Poznání

Napsal Zenavesvetle.cz (») 11. 9. 2018 v kategorii SLOVO Pána Ježíše Krista, přečteno: 256×

Potucek

 

Poznání je branou Pravdy. Kdo vejde do domu, než skrze dveře? Dveře však nejsou domem. Pravda je dům, poznání jen prahem. Můj dům má mnoho prahů.

Pravda je vodou hluboké studny. Já jsem ta Pravda, voda pro žíznící. Všichni přichá­zíte a nabíráte z různých hloubek. Jeden z povr­chu, další ode dna. První pak řekne druhému: "Voda je průhledná" a začne pít. Neboť Pravda je průhledná všem Srdcím. Vejde se do jediného slova a to slovo je Láska. Další řekne "voda je život na zemi", neboť z vody Lásky povstal Život. Jiný poznává vodu skrze její molekuly. Člověk totiž chce poznat vše, co je ze Zákona Pravdy. A nikdo se nemýlí o tom, co je voda, neboť každý vchází do mého domu skutečnými dveřmi.

Voda je jediná, ale mnoho těch, kteří ji pijí. Jsou různé cesty rozumu, různá nábožen­ství, jedna je však Cesta Srdce.

Dvanáct je cest. Ti, kteří jdou po Cestě, projdou jejími dvanácti podobami, jako dvanáct je těch, kteří doprovázejí Ježíše. Dvanáct je stup­ňů k vrcholu hory a třináctý je vrcholem. Třináct je celou horou a celou Cestou.

Já jsem Ježíš, Cesta v sedmi podobách. A v nitru každého z vás je také sedm Cest. Je sedm Cest vesmíru a sedm Vesmírů. Je sedm Cest každé hvězdy, květiny a všeho stvořeného, neboť sedm je Život a sedm je stvořitel

Třináct a sedm je podstata a smysl Jednosti. I ty máš sedm vesmírů a sedm cest o dvanácti stupních. A sedm cest se spojí v Jednosti. Je psáno: "V ten den se sedm žen chytne jednoho muže". Dojdeš-li cíle, spojíš sedm cest a staneš se Cestou, i ty budeš Berán­kem, který rozlomí sedm pečetí knihy, budeš Knihou. Sedm Cest je sedm Bran Poznání a nikdo je neuvidí, kdo všemi neprojde, nesloučí je v jedno a nestane se Pravdou.

Je sedm cest ke mně. Ale já jsem Cesta. Je sedm Paprsků jednoho Světla.

Mnoho prahů vede do mého domu. Nepřete se o jejich pravost. Je nesmyslné jeden hájit a druhý odsuzovat.

Ne ten, který se pře, ale ten, kdo miluje, pochopil. Nehledím na rozum, ale na Srdce.

Každý se může stát vodou Života, ať pije z kterékoli z jejích hloubek. Neboť rozum nabí­rá z různých hloubek, jen Srdce se však může stát vodou. Pravda je prostá. Je i v kapce vody, uvidíš-li ji Srdcem. Ani ten, který pije vodu až ode dna, neví co je voda, neodloží-li rozum a nezačne pít Srdcem.

Jsi-li tím, který se považuje za znalce dna mé studny, nepovyšuj se nad toho, kdo má ruku dítěte a pije vodu z hladiny. Vždyť ani ty netušíš, není-li toto dítě nejblíže Království moudrosti.

Kdo nemiluje, jak si může myslet, že zná Pravdu? Pravda a Láska jsou jedno. Žádné poznání nemusíš mít, a přesto je Pravda v tobě, miluješ­-li.

Zákon vesmíru je jeden, jeho podob bez počtu. Není jeden spasitel a jeden Jidáš. Nebylo jen jednou dvanáct učedníků Ježíšových. Každý z vás nese jméno jednoho z dvanácti a vejde do jména Kristova.

Je dvanáct stupňů poznání. Dvanáct dveří a za třináctými dveřmi je Pravda. Dvanáct dveří otevřeš, ale jen třináctými můžeš vejít.

Vše chcete spočítat a vše ohraničit. Nejsou však hranice. Není počátek a konec, jen ve vašich představách. Představy člověka jsou za clonou času, který není. Čas je pouze forma Cesty, není Cestou. Jen je-li řeka, uvažujeme její břehy. Není-li řeka, nejsou ani břehy. Slunce, spočívá stále na svém trůně a vy jej přece vidíte vycházet, procházet oblohou a zapadat. Čas je cesta Slunce po zemi, které přesto zůstává nehybné. Na této cestě se unavují vaše nohy. Přicházím, abych je umyl.

Je sedm vesmírů, jsou tři vesmíry a je jeden vesmír. V jednom jsou tři a každý ze třech má v sobě sedm.

Vše je jedním vesmírem ve třech. Nelze ukázat hloubku a šířku Života, nenalezneš-li ji v sobě. I ty máš uvnitř sedm vesmírů, tři vesmíry a jsi jedním. Každá kapka vody a zrnko písku má své vesmíry. Nenajdeš jejich počátek a konec, protože není. Je sedm vesmírů všech stran a rozměrů. Je také sedm vesmírů času.

Čas má tři vesmíry tvorby, kdy Duch sestupuje do hmoty, kdy Slovo zapaluje Světlo, je obklopeno tmou a začíná Cestu. Tyto tři ves­míry času jsou tmy. Ty však žiješ ve čtvrtém. Čtvrtý vesmír Cesty je zlomením vlády tmy. Najdi jej v sobě. Pak vejdeš do dne.

Tři vesmíry jsou rozletění Světla. Světlo má rychlá křídla a řeka Cesty mládne, vracejíc se do zdroje. Kudy proletí paprsek Lásky, tam nastane Království míru a pokoje.

Rozum nepozná, co jsou vesmíry. Neboť jsou nejen v čase. Ale také mimo čas a v jiných rozměrech, než se pohybují myšlenky člověka. Poznej, jak krátce se jde cestou rozumu a nikam nedojde.

Lidstvo má sedm vesmírů. Sedm je cest mezi lidmi. A jsou tři vesmíry světla Otec, Syn a Duch, a přece je jedno Světlo, jediný vesmír a Bůh.

Staň se vesmírem. Vodu nepochopí, kdo proniká do jejích hloubek, ale ten, kdo se stane vodou. Vždyť voda všech hloubek chutná stej­ně. Odlož marnost a osvěž se. Naber vodu, žíz­níš-li.

Splynutím s vodou, byť s jednou kap­kou hladiny pochopíš víc než rozumem u samé­ho dna. Neboť láska je Jednost, splynutí věcí a podstat v jednu podstatu. Milovat znamená rozplynout se. Splyneš-li s podstatou věcí, nebudou již nikde zavřené dveře k pochopení všeho. Málo Lásky a lpění na sobě samém, na svém poznání, je zároveň lpěním na vlastní kleci. Já však přináším křídla a čekám u tvé klece.

Přijde den, kdy ji otevřeš a vzneseš se na křídlech Světla nebem Pravdy a Radosti.

Sobectví uzavírá v tělesné mušli omeze­ného rozumu perlu Srdce. Nedovolí jí pohléd­nout do hlubin moře, jež má na dosah. Otevři mi své nitro. Jsem Pravda.

 

J.L. CESTA SRDCE

Ilustrace: Josephine Vall

 

 


 


Komentování tohoto článku je vypnuto.