOVÁNÍ? ANEB MAJÍ KNIHY NOVÝCH ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA I BIBLICKÉ OPODSTATNĚNÍ?

Zenavesvetle.cz (») | 11. 1. | přečteno: 141×
g/jezis-kristus-6.jpg"NEZAPEČEŤUJ KNIHU SE SLOVY TOHOTO PROROCTVÍ: ČAS JE BLÍZKO." KDYBY BYLA TOTIŽ ZAPEČETĚNA, ZNAMENALO BY TO SOUČASNĚ I UZAVŘENÍ BOŽÍHO SLOVA JAKO CELKU (TAK, JAK TO VĚTŠINA KŘESŤANŮ MYLNĚ CHÁPE - NIKDY DO SKONÁNÍ VĚKŮ ANI TEČKA NAVÍC)." číst dál

DUCHOVNÍ JEDNOTA

Zenavesvetle.cz (») | 7. 1. | přečteno: 113×
g/do-centra.jpgNechť nastane jednota v rozdílnosti. Pohleď na mnohé cesty, které všechny vedou do středu, ke Mně, každá je jiná, a přece všechny vedou stejným směrem. číst dál

VAROVÁNÍ

Zenavesvetle.cz (») | 31. 12. 2018 | přečteno: 486×
a/pan-jezis-kristus-varovAnI.jpg číst dál

Láska a Moudrost

Zenavesvetle.cz (») | 5. 10. 2018 | přečteno: 315×
foto/nase-cesta.jpg číst dál

Třetí cesta

Zenavesvetle.cz (») | 18. 9. 2018 | přečteno: 217×
d/cesty-ke-svetlu.jpgDrazí přátelé, číst dál

Poznání

Zenavesvetle.cz (») | 11. 9. 2018 | přečteno: 256×
d/7-ways-to-trigger-the-heart-field-the-most-powerful-healing.jpgPoznání je branou Pravdy. Kdo vejde do domu, než skrze dveře? Dveře však nejsou domem. Pravda je dům, poznání jen prahem. Můj dům má mnoho prahů. číst dál

Svoboda Ducha

Zenavesvetle.cz (») | 28. 8. 2018 | přečteno: 226×
kvety/ruze.jpgHledej a nalézej svobodu Ducha, protože kde je skutečná svoboda, tam je mír, a kde je mír, tam je láska, a láska otevírá všechny dveře. číst dál

Střed slunce

Zenavesvetle.cz (») | 15. 8. 2018 | přečteno: 257×
kvety/lotos.jpgDrazí přátelé, já jsem Jeshua. Představuji Kristovskou energii, která se nyní na Zemi rodí ve vás a prostřednictvím vás. číst dál

V iluzi reality

Zenavesvetle.cz (») | 6. 8. 2018 | přečteno: 284×
kvety/letni-kytice.jpgV pozitivním stavu stvoření Nejvyššího se lidem nemusí povídat, co se má a nemá dělat. Lidé v pozitivním stavu mají zakořeněny ve svých srdcích všechny duchovní zákony, které vládnou v multivesmíru. Tyto zákony jsou integrální částí jejich životů a necítí potřebu vyptávat se, proč je tomu tak. Z POSTAVENÍ pozitivního stavu je naprosto jasné, proč něco je, jak je. číst dál

Je to o vás!

Zenavesvetle.cz (») | 13. 7. 2018 | přečteno: 272×
d/mandala.jpgDrazí přátelé, naplňuje mě radostí, když k vám dnes přicházím a sdílím svoji energii. Sdílím s vámi svoji energii, ale stejně tak se mnou sdílíte i vy. Vaše Světlo září na svět, i když si to vždy neuvědomujete. Máte na Zemi význam, tady a teď, v tomto věku, ve kterém se mnohé mění. číst dál

Trpělivě i pokojně

Zenavesvetle.cz (») | 2. 7. 2018 | přečteno: 278×
c/cekanka.jpgTrpělivě i pokojně snášejte své obtíže zápasu s pokušením, s překážkami souladu, rovnováhy a míru v duši své, v národě i na celé Zemi. číst dál

Nepřestaň nikdy dávat

Zenavesvetle.cz (») | 25. 6. 2018 | přečteno: 296×
kvety/jahody.pngNikdy se nesnaž nic hromadit. Nech vše volně plynout. číst dál

Duchovní život

Zenavesvetle.cz (») | 15. 6. 2018 | přečteno: 255×
kvety/nezna.jpgDuchovní život vyžaduje duše, které jsou mu zcela oddány, protože bez oddanosti je cesta vyčerpá. číst dál

O době, která přichází

Zenavesvetle.cz (») | 30. 3. 2018 | přečteno: 406×
c/sipe-iluminadas-l-illuminated-2013.jpgPřichází doba zákona, který je nad zákonem. Nebudete mne již hledat v knihách. Odložte staré šaty a oblečte se do bílého roucha. Přichází den sobotní. A sejdeme se u večeře. Je čas svléci roucho zaprášené z cest. Konec věků přijde brzo., ale o to se nestarejte, kdy to bude.  číst dál

Nové nebe a nová Země

Zenavesvetle.cz (») | 27. 3. 2018 | přečteno: 333×
kvety/nova-zeme-nove-nebe.jpgTvým úkolem je vytvořit nové nebe a novou Zemi. Proto se příliš nezabývej potížemi, strastmi, nemocemi, utrpením, válkami a spory světa. Nedovol, abys jimi byl pohlcen, neboť jestliže tomu tak bude, staneš se součástí nákazy, nikoliv lékem. číst dál

Jak dosáhnout harmonie?

Zenavesvetle.cz (») | 2. 2. 2018 | přečteno: 375×
b/tri-bile-ruze-2.jpgŽijte prostě. číst dál

Sjednocení lásky

Zenavesvetle.cz (») | 4. 12. 2017 | přečteno: 381×
c/tanec-od-srdce-k-srdci.jpgVšechno je marnost. Co není Láska. Láska a Pravda jsou v Jednosti. Myslíš-li si, že znáš pravdu, ale neumíš milovat, tvá pravda je prach. číst dál

Poslední soud

Zenavesvetle.cz (») | 5. 11. 2017 | přečteno: 344×
c/ruze-6jpg.jpgJiž jednou jsem byl vyzván, abych soudil. Ti, kdo se považovali za spravedlivé, přivedli přede mne odsouzenou k ukamenování a řekli: Rozsuď tuto ženu. I vešel jsem do jejich srdcí a nikdo ji neuhodil. číst dál

Duchovní soběstačnost

Zenavesvetle.cz (») | 4. 10. 2017 | přečteno: 410×
kvety/740948974bc5b552c856148ac4aff909.jpgJak můžeš očekávat, že budeš žít hlubokým duchovním životem, jestliže nejsi ochoten vyvinout pro to žádné úsilí? číst dál

Slovo Kristovo

Zenavesvetle.cz (») | 18. 9. 2017 | přečteno: 304×
umeni/slovo.jpgVíra vždy potřebovala na Zemi ochránce, protože přemnoho překážek a úkladů jí bylo položeno do cesty. Měly často i zcela skryté a zvláštní formy, aby je bylo vnějšímu pohledu těžko odhalit a překážkám se vyhnout. číst dál